Aktuálne

Článok pána dekana vo višňovskom "spravodajcovi"

  • Vytlačiť

Šťastie človeka 

 

Vážení obyvatelia Višňového !

 

Chcem Vás pozdraviť aj prostredníctvom tohto článku. Prežívame pôstne obdobie, ktoré Pán Boh ponúka každoročne všetkým nám, aby sme sa snáď na chvíľu zastavili a urobili akúsi inventúru vo svojom vnútri.

Mnohí máme skúsenosť s odporučením lekára, že diéta taká či onaká nám pomôže, ak ju zodpovedne zachováme. A tiež vieme veľmi dobre, že keď sme lekára poslúchli, skutočne sa nám to prejavilo na zdraví – telesnom. Aj keď diéta nie je veľmi lákavá a príťažlivá, predsa nám pomáha. Naše zdravie je vznešený dar, ktorý si treba opatrovať a preto sme ochotní prijať aj nejaký ten prísnejší recept. 

Náš nebeský Lekár nám takisto odporúča diétu, ktorú nazývame pôst. Ani ona nie je až tak veľmi lukratívnou ponukou. Predsa však ten, ktorému záleží na našom vnútornom prostredí a tým je svedomie, nás pozýva, aby sme každý jeden prijali túto dobre mienenú ponuku. Priatelia, ak sme sa rozhodli, že navštívime lekára, cestujeme za ním, on nám lieky predpíše, my ideme do lekárne, dokonca zaplatíme za ne nemalú sumu, a potom ich necháme doma na poličke, bez toho, aby sme sa nimi liečili, všetko bolo zbytočné. Aj vo vzťahu k Bohu všetci cítime, aj keď nie všetci ideme fyzicky k nemu do Božieho chrámu, že On rozdáva liek, ktorý má silu, lieči a uzdravuje. Len ho treba  prijať.

Ešte chcem spomenúť dva zaujímavé symboly, ktoré sme obnovili v našej obci i farnosti. Pri návšteve cintorína ste si snáď všimli, že hlavný kríž medzi hrobmi je nový. Chcem poďakovať pani starostke i Obecnému úradu. Kríž je symbol, ktorý nás všetkých spája: je to nielen symbol bolestí, trápenia, rôznych ťažkostí, ktoré nikoho z nás neobídu. Pre kresťanov je to symbol nielen utrpenia, ale hlavne novej nádeje, ktorú dáva Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus. V našom pútnickom chráme sme urobili generálku zvonov. Všetky tri zostali, ale bude s nimi lepšia manipulácia. Aj ich hlas by mal byť pre nás prívetivý, lebo stále nám niečo zvestuje. Hlas zvona nám počas dňa všeličo pripomína, zvoláva nás k Bohu Otcovi, oznamuje odchod človeka k Bohu spravodlivému aj milosrdnému.

Drahí obyvatelia Višňového, všetci moji farníci! Pravidelne sa za vás všetkých modlím, každú nedeľu a sviatok slúžim za vás sv. omše. Prajem vám aj pre tento rok, aby pôstny čas bol pre každého z nás časom vnútornej sebareflexie, aby sme boli ochotní prijať Boží liek do svojho svedomia. Prežívame v našej Žilinskej diecéze Rok sv. Cyrila a Metoda, ktorí  Kristov kríž priniesli našim predkom. Nech tento Kristov kríž a hlas zvonov je aj pre Višňové, na príhovor Panny Márie, sv. Cyrila a Metoda, blahoslaveného Jána Pavla II., ktorého relikviu krvi máme v chráme, usmernením ako treba kráčať za šťastím pozemským a hlavne večným.

 

                                                                   Dr. Jozef Bagin, dekan