Aktuálne

Diecézna púť rodín 2013: Mária – Matka pútnikov

Tradične posledný júnový víkend - pred sviatkom Návštevy Panny Márie sa vo Višňovom uskutočnila Diecézna púť rodín. Tohtoročná púť v Roku viery bola na tému: Mária – Matka pútnikov.  Pán biskup ako prvý pútnik Žilinskej diecézy putoval do Višňového, aby pozdravil Matku Božiu a povzbudil ako nástupca apoštolov ostatných pútnikov. Spoločenstvo mladých z Dómu sv. Martina ponúklo svedectvá, chvály, modlitby. Talianska adorácia, krížová cesta na tému púť rodiny, modlitba sv. ruženca s meditáciami boli zostúpením do hĺbky našej viery. Putovali sme za vznešeným cieľom a tým je pre všetkých nás nebo. Sv. omše slúžil pán biskup Tomáš; páter  Leopold, kapucín; Jozef Bagin, súdny vikár; novokňazi Žilinskej diecézy Peter Becík a Lukáš Franek. Počas celej púte bola vo višňovskom chráme relikvia krvi blahoslaveného Jána Pavla II. Mária, ktorá putovala do Aim Karem k sv. Alžbete, do Betlehema, do Egypta, do Nazareta, na Golgotu, nas učí ako máme putovať my do nášho jediného cieľa - do neba.