Aktuálne

Zelený Štvrtok: Kňaz a Eucharistia

Buď zvelebený Bože môj za milosť, ktorú si mi dal, viem, že som toho nehodný, ďakujem Ti za kňazstva dar!

Tvojim kňazom, Pane, sa stať a pred všetkými Ťa vyznávať, všetkým ľuďom Ťa rozdávať, Pane, dovoľ mi svätým kňazom sa stať. Povolanie si mi dal a ja Ti chcem slúžiť.

Takto nádherne hovorí na adresu dnešnej chvíle na adresu Kristovho kňazstva básnik, či spisovateľ.

Obeta otvára oči. Ak trpíš, ako nesmierne Ti to otvára oči. Utrpenie je potrebné, ale nie preto, aby sme nadávali na svet a na Boha, ale častokrát je potrebná obeta v tvojej rodine, aby si objavil krásu vo svojej manželke a manželovi. Až keď niekoho strácaš, až vtedy zisťuješ, čím bol a kým bol pre Teba. Apoštoli až keď stratili Krista, potom si uvedomili, čo sa to vlastne udialo. Každý z nás až keď stratí seminár, až keď vylezie z neho von, až potom si uvedomí, čo to je tá obrodná sila oltára.  Aj každý kňaz až tým, že bude vysluhovať sviatosti, až tým, že vnikne do tej podstaty kňazstva ľudsky tak ako môže, až tým bude pociťovať, aký nesmierny dar mu dal Boh. Každou jednou sv. omšou môže rásť, lebo je to obeta, ktorá prináša silu jemu a je to obeta, ktorú práve cez sv. omše bude prinášať aj za iných, za svoju rodinu, za všetkých, ktorých nosí vo svojom srdci.

Kňaz je ten, ktorý bude oslavovať Boha, osviežovať ľudské duše, bude obetovať na oltári obetu Krista. On bude ten,  ktorý bude OTVÁRAŤ OKNÁ  OBRÁTENIU a OSVIEŽENIU. On bude ten, kto bude ľuďom ponúkať niečo vznešené a krásne. Ako nám dobre padne, keď v horúčave pociťujeme vo vlastných ústach aspoň trošku čerstvej vody. Práve toto osvieženie samotného Boha bude prinášať KŇAZ. Ochotne. Kňaz! Ochotne osviežuj a ochotne obraňuj, obetuj, oslavuj. Pretože omša ohromne obracia. Každá jedna sv. omša nám dáva nedoceniteľné, ľudsky nedoceniteľné hodnoty. Sv. Ján Vianney vraví, že keby som pochopil hodnotu jednej sv. omše, ktorú ja prinášam ako kňaz, musel by som zomrieť od toho nekonečného dobra, ktoré mi Boh dáva, keď môžem držať v rukách živého Boha. A každý jeden z nás, ktorý rozdáva Eucharistiu. Každá sv. omša obracia, ochraňuje, osviežuje. Prichádzajme s láskou a úctou na každú jednu sv. omšu, pretože tam je to žriedlo, ktoré potrebuje každý z nás...