Aktuálne

Dobrá Novina - poďakovanie

ĎAKUJEME všetkým, ktorí v čase Vianoc prijali vo svojich domoch koledníkov Dobrej Noviny, deťom, mládeži, sprevádzajúcim osobám, ktorí boli ochotní prinášať ľuďom radostnú novinu! Ďakujeme pomocníkom, ktorí deti vozili. Všetkým, ktorí ste prispeli na realizáciu projektov už 23. ročníka Dobrej Noviny.

Vo Višňovom ste prispeli sumou 2 902,52 € (1. a 2. kolo). Vo Višňovom koledovalo 5 skupín, 23 detí, 5 sprevádzajúcich osôb.

V Turí ste prispeli sumou 3 812,48 € (1. a 2. kolo). V Turí koledovali 4 skupiny, 21 detí, 9 sprevádzajúcich osôb.

V 23. ročníku Dobrej Noviny sa v našej farnosti vyzbieralo spolu 6 715 €.

Z toho:

VIŠŇOVÉ:  2 902,52 €  

TURIE:       3 812,48 €  

Spolu :       6 715 €

Za všetkých organizátorov chcem poďakovať Kristínke Kianičkovej a Maťke Paurovej.

ĎAKUJEME!