Aktuálne

Rok po smrti otca biskupa Baláža

V Banskobystrickej diecéze po roku rezonuje odkaz biskupa Baláža

Banská Bystrica 30. júla (TK KBS) - Rok po úmrtí biskupa Rudolfa Baláža sa 27. júla 2012 veriaci zjednotili v modlitbe na piatkovej svätej omši v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, na tej, ktorú pravidelne slúžil sám biskup Baláž. V homílii diecézny administrátor poukázal na jeho chýbajúci hlas na Slovensku i duchovné stopy, ktoré zosnulý biskup zanechal a rok po jeho odchode žijú v diecéze.

 

Eucharistická slávnosť bola v priamom prenose Rádia Lumen. Diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec v banskobystrickej Katedrále privítal i zahraničného hosťa - Mons. Johna McAreaveya, biskupa írskej Diecézy Dromore. „Rok býva dosť dlhá doba vtedy, keď nám niekto chýba,“ uviedol Bublinec rok po úmrtí Rudolfa Baláža. Masívna embolizácia do pľúc mu začala 27. júla 2011, vtedy približne po 15.00 tej hodine, hodine Božieho milosrdenstva, keď sedel v pracovni s kňazmi, ktorých prijal na bežnej pracovnej návšteve. Ako však Marián Bublinec dodal, biskup Baláž určite v súčasnosti nechýba svojím príhovorom za Banskobystrickú diecézu, ktorej pastierom bol 21 rokov.

Mons. Bublinec v prítomnosti kňazov diecézy a veriacich, rodinných príslušníkov zosnulého, i niektorých verejných osobností, v homílii poukázal na osobnú materiálnu chudobu, ktorú biskup Rudolf v súkromí zachovával. V spomienkach na pastoračné cesty do farností, kam Rudolf Baláž chodil vysluhovať sviatosť birmovania, Marián Bublinec podčiarkol jeho záujem o malé kresťanské skupiny, spoločenstvá. Ako povedal Bublinec, duchovným odkazom biskupa Baláža tak zostáva snaha prehlbovať kresťanstvo viac do hĺbky než do šírky, viac do kvality osobných vzťahov než v snahe o veľké množstvo veriacich.

Biskup Baláž zdôrazňoval význam dobrej svätej spovede. V Banskobystrickej diecéze, ako pripomenul Marián Bublinec, biskup nariadil kňazom, aby boli k dispozícii veriacim pol hodinu pred dennou svätou omšou pre vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Štvrtou oblasťou približne dvadsaťročného pôsobenia Rudolfa Baláža i celoslovensky bola katechéza. Tú biskup Baláž podával aj prostredníctvom piatkových priamych prenosov svätej omše vo vysielaní Rádia Lumen. Nebál sa kritizovať i sociálny dopad politického diania na spoločnosť, hoci kňazom prípadné angažovanie v politike nepovoľoval. Biskup Baláž neraz i zdvihol hlas, „kričal, no po jeho odchode zostalo na Slovensku až príliš veľké ticho,“ zamyslel sa Bublinec.

V závere svätej omše sa veriacim prihovoril a po latinsky udelil biskupské požehnanie prítomný biskup John McAreavey. Írsky biskup navštívil Banskobystrickú diecézu prvýkrát v júli 1998. Vtedy sa McAreavey prišiel zúčastniť na vysviacke kňaza Branislava Koppala a udelení diakonátu Jánovi Viglašovi. Obaja kňazi Banskobystrickej diecézy v tých rokoch s povolením biskupa Baláža študovali v Írsku.