Aktuálne

Rodičia kňazov putovali do Višňového

V Nedeľu Dobrého Pastiera prišli do pútnického mariánskeho chrámu vo Višňovom rodičia kňazov, aby spolu ďakovali za dar kňazstva pre ich rodinu, aj pre Cirkev. Najskôr sa spolu modlili Via lucis – Cestu svetla. Táto cesta začína zmŕtvychvstaním Pána Ježiša a ukazuje jeho svetlo každému. Rodičia kňazov sa ju modlili za svojich synov, aj za nové povolania. Text tejto modlitby je tu.

Slávnostnú sv. omšu slúžil Mons. Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy. V úvode odovzdal prítomným pozdrav od diecézneho biskupa Tomáša, ktorý bol na inej slávnosti. Vo svoje homílii sa zameral na „Pastiera“ a „ovce“. Nedeľa Dobrého Pastiera nám chce hovoriť o osobnom vzťahu Boha k nám. Pastier je tu na prvom mieste. Ten je najdôležitejší. Potrebujeme počúvať Boží hlas, aby sme sa nesprávali stádovito. Boh pozná môj život, môj príbeh. Od neho pochádza môj život, k nemu smerujem. Učím sa rozpoznávať Pánov hlas. Ak má človek pravdivý, úprimný vzťah so svojim Bohom, to ho nesie, živí. To nie je niečo vedľajšie, to je niečo podstatné. Prirovnanie "Pastier" a "stádo" je viac o Ježišovi, aby sme sa učili rozpoznávať jeho hlas. Iných – nesprávnych hlasov je veľa. Život je plný stresu a zhonu. Kazateľ sa pýtal, či sme schopní rozpoznať Boží hlas? Komplikujeme si svoj život, lebo nepočúvame Boží hlas. Myslíme si, že my si život lepšie naprojektujeme. Ako keby ten náš projekt bol lepší ako Boží. Mons. Stromček sa vyjadril, že Bohu treba dôverovať a vydávať svedectvo o tom, že sa oplatí počúvať Boha. Ježiš ovečke nevyčíta, že sa zatúlala, s láskou ju zanesie tam, kde má pastvu. Učme sa tomu, aby sme sa denne stíšili. Učme sa porozumieť, čo je dôležitejšie.

Po duchovnej strave pri sv. omši nasledoval pokrm aj pre telo.  

Celá homília je tu.