Aktuálne

V Roku viery prosme o silnú vieru

V pondelok začína ružencový mesiac október. Od 11. októbra budeme prežívať Rok viery vyhlásený Sv. Otcom Benediktom XVI. Pozývame deti, rodičov, starých rodičov aj birmovancov. Pre deti to môže byť súťaž, ale je to hlavne pozvanie pre všetkých. Mária nás pozýva do svojej školy. Urobme niečo preto, aby naša viera opäť zakvitla. Ako? Modlitbou sv. ruženca. Vždy, keď sa pomodlíš ruženec, zober si kvietok alebo lístok, ktorý je v kostole v košíku pod Stromom viery a vypísaný ho zaves na náš STROM VIERY. Sledujme ako postupne sa strom zazelenie listami, zakvitne. Tak môže zakvitnúť aj naša viera v našom srdci. Vždy si vyber nejakú osobu z rodiny, zo školy, z práce, od susedov, nejakého priateľa alebo človeka, ktorému chceš pomôcť posilniť jeho vieru... Za neho obetuj v ten deň modlitbu sv. ruženca. Pamätajme na slová Pána Ježiša: „Pýtajte si a dostanete.“

Budeme sa každý deň modliť za našu vieru, budeme sa modliť za naše rodiny, za otcov, mamy, za seba, súrodencov, starých rodičov, za toho, koho si vyberieš, aby sme v našich rodinách mali živú vieru. Prosme o silnú vieru.

 

Urob aj Ty niečo pre posilnenie svojej viery....