Aktuálne

Čítania na nedeľných sv. omšiach

  • Vytlačiť

Božie Slovo je zrnom,

my sme pôdou, do ktorej slovo padá a každodennosť, do ktorej sme ponorení, je nevyhnutnou klímou pre jeho vzrast.

 ... Dôslednému predneseniu Božieho Slova predchádza jeho pochopenie, preto je potrebné prečítať si ho vopred v Katolíckych novinách alebo na internete.

... Pred sv. omšou príde lektor do sakristie 10 min.  vopred. Tu si môže pozrieť text v lekcionári.

 

V kostole vzadu na stolíku je list, kde sa môžeš zapísať na čítanie Božieho slova.

Modlitba lektora:

Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma, a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen

 

Rozpis je tu.

Keď sa napíšeš v kostole, dopíšeme ťa tu.