Aktuálne

Tento rok zomrelo za vieru 105-tisíc kresťanov

Vatikán 27. decembra (RV) - Cirkev slávila v stredu svätého Štefana, prvého mučeníka, ktorý bol ukameňovaný na smrť, pričom sa modlil, aby Pán nezapočítal tento hriech tým, ktorí ho kameňovali. Cesta mučeníctva potom pokračuje cez mnohých kresťanov, ktorí znášali a znášajú prenasledovanie alebo boli zabití pre svoju vieru v Ježiša Krista. Žiaľ prenasledovanie kresťanov je realitou aj našich čias, hovorí koordinátor Observatória náboženskej slobody v Taliansku Massimo Introvigne: „Snáď najmodernejšie štatistické stredisko zamerané na náboženské štúdie založil a riadil – až do svojej smrti v roku 2011 – David Barrett v Spojených štátoch amerických. Podľa tohto centra sa odhaduje, že v roku 2012 bolo zavraždených kvôli svojej viere 105-tisíc kresťanov, čo znamená jednu obeť každých 5 minút. Sú to desivé údaje...“

 

Sú krajiny, ako je Nigéria, kde kvôli násiliu fundamentalistického Boko Haram je nebezpečné ísť dokonca na svätú omšu; kto ide, riskuje život. „Rizikových oblastí je veľa, môžeme uviesť v zásade tri hlavné: krajiny, kde je silná prítomnosť islamského fundamentalizmu – Nigéria, Somálsko, Mali, Pakistan a niektoré časti Egypta; potom sú to krajiny, kde stále existuje totalitný komunistický režim, na čele so Severnou Kóreou; a treťou skupinou sú krajiny, kde existuje etnický nacionalizmus, určujúci národnú identitu náboženského vyznania, takže kresťania sú tam označení za zradcov národa, myslím na násilie v štáte Urísa v Indii. Naozaj vo väčšine týchto krajín chodiť na omšu alebo dokonca ísť na katechizmus je nebezpečné – v Nigérii došlo k masakru detí, ktoré išli na vyučovanie katechizmu.“

V Pakistane zákon o blasfémii predstavuje pre kresťanov naozaj veľké nebezpečenstvo... Nejde len o Asiu Bibiovú, matku piatich detí, ktorá je stále vo väzení, odsúdená na smrť v mene tohto zákona. „Iste bolo doteraz vynaložené veľké úsilie za záchranu jej života, ale nesmieme zabúdať na popravy a násilie, ktoré niekedy spôsobí dav, snáď poštvaný nejakým kazateľom; neraz usmrtia obvineného pred odsúdením. V Pakistane sa stali takéto scény, žiaľ, bežné, nie je to len prípad Asie Bibiovej.“

Koordinátor Observatória náboženskej slobody v Taliansku Massimo Introvigne odpovedá aj na otázku, prečo je toľko nenávisti voči kresťanom vo svete, prečo sú kresťania najviac prenasledovanou náboženskou skupinou? „Na jednej strane krvavé prenasledovanie, mučenie a vraždy vyplývajú z nejakej konkrétnej ideológie: ideológie radikálneho islamského fundamentalizmu, potom z najviac agresívnych podôb etnického nacionalizmu a samozrejme z ešte stále prežívajúcej starej komunistickej ideológie. Musíme však mať na pamäti, že je tu aj intolerancia, ktorá je kultúrnou záležitosťou alebo diskriminácie prostredníctvom nespravodlivých právnych predpisov, ktoré sa vyskytujú aj v našich krajinách na západe, ako pripomenul Svätý Otec vo svojom posolstve k Svetovému dňu pokoja 2013. Niet divu, že v predvianočnom príhovore Rímskej kúrii pred niekoľkými dňami pápež hovoril o nebezpečenstve akým je kultúrna diktatúra niektorých konkrétnych ideológií, z nich napr. teórie gender. Tieto ideológie sa samozrejme cítia byť ohrozené hlasom kresťanov a hlasom Cirkvi, a preto ich lobisti vyvolávajú kampane netolerancie a diskriminácie voči kresťanom.“