Aktuálne

Modlime sa za nového Svätého Otca

  • Vytlačiť

Modlime sa za odchádzajúceho Benedikta XVI. Prosme vo svojich modlitbách Ducha Svätého, aby osvietil kardinálov pri voľbe nového pápeža. Nech zvolia nielen múdreho, zodpovedného, ale pre našu dobu tak veľmi potrebného muža svätého života. 

 

Bože, večný Pastier svojho ľudu,

ty po všetky časy

vedieš a ochraňuješ svojich veriacich;

pre svoju nesmiernu lásku daj Cirkvi takého pápeža,

ktorý by sa ti páčil svätosťou života

a nám sa stal starostlivým pastierom. Amen.

 

Cirkev je pozvaná modliť sa za voľbu nového pápeža:

 

Láskavý Otče,

tvoj Syn Ježiš Kristus nás naučil modliť sa

a povolal nás, aby sme sa stali apoštolmi modlitby.

V tomto čase konkláve ťa prosíme:

zošli svojho Svätého Ducha na kardinálov

zhromaždených pri hrobe svätého Petra.

Veď ich podľa svojej vôle, daj im múdrosť,

aby vyvolili toho, koho ty sám chceš,

aby zasadol na stolec sv. Petra, biskupa Ríma a pastiera tvojej Cirkvi.

Daj nám potrebnú lásku a vieru, aby sme s ním spolupracovali

zjednotení s jeho modlitbami a jeho úsilím o dobro Cirkvi a sveta.

Amen.

Otče náš, Zdravas, Sláva.