Aktuálne

Májové pobožnosti - za seba, za svoju rodinu, za Františka

Pozývame nielen deti na májové pobožnosti, ktoré budú vždy 15 minút pred sv. omšou. Budeme sa modliť k Panne Márii za seba, za svoju rodinu, aj za nového Sv. Otca Františka. Budeme spoznávať jeho život. Prvého mája každý dostane veľký plagát A2, kde si bude celý mesiac lepiť obrázky. Každý deň dostanete jeden obrázok zo života Sv. Otca Františka. Obrázky nám budú vytvárať mozaiku jeho života od sobáša jeho rodičov až po pápežskú návštevu pri hrobe Jána Pavla Veľkého... Príď aj Ty!