Aktuálne

Hymnus Roku viery

  • Vytlačiť

 

Hymnus Roku viery

Credo, Domine

1. Kráčame, plní očakávania, - tápeme temnou nocou.

Ty kráčaš s nami od začiatku našich dejín, - si pre nás Syn Najvyššieho.

–       Credo, Domine, credo! – Verím, Pane, verím!

So svätými, ktorí chodia medzi nami, - Pane, prosíme ťa:

R/.   Adauge, adauge nobis fidem! - Credo, Domine, adauge nobis fidem!

         Posilni, posilni našu vieru! - Verím, Pane, posilni našu vieru!

2. Kráčame, slabí a zmätení, - bez každodenného chleba.

Ty si nás nasýtil svetlom Vianoc, - si pre nás ranná hviezda.

–       Credo, Domine, credo!

S Máriou, prvou medzi veriacimi, - Pane, modlíme sa:

R/.   Adauge, adauge nobis fidem! - Credo, Domine, adauge nobis fidem!

3. Kráčame, unavení a utrápení, - rany sú stále otvorené.

Ty môžeš uzdraviť tých, čo ťa hľadajú na púšti, - si pre nás ruka, ktorá lieči.

–       Credo, Domine, credo!

S chudobnými, ktorí čakajú pri dverách, - Pane, prosíme ťa:

R/.   Adauge, adauge nobis fidem! - Credo, Domine, adauge nobis fidem!

4. Kráčame pod ťarchou kríža, - po stopách tvojich krokov.

Ty opäť vstávaš v ráno Veľkej noci, - si pre nás Živý, ktorý neumiera.

–       Credo, Domine, credo!

S pokornými, ktorí sa chcú znova narodiť, - Pane, prosíme ťa:

R/.   Adauge, adauge nobis fidem! - Credo, Domine, adauge nobis fidem!

5. Kráčame, pozorní na výzvu - každých nových Turíc.

Ty nás znova osviežiš svojím Duchom, - si pre nás Slovo budúcnosti.

–       Credo, Domine, credo!

S Cirkvou, ktorá hlása tvoje evanjelium, - Pane, prosíme ťa:

R/.   Adauge, adauge nobis fidem! - Credo, Domine, adauge nobis fidem!

6. Kráčame každý deň, - stretávame našich bratov a sestry.

Ty nás vedieš cestami zeme, - si pre nás nádej šťastného cieľa.

–       Credo, Domine, credo!

So svetom, kde tvoje Kráľovstvo je medzi nami, - Pane, voláme:

R/.   Adauge, adauge nobis fidem! - Credo, Domine, adauge nobis fidem!