Aktuálne

Štrnásty deň Sede vacante - 2. deň voľby

Opäť čierny dym, Cirkev naďalej v očakávaní nového pápeža

Čierny obláčik dymu o 11.38 hod. oznámil dnes (13. marca) svetu, že ani dnešné dve dopoludňajšie hlasovania kardinálov nerozhodli o novom nástupcovi sv. Petra.

 

Trinásty deň Sede vacante

Kardináli sa na mene nového pápeža dnes (12. marca) nedohodli

Nad Sixtínskou kaplnkou sa dnes objavil čierny dym, čo je znamením, že pápežský stolec ostáva aj naďalej prázdny.

Nasledujúce dni budú kardináli voliči denne slúžiť svätú omšu spoločne v Pavlínskej kaplnke o 8.15. Po nej vykonajú dve dopoludňajšie skrutínia. O 12.30 sa vrátia na obed do Domu sv. Marty. O 16.00 opäť vstúpia do Sixtínskej kaplnky. Popoludňajšie skrutínia sa začnú okolo 16.50 a približne o 19.15 sa kardináli pomodlia vešpery. Po nich sa vrátia do Domu sv. Marty.

 

Dvanásty deň Sede vacante

 

Začína sa konkláve, ktoré zvolí 266. pápeža

 

Dnešná svätá omša „Missa pro eligendo Pontifice”, ktorá sa začala o 10.00 hod. v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, je úvodom do konkláve, ktoré zvolí 266. pápeža. S kardinálom Angelom Sodanom, dekanom kardinálskeho kolégia, ju koncelebrujú všetci kardináli, teda aj nevoliči. Sleduje ju 5600 novinárov akreditovaných z celého sveta. Od skorého rána lemovali Berniniho kolonádu na Námestí sv. Petra zástupy veriacich, v očakávaní tohto mimoriadneho eucharistického slávenia.

 

Samotná tzv. „procesia vstupu do Sixtínskej kaplnky“ sa uskutoční popoludní o 16.15 hod. a povedie od Paulínskej kaplnky za spevu litánií ku všetkým svätým. Po speve Veni Creator kardináli zložia predpísané prísahy. Po zvolaní „extra omnes“ kardinál nevolič Prospero Grech prenesie prítomným meditáciu.

 

Začínajúce sa 75. konkláve predstavuje pestrú mapu sveta vzhľadom na rôznosť pôvodu kardinálov. Najzastúpenejším kontinentom je Európa. Zo 115 kardinálov voličov, ktorí vstúpia do Sixtínskej kaplnky, 60 pochádzajú z krajín Európy, nasleduje Amerika s 33 kardinálmi, Afrika s 11, Ázia s 10 a Oceánia s jedným. Ak ide o krajiny, prvenstvo v zastúpení má Taliansko s počtom voličov 28, Spojené štáty americké s počtom svojich kardinálov voličov 11 a Nemecko so šiestimi kardinálmi, ktorí budú účastní konkláve. Zo Španielska, Brazílie a Indie vstúpi dnes do Sixtínskej kaplnky po 5 kardinálov. Vonku zostanú Indonézia a Veľká Británia, a to z dôvodu odrieknutia účasti kardinálmi Darmaatmadjom a O’Brienom. Naopak na tomto konkláve budú zastúpené geografické oblasti, ktoré absentovali na voľbe pápeža v roku 2005, ako napr. Hongkong, Egypt alebo Keňa.

 

Štatistiky nám hovoria, že 67 kardinálov voličov kreoval pápež Benedikt XVI. Priemerný vek tých, ktorí budú voliť nového pápeža je 71 rokov. Zaujímavosťou je, že na konkláve sa zúčastní aj 80-ročný Walter Kasper, ktorý má napriek tomu právo voliť, pretože tento vek dovŕšil 5. marca, teda po začiatku „sede vacante”. Ak by sa voľba pápeža musela predĺžiť, ten istý kánon bude aplikovaný na talianskeho kardinála Poletta a mexického Sandovala Iñigueza, ktorí dovŕšia 80 rokov 18. a 20. marca. Najmladší medzi voličmi sú indický kardinál Thottunkal, ktorý ešte nemá ani 54 rokov a 56-ročný filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle.

 

Pokiaľ ide o príslušnosť kardinálov voličov k rehoľným rádom, najpočetnejší sú saleziáni so 4 kardinálmi, potom sú medzi nimi traja františkáni, dvaja dominikáni a jeden jezuita. Tu stojí za zmienku, že takmer polovica kardinálov sú podľa štatistiky Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme absolventmi tejto jezuitskej inštitúcie, medzi nimi dokonca dvaja docenti Gregoriany – americký kardinál Dolan spolu s nemeckým kardinálom Kasperom. Na záver pripomeňme, že celkový počet kardinálov, vrátane nevoličov, je 207.

 

 

 

 

Jedenásty deň Sede vacante

 

 

P. Lombardi na brífingu tesne pred začiatkom konkláve

Dnes dopoludnia (11. marca) sa v Novej synodálnej aule vo Vatikáne uskutočnila desiata a súčasne posledná generálna kongregácia kardinálskeho kolégia pred konkláve, ktoré sa začne zajtra. Bolo na nej prítomných 152 kardinálov. Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi poskytol počas brífingu, ktorý nasledoval po kongregácii, niekoľko informácií o tom, čo sa uskutoční v najbližších dvoch dňoch.

Podľa jeho slov boli na dnešnom dopoludňajšom stretnutí vylosovaní noví členovia tzv. špeciálnej kongregácie, ktorí budú v najbližších troch dňoch nápomocní kamerlengovi. Ide o kardinálov Naguiba, Oulleta a Monterisiho. Vylosovaní boli z voličov, nakoľko budú účastní konkláve. V aule dnes dopoludnia ďalej odznelo 28 príspevkov kardinálov, teda celkový počet príspevkov počas týchto prípravných kongregácií bol 161. Medzi ich témami sa objavila aj situácia Vatikánskej banky IOR či kontrola Moneyvalu, ale aj očakávania súvisiace s profilom osoby nového pápeža.

Páter Lombardi pripomenul prísahu mlčanlivosti, ktorú dnes o 17.30 hod. v Paulínskej kaplnke zložia oficiáli a všetci, ktorí budú akýmkoľvek spôsobom pomáhať pri konkláve, či klerici alebo laici, a to podľa apoštolskej konštitúcie Universi Dominici gregis b. 48. Prísahe bude predsedať kardinál Tarcisio Bertone, kamerlengo.

V závere dnešného stretnutia s novinármi hovorca Vatikánu pripomenul svätú omšu „Missa pro eligendo Romano Pontifice“, ktorá sa začne zajtra 12. marca o 10.00 hod. v Bazilike sv. Petra a celebrovaná bude v latinskom jazyku. S hlavným celebrantom, kardinálom Angelom Sodanom, dekanom kardinálskeho kolégia , budú koncelebrovať všetci kardináli, nielen kardináli voliči, a vstup na toto liturgické slávenie bude voľný, bez lístkov. Zaujímavosťou brífingu bola informácia, že svätá omša slávnostnej inaugurácie nového pápeža sa môže uskutočniť aj v niektorý feriálny deň, nemusí to byť nevyhnutne nedeľa. Toľko z informácií riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi na dnešnej tlačovej konferencii tesne pred začiatkom konkláve.

 

Desiaty deň Sede vacante

 

 

V pondelok zložia prísahu mlčanlivosti pomocníci pri konkláve

 

V pondelok 11. marca o 17.30 zložia prísahu mlčanlivosti oficiáli a pomocníci pri konkláve. Všetci, ktorí budú akýmkoľvek spôsobom pomáhať pri nasledujúcom konkláve, či klerici alebo laici, musia podľa apoštolskej konštitúcie Universi Dominici gregis b. 48 zložiť a podpísať prísahu mlčanlivosti. Budú to: sekretár kardinálskeho kolégia, majster pápežských liturgických slávení, pápežskí ceremoniári, kňaz, ktorého si vyberie kardinál predsedajúci konkláve, aby mu pomáhal, rehoľníci a rehoľníčky, ktorí pracujú v Pápežskej sakristii, rehoľníci – spovedníci, lekári a ošetrovatelia, výťahári v Apoštolskom paláci, pracovníci zodpovední za stravovanie a upratovanie, technický personál, zodpovední za prevoz voličov medzi Sixtínskou kaplnkou a Domom sv. Marty, plukovník, major a členovia švajčiarskej gardy, ktorí budú držať stráž pri kaplnke a riaditeľ bezpečnostnej služby spolu s niekoľkými spolupracovníkmi.

 

Deviaty deň Sede vacante

 

Hovorca Svätej stolice informoval o podrobnostiach konkláve

Kardináli oprávnení k voľbe nového Svätého Otca sa bezprostredne pred začiatkom konkláve - 12. marca o siedmej ráno - nasťahujú na vatikánske územie - do Domu sv. Marty, uviedol pri dnešnom (9. marca) pravidelnom popoludňajšom brífingu P. Federico Lombardi. Pri dnešnej predpoludňajšej deviatej generálnej kongregácii losovaním rozhodli, kto bude v akej izbe tohto domu za Bazilikou sv. Petra. V tejto budove bude v prvých týždňoch pontifikátu bývať tiež nový Svätý Otec, pokiaľ sa nasťahuje do pápežského apartmánu v Apoštolskom paláci.

Hovorca Svätej stolice informoval o ďalších podrobnostiach utorkového programu. O 10:00 h bude kardinálske kolégium sláviť v Bazilike sv. Petra svätú omšu za voľbu pápeža (pro eligendo Romano Pontifice). Bude jej predsedať kardinál Angelo Sodano, koncelebrovať môžu všetci otcovia kardináli.

"V utorok popoludní o 15:45 h sa kardináli odoberú z Domu sv. Marty do Apoštolského paláca. O pol piatej prejdú v procesii z Pavlínskej kaplnky (Cappella Paolina) do Sixtínskej kaplnky. O 16:45 h tu zložia kardináli prísahu, po ktorej zaznie výzva majstra pápežských liturgických slávení "extra omnes" a kaplnka sa uzavrie. Okrem ceremoniára a teológa povereného meditáciou zostanú všetci kardináli voliči, ktorí si vypočujú druhú z predpísaných meditácií. Prednesie ju kardinál Prosper Grech. Možno bude nasledovať prvé hlasovanie a skrutínium, ktoré predpokladá Apoštolská konštitúcia o voľbe rímskeho pápeža. Prvý deň konkláve uzavrie spoločná modlitba vešpier o 19:15 h, po ktorej sa volitelia vracajú do Domu sv. Marty na večeru," povedal P. Lombardi. Nasledujúce dni budú kardináli voliči denne sláviť svätú omšu spoločne v Pavlínskej kaplnke (o 8:15 h). O pol desiatej vstúpia do Sixtínskej kaplnky, modlia sa a pokračujú v dvoch kolách voľby. O 12:30 h sa vrátia na obed do Domu sv. Marty. O 16:00 h opäť vstúpia do Sixtínskej kaplnky k ďalším dvom hlasovaniam. Deň vždy uzatvoria o 19:15 h modlitbou vešpier, po ktorých sa vrátia do Domu sv. Marty.

P. Federico Lombardi informoval aj o čase, v ktorom by sa mal objavovať dym nad Sixtínskou kaplnkou. Hlasovacie lístky sa budú páliť spoločne, na konci dvoch dopoludňajších resp. popoludňajších skrutínií. Prvé sa očakáva približne o 12:00 h na poludnie a druhé o 19:00 h. Ak však nastane situácia, že pápež bude zvolený už pri prvom dopoludňajšom skrutíniu, prípadne prvom popoludňajšom, biely dym sa môže objaviť medzi 10:30 h a 11:00 h alebo potom medzi 17:30 h - 18:00 h popoludní.

S konaním konkláve sú spojené tiež ďalšie úkony, predpokladané Apoštolskou konštitúciou Universi Dominici Gregis. V pondelok 11. marca o 17.30 zložia prísahu mlčanlivosti oficiáli a pomocníci pri konkláve. Všetci, ktorí budú akýmkoľvek spôsobom pomáhať pri nasledujúcom konkláve, či klerici alebo laici, musia podľa tejto konštitúcie zložiť a podpísať prísahu mlčanlivosti. Budú to sekretár kardinálskeho kolégia, majster pápežských liturgických slávení, pápežskí ceremoniári, kňaz, ktorého si vyberie kardinál predsedajúci konkláve, aby mu pomáhal, rehoľníci a rehoľníčky, ktorí pracujú v Pápežskej sakristii, rehoľníci – spovedníci, lekári a ošetrovatelia, výťahári v Apoštolskom paláci, pracovníci zodpovední za stravovanie a upratovanie, technický personál, zodpovední za prevoz voličov medzi Sixtínskou kaplnkou a Domom sv. Marty, plukovník, major a členovia švajčiarskej gardy, ktorí budú držať stráž pri kaplnke a riaditeľ bezpečnostnej služby spolu s niekoľkými spolupracovníkmi.

P. Lombardi pri dnešnej tlačovej konferencii tiež informoval, že pápežské pečate a prsteň rybára, ktorý nosil Benedikt XVI., už boli znehodnotené. Prsteň nového pápeža bude identický s predchádzajúcim, zmení sa len meno vyryté okolo obrazu rybára a loďky.

Nedeľnú eucharistiu budú mnohí kardináli, prítomní v Ríme, sláviť vo svojich titulárnych kostoloch. V pondelok predpoludním sa uskutoční ešte jedna generálna kongregácia, keďže viacerí kardináli, ktorí požiadali o slovo, nemali možnosť vystúpiť so svojim príspevkom.

 

Sixtínska kaplnka sa pripravuje na nadchádzajúce konkláve

Vatikán. Sixtínska kaplnka sa pripravuje na nadchádzajúce konkláve. V priebehu týždňa boli do interiéru nainštalované dve piecky - na spaľovanie volebných lístkov a signalizáciu úspešnej či neúspešnej voľby nového Svätého Otca. Dnes predpoludním bol na strechu kaplnky upevnený komín. Michelangove fresky na klenbe Sixtínskej kaplnky inšpirovali pápeža Jána Pavla II. k napísaniu básnickej zbierky Rímsky triptych. A tu budúci utorok zasadne 115 kardinálov voličov, ktorých pohľad nevyhnutne padne na fresku Posledného súdu, povedal Vatikánskemu rozhlasu riaditeľ Vatikánskych múzeí Antonio Paolucci.

 

 

 

Ôsmy deň Sede vacante

 

Voľba nového Svätého Otca sa vo Vatikáne začne v utorok 12. marca

Voľba nového Svätého Otca sa vo Vatikáne začne v utorok 12. marca. Počas dnešnej (8. marca) ôsmej generálnej kongregácie sa na tom zhodlo kardinálske kolégium. Konkláve, na ktorom sa bude vyberať nová hlava Katolíckej cirkvi a na ktorom sa majú právo zúčastni všetci kardináli mladší ako 80 rokov, zvolí nástupcu Benedikta XVI., ktorý sa vzdal svojho úradu 28. februára. Medzi 115 kardinálmi voličmi nebude žiaden slovenský kardinál, pretože obaja - Jozef Tomko i Ján Chryzostom Korec - majú viac ako 80 rokov.

V utorok ráno sa najskôr uskutoční eucharistická slávnosť „pro eligendo Romano Pontifice“. Pri svätej omši, ktorá je predpísaná na začiatok voľby, budú kardináli prosiť o to, aby ich viedol Duch Svätý a ochránil pri výbere 266. pápeža. Kardináli ju budú sláviť v Bazilike sv. Petra. Popoludní vstúpia do konkláve v Sixtínskej kaplnke. Ešte predtým, ako majster pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini vysloví extra omnes, teda, aby všetci tí, ktorí nepatria do konkláve, opustili Sixtínsku kaplnku, vybraný duchovný - nevolič - maltézsky kardinál Prosper Grech prednesie kardinálom - oprávneným voliť - druhé rozjímanie.

Konkrétne pravidlá, ktoré určujú priebeh voľby, obsahuje Apoštolská konštitúcia pápeža Jána Pavla II. Universi Dominici Gregis z roku 1996 a úpravách Benedikta XVI.

 

Siedma generálna kongregácia kardinálskeho kolégia

Na predpoludňajšej siedmej generálnej kongregácii bolo prítomných 153 kardinálov vrátane plného počtu 115 kardinálov voličov. Vo štvrtok popoludní zložil prísahu posledný očakávaný voliteľ - vietnamský kardinál Pham Minh Mân. Ako pri pravidelnej tlačovej konferencii uviedol riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice, dátum začiatku konkláve do 13:00 h stanovený nebo. Zdôraznil však, že na v poradí ôsmej - popoludňajšej generálnej kongregácii - možno očakávať hlasovanie o termíne konkláve.

V diskusii vystúpilo 18 kardinálov. Doteraz v uplynulom týždni hovorilo viac než sto členov kardinálskeho kolégia. P. Federico Lombardi, ktorý na začiatku brífingu v Tlačovom stredisku Svätej stolice osobitne pozdravil a zablahoželal všetkým ženám prítomným v sále, ďalej hovoril o predpoludňajšej kongregácii:

„Chcel by som povedať, pri plnom rešpektovaní tajomstva, že sa snažíme postupne rozšíriť zoznam tém, o ktorých sa hovorilo. Dnes ráno som bol prekvapený z niektorých tém, akou je napr. medzináboženský dialóg. Hovorilo sa aj na tému dnešnej kultúry, o bioetike, o spravodlivosti vo svete. Taktiež o potrebe pozitívneho ohlasovania kresťanstva, o ohlasovaní lásky, o radostnom ohlasovaní a veľa sa hovorilo o milosrdenstve, spomínajúc na Jána Pavla II.“ Ďalšou otázkou bolo postavenie ženy v Cirkvi.

Prvým bodom dnešného programu bolo hlasovanie kardinálov o prijatí alebo neprijatí dôvodov neúčasti na konkláve dvoch kardinálov voličov. Ide o indonézskeho kardinála Darmaatmadja SJ, ktorý požiadal o dovolenie neúčasti zo zdravotných dôvodov a o škótskeho kardinála O´Briena, ktorý uviedol osobné dôvody. Kardinálske kolégium hlasovaním prijalo ich dôvody a umožnilo im nezúčastniť sa na konkláve. Toto hlasovanie sa uskutočnili podľa 38 bodu nového motu proprio, ktoré stanovuje, že uznanie dôvodov k neúčasti prináleží jedine kardinálskemu kolégiu.

Lombardi rovnako informoval, že konkláve by sa malo začať v prvých dňoch nasledujúceho týždňa. Na sobotu je naplánovaná len jedna, v poradí deviata generálna kongregácia. V nedeľu by kardináli mali sláviť sväté omše vo svojich titulárnych chrámoch v Ríme.

 

 

 

Siedmy deň Sede vacante

 

 

Zbor kardinálov voličov je kompletný, pokračovali generálne kongregácie

Kardinálske kolégium sa dnes (7. marca) zišlo na dvoch generálnych kongregáciách - v poradí už piatej a šiestej. Termín začiatku konkláve však zatiaľ stanovený nebol. V Sixtínskej kaplnke sa zíde 115 kardinálov.

Piata a šiesta generálna kongregácia

Na predpoludňajšom stretnutí v novej synodálnej aule bolo prítomných 152 kardinálov. Pri pravidelnom brífingu riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice zdôraznil, že doteraz nebolo stanovený dátum začiatku konkláve. V priebehu dňa bol očakávaný príjazd posledného kardinála voliča Jean-Baptiste Pham Minh Mâna, ktorý mal priletieť z Vietnamu.

Riaditeľ Tlačového strediska Svätého stolca poprel informáciu, ktorá sa šírila od stredajšieho večera. Niektoré mediálne agentúry uviedli, že v pondelok večer sa začne konkláve, pretože je naplánovaná svätá omša „pro eligendo pontifice“, ktorá je predpísaná na jeho začiatok. Po osobnom rozhovore s majstrom pápežských liturgických slávení Mons. Marinim P. Lombardi potvrdil, že táto informácia je falošná a doteraz nie je stanovený dátum začiatku konkláve.

Hovorca Svätého stolca tiež informoval, že po troch dňoch bola znovu obnovená mimoriadna kongregácia, ktorá pozostáva z troch kardinálov, ktorí pomáhajú kardinálovi kamerlengovi. Na ďalšie tri dni boli vyžrebovaní kardináli Raï (za biskupský stupeň), kard. Monsengwo z Konga (za kňazský stupeň) a kard. De Paolis (za seminaristov).

Dekan kardinálskeho kolégia Angelo Sodano zaslal v mene celého kardinálskeho kolégia, ktoré je počas sede vacante poverené vedením Cirkvi, vládnym predstaviteľom Venezuely sústrastný telegram nad smrťou venezuelského prezidenta Huga Chaveza. Zádušnú svätú omšu za zosnulého prezidenta bude slúžiť v piatok v Ríme kardinál Jorge Urosa Savino. Sústrasť rodine prejavili arcibiskup Caracasu i Venezuelská biskupská konferencia.

Počas dnešnej piatej generálnej kongregácie vystúpilo s príspevkami 18 kardinálov. Prvé tri sa dotýkali ekonomických záležitostí Svätej stolice, o ktorých informovali kardináli zodpovední za jednotlivé dikastéria Rímskej kúrie (otcovia kardináli Versaldi, Calcagno a Bertello za Prefektúru ekonomických záležitostí Apoštolského stolca, resp. za Správu majetku Apoštolského stolca a za Governatorát Mestského štátu Vatikán).

Ako zdôraznil P. Lombardi, išlo o stručné zhrnutia. "Títo kardináli sú potom samozrejme k dispozícii všetkým členom kardinálskeho zboru k prípadnej hlbšej analýze a doplneniu toho, čo už načrtli vo svojich súhrnných vystúpeniach."

Ďalšie diskusné príspevky opäť zrkadlili geografickú a kultúrnu rôznorodosť a týkali sa už naznačených tém, vysvetlil ďalej hovorca Svätej stolice: "Evanjelizácie, práce Cirkvi v dnešnom svete, Svätého stolca a úradov Rímskej kúrie, vzťahy s biskupskými konferenciami, nádeje vkladané do nového pápeža. Predpoludním sa hovorilo tiež o ekumenickom dialógu, o charitatívnej činnosti Cirkvi a jej pre práci pre chudobných."

Popoludňajšia šiesta generálna kongregácia od 17:00 do 19:00 bola venovaná ďalším vystúpeniam otcov kardinálov.

Zloženie kardinálskeho kolégia dnes

Kardinálske kolégium má v súčasnosti 207 členov, z toho 117 voličov. Deväťdesiati kardináli už dosiahli kánonický vek osemdesiat rokov, na voľbe pápeža sa tak zúčastniť nemôžu. Kardinál Kasper, ktorý narodeniny oslávil 5. marca a kardinál Poletto, ktorý vek osemdesiat rokov dosiahne 18. marca, budú môcť pápeža voliť, pretože stanovený vek dosiahli až po vyhlásení sede vacante.

V Sixtínskej kaplnke sa zíde len 115 kardinálov, chýbať budú indonézsky kardinál Darmaatmadja J. R. a škótsky kardinál O´Brien. Najväčší počet kardinálov voličov pochádza z Európy (61), Severnej Ameriky (17) a Južnej Ameriky (13). Afrika je na tom rovnako ako Ázia, oba kontinenty majú po 11 kardinálov. Strednú Ameriku budú zastupovať traja a Oceániu jeden kardinál. Čo sa týka krajín, medzi voličmi je najviac kardinálov z Talianska (28), z USA (11) a z Nemecka (6). Medzi silné krajiny, čo sa týka počtu kardinálov, patrí aj susedné Poľsko, z ktorého pochádzajú štyria.

Až 122 kardinálov z celkového počtu bolo kreovaných za Jána Pavla II. a 83 kardinálov kreoval Benedikt XVI. Najstarším z kardinálskeho kolégia je Talian Ersilio Tonini, ktorý v júli oslávi 99. narodeniny a najmladším Ind Baselios Cleemis Thottunkal, ktorý má len 53 rokov.

 

 

Šiesty deň Sede vacante

 

Dátum začiatku konkláve ešte nie je stanovený, generálne kongregácie pokračujú

Dnešné predpoludnie (6. marca) vo Vatikáne patrilo štvrtej generálnej kongregácii kardinálskeho kolégia. Zúčastnilo sa na nej 153 kardinálov, z toho 113 voličov. Popoludní sa očakáva príchod poľského kardinála Kazimierza Nycza a zajtra by mal do Vatikánu prísť posledný z voličov, vietnamský kardinál Jean-Baptiste Pham Minh Mân. Na dnešnej tlačovej konferencii P. Federico Lombardi informoval, že generálne kongregácie budú pokračovať aj zajtra. Kardináli rozhodli, že sa zajtra uskutočnia dve kongregácie, jedna predpoludním a druhá popoludní. Počas dnešnej kongregácie vystúpilo so svojimi príspevkami 18 kardinálov.

 

 

Piaty deň Sede vacante

 

Kardinálské kolegium se dnes dopoledne (5. marca) sešlo ke třetí generální kongregaci. Ředitel Tiskového střediska Svatého stolce se při pravidelném brífinku vrátil ještě ke včerejší odpolední druhé generální kongregaci, kterou zahájila meditace papežského kazatele, O. Cantalamessy.

„ Včera odpoledne přijelo do Říma několik kardinálů, zejména pak pět volitelů, kteří při druhé generální kongregaci složili přísahu. Jsou to libanonský maronitský patriarcha Bechara Rai, kard. Meissner z Kolína nad Rýnem, berlínský kard. Woelki, kard. Sarr z Dakaru a pražský arcibiskup kard. Duka,“ uvedl O. Federico Lombardi. Dalších devět kardinálů proneslo své příspěvky. Tato vystoupení, zdůraznil vatikánský tiskový mluvčí, nejsou časově omezena, a respektují pořadí, v jakém kardinálové žádají o možnost hovořit. Členové kardinálského sboru v pondělí večer rozhodli, že dnes a zítra se budou generální kongregace konat pouze dopoledne.

„Také dnes dopoledne složili přísahu další kardinálové, kteří přijeli. Dva z nich jsou volitelé – kard. Rouco Varela a kard. Grocholewski. V Římě je tudíž ke dnešnímu dni přítomno 110 voličů. Přísahalo také pět kardinálů nevoličů. Celkový počet kardinálů přítomných na třetí generální kongregaci dnes dopoledne je 148.“

V nové synodní aule dnes promluvilo celkem 11 kardinálů. O. Lombardi je rovněž vázán přísahou mlčenlivosti, projednávaná témata naznačil tudíž všeobecně a synteticky:

„Činnost Svatého stolce a různých vatikánských úřadů ve vztahu ke světovým episkopátům, obnova církve ve světle II. Vatikánského koncilu, situace církve v různých částech světa i různých kulturních kontextech a potřeba evangelizace. Příspěvky jsou skutečně různorodé a reprezentativní pro všechny kontinenty.“

V závěru třetí generální kongregace bylo schváleno znění telegramu, který jménem kardinálského kolegia zasílá kardinál děkan emeritnímu papeži. Vatikánský tiskový mluvčí jej citoval v plném znění:

„Otcové kardinálové, shromáždění ve Vatikánu ke generálním kongregacím vzhledem k příští konkláve, Vám společně zasílají oddaný pozdrav. Opětovně vyjadřují vděčnost za vaše osvícené vykonávání petrovského úřadu a za příklad, který jste jim dal vaší velkorysou pastorační starostlivostí o dobro církve a světa. Jejich vděk chce být výrazem uznání celé církve za vaši neúnavnou práci na Pánově vinici. Členové kardinálského kolegia svěřují sebe i celou církev do vašich modliteb.“

Také Otcové kardinálové se zítra odpoledne sejdou ke společné modlitbě v bazilice sv. Petra, přístupné také všem věřícím, informoval vatikánský tiskový mluvčí.

„Modlitbu povede kardinál děkan. Je tu zřejmý úmysl dát dobrý příklad, vyzvat celou církev, aby se modlila a prožívala v modlitbě tento čas přípravy na tak důležité rozhodnutí, jakým je volba Svatého Otce,“ uzavřel ředitel Tiskového střediska Svatého stolce, O. Federico Lombardi.

 

 

Štvrtý deň Sede vacante

 

Kardináli zašlú spoločné posolstvo emeritnému pápežovi

V novej synodálnej Aule vo Vatikáne sa dnes (4. marca) uskutočnila prvá a druhá Generálna kongregácia kardinálskeho kolégia. V nasledujúcich dňoch sa v kongregáciách rozhodne o dátume začatia Konkláve. Počas popoludňajšej tlačovej konferencie riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Lombardi informoval, že na prvej kongregácii sa zúčastnilo 142 kardinálov, z ktorých je 103 voliteľov. Popoludní, alebo zajtra prídu do Vatikánu zvyšní 12 kardináli. Predpokladá sa, že do konkláve vstúpia 115 kardináli. Generálna kongregácia sa začala príhovorom dekana kardinálskeho kolégia kardinála Angela Sodana o význame a dôležitosti takejto udalosti. Potom nasledovala ceremónia, pri ktorej každý kardinál zložil prísahu. Apoštolská konštitúcia Jána Pavla II. o voľbe nového pápeža predpisuje, že pred voľbou nového pápeža si kardináli majú vypočuť dve meditácie. Jedna sa má vykonať počas niektorej Generálnej kongregácie a druhá pred samotným začatím konkláve. Podľa Lombardiho dnes prvú meditáciu krátko pred začiatkom druhej Generálnej kongregácie o 17. hodine predniesol pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Kardináli rovnako prijali návrh kardinála Angela Sodana zaslať emeritnému pápežovi ich posolstvo. Jeho znenie bude prezentované s najväčšou pravdepodobnosťou počas zajtrajšieho dňa.

Súčasťou dopoludňajšej kongregácie bola voľba troch asistentov kardinála kamerlenga, ktorých úlohou je pomáhať mu počas troch dní v riešení praktických záležitostí. Do tejto funkcie boli vymenovaní traja kardináli: Giovanni Battista Re z biskupského rádu, Crescenzio Sepe za presbiterský rád a Franc Rodé za diakonský rád. Ďalšia tlačová konferencia sa uskutoční zajtra (5. marca) popoludní.

 
 

Druhý deň Sede vacante

 

Štátny sekretariát odovzdal Apoštolskej komore pečate Benedikta XVI.

Vatikán 2. marca (RV) - V Tlačovom stredisku Svätej stolice sa dnes konala ďalšia tlačová konferencia, ktoré až do začiatku konkláve budú prebiehať s každodennou pravidelnosťou. Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi informoval, že Štátny sekretariát odovzdal Apoštolskej komore pečate Benedikta XVI. Tie nebudú podľa jeho vyjadrenia zničené, ale znehodnotené vyrytím kríža tak, že sa už nebudú môcť používať. Takýto postup bol vykonaný aj pred ôsmimi rokmi s pečaťami Jána Pavla II., ktoré sú teraz uložené v osobitnej vitríne.

Ďalej P. Lombardi informoval, že okrem 75 kardinálov, ktorí sídlia v Ríme, pricestovali zatiaľ do večného mesta šesťdesiati šiesti kardináli. Ostatní prichádzajú v týchto hodinách. Niektorí už povedali, že v závislosti od svojich povinností sa dostavia v pondelok predpoludním alebo v utorok. Dvaja kardináli voliči sa na konkláve určite nezúčastnia - škótsky kardinál O´Brien a kardinál Darmaatmadja, emeritný arcibiskup indonézskej Jakarty. Viacerí kardináli - nevoliči tiež povedali, že neprídu zo zdravotných dôvodov.

P. Lombardi zdôraznil, že Cirkev prežíva toto obdobie v modlitbe. V kaplnke Najsvätejšej sviatosti Svätopeterskej baziliky sa striedajú tri mexické kontemplatívne rehoľníčky pri stálej adorácii. Pri večernej svätej omši sa veriaci vo Vatikánskej bazilike modlia za kardinálsky zbor a prípravu na voľbu Svätého Otca. Hovorca tiež upozornil na liturgickú zmenu súvisiacu s obdobím sede vacante. "V eucharistickej modlitbe je zmienka o Svätom Otcovi a miestnom biskupovi. V období sede vacante sa pápež nespomína, v Ríme sa nespomína ani biskup, pretože pápež je rímskym biskupom," uviedol P. Lombardi.

Stretnutie kardinálov a ďalšia tlačová konferencia sú naplánované na pondelok.

 

Prvý deň Sede vacante:

 

Brífing P. Lombardiho v prvý deň Sede vacante

Dnes popoludní (1. marca) sa v Tlačovom stredisku Svätej stolice uskutočnil brífing pátra Lombardiho s novinármi, ktorých informoval o včerajších udalostiach a odpovedal na niektoré otázky. Priblížil taktiež včerajší večer emeritného Svätého Otca v Castel Gandolfe, ktorý si pozrel televízne noviny a veľmi ocenil prácu novinárov. Podľa neho profesionálnym a pekným spôsobom priblížili tak emocionálny okamih. Lombardi tiež povedal: „V uplynulých dňoch Svätý Otec hral po večery na klavíri – a to aj v uplynulých týždňoch – čo je znakom, povedal by som, uvoľnenia, a upokojenia jeho ducha. Mons. Georg Genswein ho nepočul hrať, ale podľa neho, istotne začne v najbližších dňoch.“

Večer o 20 hod. sa podľa protokolu zhromaždili pred pápežskými izbami v Apoštolskom paláci vo Vatikáne, kamerlengo svätej rímskej Cirkvi, ktorým je kardinál Tarcisio Bertone spolu so svojimi spolupracovníkmi, aby zapečatili pápežský apartmán.

Presne o 20.01 bola zo Štátneho sekretariátu odoslaná procedurálna správa do všetkých zastupiteľských úradov Svätej stolice po celom svete o tom, že nastala Sede vacante a všetci nunciovia odteraz podliehajú dekanovi Kardinálskeho kolégia kardinálovi Sodanovi a substitútovi Štátneho sekretariátu, ktorým je Mons. Giovanni Angelo Becciu.

Zapečatenie pápežského apartmánu sa dnes uskutočnilo aj v paláci Lateránskej baziliky. O 12.30 popoludní to vykonal vicekamerlengo Mons. Celata.

Dnešný deň začal emeritný Svätý Otec ako vždy svätou omšou v rovnakom čase o 7.30. Venuje sa modlitbám, rozjímaniu a oddychu. Riaditeľ Tlačového strediska tiež pripomenul, že netreba očakávať vyhlásenie dátumu začiatku konkláve pri prvých dvoch generálnych kongregáciách, ktoré sa uskutočnia v pondelok.

 

Dekan Kardinálskeho kolégia zvolal Generálnu kongregáciu

Včera, 28. februára o 20. hod nastalo uprázdnenie pápežského stolca. Z tohto dôvodu, ako vyplýva z Apoštolskej konštitúcie Universi Dominici gregis, kardinál Angelo Sodano, dekan Kardinálskeho kolégia, vykonal svoju povinnosť, a zvolal dnes (1. marca) všetkých kardinálov na prvú Generálnu kongregáciu. Tá sa uskutoční v pondelok 4. marca o 9.30 hod. v Aule Pavla VI. v sále Biskupskej synody. Druhá generálna kongregácia sa uskutoční v ten istý deň o 17. hodine.