Aktuálne

Kňazi - jubilanti pri oltári vo Višňovom

Vo štvrtok 18. apríla opäť putovali do mariánskej svätyne vo Višňovom jubilujúci kňazi Žilinskej diecézy. Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis pozýva každoročne kňazov, ktorí si v prebiehajúcom kalendárnom roku pripomínajú svoje životné alebo kňazské jubileum. Centrom tohto stretnutia je spoločne slávená Eucharistia. Keďže v Žiline sa práve v tento deň uskutočnilo stretnutie biskupov Slovenska, do Višňového prišiel generálny vikár Mons. Ladislav Stromček, aby povzbudil jubilantov a poďakoval im za ich službu. Spolu s kňazmi aj veriacimi laikmi, ktorí prišli na sv. omšu, ďakovali za dar kňazstva a za všetky dobrodenia, ktoré nám Boh dáva.

Vo svojej homílii generálny vikár vychádzal z príhovoru Svätého Otca Františka na Zelený štvrtok. Zdôraznil, že v tomto čase, keď je kríza vo vzťahoch a mnohé problémy musí riešiť aj Cirkev, jedinou istotou je Kristus, ktorý ponúka riešenie. Olej pomazania je šancou pre všetkých, je to výzva, ktorú Kristus adresuje každému kňazovi, aby cez neho mohol osloviť čo najširší počet ľudí, aj kdesi na okraji spoločnosti. „Dobrého kňaza je možné rozpoznať podľa toho, ako je pomazaný jeho ľud,“ citoval pán vikár pápeža Františka.

Kňazstvo je dar, treba ďakovať každý deň za dary, ktoré sme dostali. Málo si to uvedomujeme Každý deň by sme si mali obnovovať cieľ, ku ktorému kráčame. Aj kňaz si má uvedomovať svoju identitu. Obnovovať svoje zasvätenie a slúžiť.  

Po svätej omši nasledoval slávnostný obed, pán vikár odovzdal v mene diecézneho biskupa každému jubilantovi malý darček.

Viac foto: Klikni sem.