Aktuálne

Posledný deň Benedikta XVI. v službe pápeža

Posledný tweet Svätého Otca

Benedikt XVI. poslal svoj posledný tweet takmer trom miliónom používateľov, ktorí sa prihlásili k adrese @pontifex: „Ďakujem za vašu lásku a podporu. Nech zakúsite radosť z toho, že sa Kristus stane centrom vášho života.“

Rozlúčka s kardinálmi: Benedikt XVI. sľubuje novému pápežovi bezpodmienečnú úctu a poslušnosť

Odchádzajúci pápež Benedikt XVI. sa dnes v Klementínskej sále Apoštolského paláca stretol so 144 členmi Kardinálskeho kolégia, aby sa s nimi rozlúčil a zároveň im poďakoval za doterajšiu spoluprácu počas necelých ôsmych rokoch pontifikátu. Svoje putovanie prirovnal k putovaniu Emauzských učeníkov, vrátil sa aj k dojmom zo včerajšej generálnej audiencie a už teraz sľúbil bezpodmienečnú úctu a poslušnosť budúcemu pápežovi.

Príhovor Benedikta XVI. kardinálom:

Ctihodní milí bratia, s veľkou radosťou vás vítam a každého z vás srdečne pozdravujem. Ďakujem kardinálovi Angelovi Sodanovi, ktorý vedel, ako vždy, sprostredkovať pocity celého kolégia, cor ad colloquiter. Ďakujem vám zo srdca, vaša eminencia!

Chcel by som vám povedať, že podobne ako to bolo u Emauzských učeníkov, aj pre mňa bolo radosťou putovať s vami počas týchto rokov vo svetle prítomnosti vzkrieseného Pána. Ako som to včera povedal pred tisíckami ľudí, ktoré zaplnili Námestie sv. Petra, vaša blízkosť, vaše rady, boli pre mňa veľkou pomocou v mojom úrade. Počas týchto ôsmych rokov sme s vierou prežívali krásne momenty žiarivého svetla Cirkvi na ceste spolu aj s takými chvíľami, v ktorých bolo nebo zatiahnuté mrakmi. Snažili sme sa slúžiť Kristovi a jeho Cirkvi s hlbokou a úplnou láskou, ktorá je podstatou našej služby.

Darúvali sme nádej, ktorá pochádza od Krista, a ktorá sama o sebe môže osvetliť púť. Spoločne môžeme ďakovať Pánovi, že nám umožnil rásť v spoločenstve, spoločne ho žiadajúc o pomoc pri ešte väčšom raste v tejto hlbokej jednote tak, aby kolégium kardinálov bolo ako orchester, ktorého rozmanitosť, ktorá je prejavom univerzálnej Cirkvi, vždy prispievala k väčšej a jednotnejšej harmónii. Rád by som vám zanechal jednoduchú myšlienku, ktorá mi leží na srdci, myšlienku o Cirkvi, jej tajomstve, ktorá znamená pre všetkých nás, dá sa to tak povedať, dôvod a zmysel života. Pomôžem si vyjadrením Romana Guardiniho, ktoré napísal presne v tom roku, keď konciloví otcovia schválili konštitúciu Lumen Gentium. Bolo to jeho posledné vyjadrenie s osobným venovaním aj pre mňa, takže slová tejto knihy sú pre mňa obzvlášť drahé.

Guardini hovorí: „Cirkev nie je inštitúciou vymyslenou a vybudovanou za stolom, ale živou realitou. Žije v priebehu čias, neustále sa vytvára, ako každá živá ľudská osoba, sa mení, ale ostáva rovnaká vo svojej podstate. Jej srdcom je Kristus.“

Zdá sa mi, že takúto skúsenosť sme zažili aj včera na námestí. Je vidieť, že Cirkev je živým telom, oživovaným Duchom Svätým a žije skutočne z Božej moci. Je vo svete, ale nie je zo sveta. Pochádza od Boha, Krista, Ducha, ako sme to včera videli. Preto má Guardini naozaj pravdu, keď hovorí: „Cirkev sa prebúdza v dušiach.“

Cirkev žije, rastie a prebúdza sa v dušiach, ktoré, ako Panna Mária, prijímajú Božie slovo a chápu ho pôsobením Ducha Svätého. Ponúkajú Bohu svoje telo a práve vo svojej chudobe a pokore sa stávajú schopnými dávať Krista svetu. Prostredníctvom Cirkvi ostáva tajomstvo vtelenia vždy prítomné. Kristus neprestajne prechádza dejinami a všetkými miestami. Ostávajme jednotní, drahí bratia, v tomto tajomstve, v modlitbe, osobitne v každodennej Eucharistii, a tak slúžme Cirkvi a celému ľudstvu. V tom spočíva naša radosť, ktorú nám nikto nemôže vziať.

Predtým, ako každého z vás osobne pozdravím, chcel by som vám povedať, že vám budem aj naďalej nablízku modlitbou, osobitne v nasledujúcich dňoch, aby ste sa plne odovzdali poslušnosti pôsobenia Ducha Svätého pri voľbe nového pápeža. Nech vám Pán ukáže to, čo si On žiada. Medzi vami, v tomto Kolégiu kardinálov, sa nachádza aj budúci pápež, ktorému už dnes sľubujem moju bezpodmienečnú úctu a poslušnosť. S láskou a vďačnosťou vám za toto všetko udeľujem svoje apoštolské požehnanie.

Benedikt XVI. ako jednoduchý pútnik, ktorý začína posledný úsek svojho putovania po zemi

V podvečer o 17. hod. Benedikt XVI. opustil Vatikán. S dojatím sa s ním na Námestí sv. Damaza pred apoštolským palácom lúčili zamestnanci a blízki spolupracovníci. Autom sa potom previezol cez záhrady na vatikánsky heliport. Tam sa sním rozlúčil dekan Kardinálskeho kolégia Angelo Sodano. V celom Ríme sa na rozlúčku s odchádzajúcim pápežom rozozvučali zvony. Svätý Otec sa vrtuľníkom previezol do letného sídla v Castel Gandolfe. Ešte predtým si však naposledy ako pápež obzrel z vtáčej perspektívy Rím. Vrtuľník totiž po odlete z Vatikánu preletel ponad Námestie sv. Petra, Koloseum či Lateránsku baziliku, katedrálu rímskeho biskupa. Rovnako sa v nízkej výške priblížil aj k rímskemu letisku Ciampino, ktoré ho vždy vítalo po jeho zahraničných apoštolských cestách – tých bolo celkovo 24.

Transparenty s nadpisom: „Benedikt, nie si nikdy sám“, „Ďakujeme za všetko“ či „Stojíme pri tebe“ vítali pápeža Benedikta XVI. počas jeho príletu do pápežského letného sídla v Castel Gandolfe. Tisíce veriacich sa zišlo na námestí pred palácom, aby naposledy zvolali: „Nech žije pápež Benedikt XVI!“

Svätý Otec sa im však prihovoril ako „obyčajný pútnik“, ako sám seba označil. Bol to jeho posledný verejný pozdrav v úrade pápeža – nástupcu sv. Petra:

Ďakujem!

Ďakujem zo srdca!

Drahí priatelia, som šťastný, že som tu s vami, obklopený nádherou stvorenstva i vašou, ktorá mi veľmi dobre padne, ďakujem za vaše priateľstvo, za vašu lásku.

Viete, že tento môj dnešný deň je iný ako predošlé, nie som viac Najvyšším veľkňazom Katolíckej cirkvi, od ôsmej hodiny večer už ním viac nie som. Som jednoduchým pútnikom, ktorý začína posledný úsek svojho putovania na tejto zemi. Rád by som však ešte celým svojím srdcom, so všetkou láskou, modlitbou, s mojím rozjímaním, so všetkými mojimi vnútornými silami pracoval pre spoločné dobro Cirkvi a ľudstva. Vaša sympatia je mi veľkou oporou. Poďme vpred spoločne s Pánom pre dobro Cirkvi a sveta.

Ďakujem.

Z celého srdca vám teraz udelím svoje požehnanie.

Nech nás žehná Všemohúci Boh, Otec, Syn a Duch Svätý.

Ďakujem, dobrú noc.

Ďakujem vám všetkým.