Aktuálne

Vernosť nie je slabosť!

Bratislava 6. februára – Národný týždeň manželstva (NTM) tento rok na Slovensku odštartuje zakladateľ celosvetového hnutia Marriage Week – Angličan Richard Kane. Zúčastní sa na tlačovej konferencii v Bratislave v prvý deň kampane, a to v pondelok 11. februára 2013. Tradičný týždeň, venovaný manželstvu sa uskutoční od 11. do 17. februára 2013. Jeho história sa začala v Anglicku v roku 1997 a postupne sa rozšíril na všetky kontinenty. Richard Kane je známy ako zástanca podpory manželstiev v spoločnosti, často sa stretáva so špičkovými politikmi v Londýne, Bruseli či Berlíne.

Tretí ročník NTM na Slovensku bude oslavou vernosti, ktorá je základom každého dobrého manželstva. „Vernosť nie je slabosť“ – hovorí heslo roka 2013. Napriek tomu, že 90 percent obyvateľov Slovenska považuje za dôležitú hodnotu svojho života rodinu, v prípade manželstva je to už len 54 % a vernosť je životnou hodnotou pre menej ako polovicu – 48 percent Slovákov.

V spoločnosti sa často viac oslavujú ľudia, ktorí si svoju rodinu nevážia, ako muži a ženy, pre ktorých je vecou cti stáť si v slove a držať spolu aj v ťažkých okolnostiach. Manželstvo je pritom vďaka spoločenskej a právnej istote, ktorú poskytuje, tradičným a stále dobre fungujúcim základom rodiny i spoločnosti. Ak má manželstvo dobre fungovať, základný predpoklad je vernosť jeden druhému nielen v sexuálnej oblasti, ale aj v starostlivosti jeden o druhého, vzájomnej podpore a pomoci, ohľaduplnosti.

Národný týždeň manželstva prinesie podujatia v najväčších mestách i v malých obciach, semináre o manželstve, večery pri sviečkach i športové popoludnia. Mnohí podnikatelia poskytujú počas tohto týždňa zľavy a špeciálne akcie pre manželské páry, príkladom je Slovenské národné divadlo, hotel Devín v Bratislave alebo Kúpele Nimnica. Viac sa o podujatiach a zľavách možno dozvedieť na internetovej stránke www.ntm.sk.

Národný týždeň manželstva sa každý rok odohráva v polovici februára a má byť protiváhou sviatku Valentína. Ten sa stáva stále viac komerčnou udalosťou, zameranou viac na lákanie na nákup darčekov, ako na oslavu lásky a vzájomnej pozornosti. Okrem celonárodných a regionálnych akcií si Národný týždeň manželstva dáva za cieľ povzbudiť manželov k tomu, aby si počas tohto týždňa na seba našli viac času, venovali sa jeden druhému, niečo spolu podnikli a obnovili svoj vzťah.