Aktuálne

Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska

 

Pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika má byť 9. júna 2012 predstieraný sobáš osôb rovnakého pohlavia.

Vyjadrujem hlboké poľutovanie nad týmto zámerom, ktorým sa relativizuje právny poriadok Slovenskej republiky a usiluje sa o zmenu definície manželstva.

Snahy postaviť iné typy vzťahov na úroveň manželstva a rodiny odporujú prirodzenosti ľudskej spoločnosti a vedú k narušeniu jej základov.

Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle k podpore manželstva a rodiny ako zväzku jedného muža a jednej ženy. Prirodzené manželstvá a rodiny prispievajú jedinečným a nenahraditeľným spôsobom k dobru spoločnosti a sú podmienkou jej existencie.

Stanislav Zvolenský, predseda KBS