Aktuálne

Dobrá Novina - poďakovanie

ĎAKUJEME všetkým, ktorí v čase Vianoc prijali vo svojich domoch koledníkov Dobrej Noviny, deťom, mládeži, sprevádzajúcim osobám, ktorí boli ochotní prinášať ľuďom radostnú novinu! Ďakujeme pomocníkom, ktorí deti vozili. Všetkým, ktorí ste prispeli na realizáciu projektov už 22. ročníka Dobrej Noviny.

Vo Višňovom ste prispeli sumou 2 626,03 € (1. a 2. kolo). Vo Višňovom koledovalo 20 detí a mladých a 5 sprevádzajúcich osôb. Navštívili 170 domov.

V Turí ste prispeli sumou 3 681,13 € (1. a 2. kolo). V Turí koledovalo 19 detí a mladých, 8 sprevádzajúcich osôb. Navštívili 250 domov.

V 22. ročníku Dobrej Noviny sa v našej farnosti vyzbieralo spolu 6 307,16 €.

Z toho:

VIŠŇOVÉ:  2 626,03 €  

TURIE:       3 681,13 €  

Spolu :       6 307,16 €

Za všetkých organizátorov chcem poďakovať Kristínke Kianičkovej, Gabike Štafenovej a Maťke Paurovej.

ĎAKUJEME!