Aktuálne

Ikona Panny Márie Częstochowskej aj vo Višňovom na Púti mužov

  • Vytlačiť

Putovanie Ikony Panny Márie Częstochowskej po Slovensku sa začalo

 

Bratislava (TK KBS) - Vo Vladivostoku sa tento rok 14. júna začala púť kópie ikony Panny Márie Częstochowskej. Ide o púť okolo sveta na ochranu ľudského života a za rozvoj civilizácie života a lásky vo svete pod názvom „Od oceánu k oceánu“. Od pobrežia Tichého oceánu ikona putuje na západ cez Sibír, Áziu a celú Európu až do portugalskej Fatimy k Atlantickému oceánu. Plánovaná cesta meria 18 tisíc kilometrov a trasa povedie cez 23 krajín: Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko. Na Vianoce 2012 Częstochowská ikona doputuje do Fatimy, odkiaľ by sa na jar roku 2013 mala vydať cez Atlantický oceán do Spojených štátov amerických, ďalej do Južnej Ameriky, Afriky a Austrálie.


 

Na Slovensko doputuje ikona z Českej republiky, konkrétne z Brna, v piatok 31. augusta do Bratislavy o 15:00 h do kostola Svätej rodiny v Petržalke. Do 8. septembra prejde všetky diecézy Slovenska a navštívi chrámy Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej aj Pravoslávnej cirkvi. Organizačne púť zastrešuje Fórum života v spolupráci so zástupcami spomenutých cirkví, ktoré prijmú ikonu. Putovanie posvätných ikon po miestach, ktoré sú najviac ohrozené zlom a pretrváva v nich obrovský boj, je starou tradíciou v Katolíckej i Pravoslávnej cirkvi. Akt zasvätenia - slávnostná prosba a zároveň sľub Panne Márii brániť ľudský život za každých okolností , ktorý začal v januári tohto roku v Čenstochovej, znie: „Stojíme pred Tebou, Matka nášho Vykupiteľa, plne si vedomí, že sami nie sme schopní vyhrať tento globálny boj. Stoj na čele hnutí za život a veď nás. Ochraňuj život! Zachráň rodiny! Posilni nás! "

V texte modlitby, schválenom Konferenciou biskupov Slovenska, sa ďalej uvádza: „Umiera veľmi veľa nevinných ľudí – nenarodené deti, starí i chorí. Počet obetí už presahuje dve miliardy ľudí. Každý deň ďalších 50 tisíc detí zomrie v matkinom lone. Mnohí ľudia nechcú mať deti vôbec. Prostriedky na zničenie plodnosti a života sú čoraz bežnejšie. Neplodnosť manželských dvojíc sa zvyšuje. Ľudský plod – dieťa sa stáva produktom modernej technológie, darcom buniek a orgánov. Deti sú „vyrábané" s určenými vlastnosťami, podriadené výberu. Stovky tisíc zmrazených embryí sa udržuje medzi životom a smrťou v tekutom dusíku. Medzinárodné ľudské právo popiera právnu ochranu života nenarodeného dieťaťa. Stále viac a viac krajín legalizuje eutanáziu. Zvyšuje sa útok na manželstvo a rodinu." Proti všetkým spomenutým tendenciám je zameraná púť ikony Panny Márie a Fórum života verí, že aj počas programu projektu na Slovensku čo najviac ľudí podporí myšlienku civilizácie života a lásky.

Miesta púte „Od oceánu k oceánu“ na Slovensku:

31. 8. 2012

15:00 Bratislavská arcidiecéza, Bratislavská eparchia - Bratislava – Petržalka (Farský kostol Svätej rodiny)

20:00 Trnavská arcidiecéza - Trnava – Bazilika sv. Mikuláša

1. 9. 2012

06:00 Trnavská arcidiecéza – Trnava

10:00 Banskobystrická diecéza - Staré Hory

16:00 Žilinská diecéza - Rajecká Lesná

2. 9. 2012

08:00 Žilinská diecéza - Žilina

13:45 Žilinská diecéza - Višňové

3. 9. 2012

10:00 Nitrianska diecéza - Horné Lefantovce

15:00 Nitrianska diecéza - Nitra – Katedrála sv. Emeráma

17:00 Nitrianska diecéza - Nitra – Kalvária

4. 9. 2012

11:00 Banská Bystrica -Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

14:00 Rožňavská diecéza - Brezno

18:00 Spišská diecéza - Poprad

5. 9. 2012

09:30 Prešovské arcibiskupstvo - Litmanová

15:00 Košická arcidiecéza - Bardejov

17:00 Košická arcidiecéza – Vranov nad Topľou

6. 9. 2012

10:00 Košická arcidiecéza - Košice – Dóm sv. Alžbety

13:00 Košická eparchia - Košice

17:00 Prešovské arcibiskupstvo - Prešov

7. 9. 2012

07:00 Pravoslávna cirkev - Prešov

14:00 Prešovské arcibiskupstvo - Ľutina

8. 9. 2012

12:00 Prešovské arcibiskupstvo - Ľutina - odchod


Vznikla slovenská stránka "Od oceánu k oceánu", pozri tu.