Aktuálne

Ján Pavol II. - Hľadal som vás

Keď sa stal kardinál Wojtyła pápežom, zmenilo sa veľa vecí. Najpodstatnejšie však je, Že sa začali meniť ľudia v jeho okolí. „Nie všetci môžu prísť do Ríma. Musím teda ísť ja za nimi,“ povedal svojim spolupracovníkom na úvod pontifikátu.

Celovečerný poľský dokumentárny film, ktorý sa dostáva do niektorých vybraných kín na Slovensku a zároveň bude i na DVD verzii, je zaujímavou sondou do duše blahoslaveného Jána Pavla II. Ide o autentické svedectvo doby, zároveň však ponúka pohľad ľudí, ktorým tento pápež navždy zmenil život.

Poľskí filmári precestovali 13 krajín, aby sa stretli s 50 osobnosťami Cirkvi, umenia, filmu, politiky i s obyčajnými ľuďmi, ktorí poznali Jána Pavla II. Sú to osobnosti ako Placido Domingo, Francesco Cossiga, Joaquín Navarro Valls, Lech Wałesa, kardinál Paul Poupard. Sprievodcom filmu je známy poľský moderátor Krzysztof Ziemiec, ktorý v Poľsku oficiálne oznámil smrť milovaného pápeža. Režisér dokumentu Jarosław Szmidt tvrdí, že nejde o biografiu, ani ďalšiu z kroník pontifikátu Jána Pavla II. v štýle televíznych reportáží. „Skôr sme sa snažili filmársky zamerať na univerzálne pápežovo posolstvo.“ Rozsah dokumentu umožnil tvorcom ísť na mnohých miestach viac do hĺbky. Aj pri využití archívnych záberov si mohli dovoliť použiť dlhšie a teda zaujímavejšie sekvencie. To platí tiež o záberoch, ktoré sú väčšinou známe z iných dokumentov, často sú však vytrhnuté z kontextu. Režisér pred divákom pomaly skladá mozaiku myslenia a konania Jána Pavla II., odhaľuje niektoré jeho rozhodnutia a dáva ich do súvislostí. Všetko to však robí tak, aby sa nestratila hĺbka, ale ani dynamika filmu. Na odľahčenie používa malé, často neznáme epizódy. Divák sa tak môže dozvedieť, že pri prvom televíznom rozhovore, ktorý Ján Pavol II. poskytol niekoľko dní po svojom zvolení za pápeža talianskej televízii, mladý kameraman omdlel. Nemohol uveriť, že bude nakrúcať rozhovor s pápežom... Interview musel dokončiť kameramanov asistent.

Vďaka snahe zasadiť dokument do autentického prostredia Tatier môže divák občas nadobudnúť dojem, že sa pohybuje aj po Slovensku.

Okrem celovečerného dokumentu určeného pre kinosály a dévedéčka vznikne aj osemdielna televízna verzia. Podľa tvorcov ide zatiaľ o najdrahší dokumentárny film vyrobený v Poľsku. Jeho náklady sa však odzrkadľujú v túžbe priniesť niečo autentické a zároveň umelecky hodnotné. Dôkazom je i výborná hudobná stránka. „Hľadal som vás a teraz ste vy prišli za mnou,“ boli jedny z posledných slov Jána Pavla II. pred smrťou. Ani okamihy lúčenia najbližších spolupracovníkov nie sú vo filme tabu. Mons. Marini len ťažko nachádza slová, ktorými cez slzy spomína na posledné stretnutie s tým, ktorý mu navždy zmenil život. Podobne, ako „generácia Jána Pavla II.“. Tá žije svoj veľký sen, že Ján Pavol II. by mohol byť vyhlásený za svätého počas Svetových dní mládeže, ktoré by sa mohli konať v roku 2015 v Poľsku. Projekciu filmu si možno objednať u distribútora (viac na www.moviengmusic.cz) aj do škôl alebo kultúrnych zariadení. Premiéra filmu bola v Bratislave, v piatok 8. júna bol film uvedený na Nitrianskom hrade.

JOZEF KOVÁČIK (Katolícke noviny)