Aktuálne

Postulátor kanonizáce bl. Jána Pavla II.: Svätosť je Božím dielom

Krakov. Aktuální číslo katolického týdeníku Źródło přináší rozhovor s postulátorem kanonizačního procesu bl. Jana Pavla II. Monsignor Slawomir Oder vypráví o svém setkání s papežem Františkem, které se odehrálo letos 1. května – tedy dva roky po blahořečení polského papeže. V závěru mše svaté, slavené v kapli Domu sv. Marty, mons. Oder Svatému otci předal relikvii bl. Jana Pavla II. Papež František tento dar přijal s vděčností a úctou, jak dokládá rovněž fotografie na obálce polského týdeníku, na níž Svatý otec líbá relikviář s krví svého předchůdce.  Monsignor Oder se nezmiňuje o detailech dlouhého rozhovoru, který následně vedl se Svatým otcem: „Témata hovoru byla velmi osobní a bude lépe, zůstanou-li zachována v důvěrném vztahu dvou lidí,“ soudí polský kněz. Podrobněji se však věnuje dekretu, kterým 5. července papež František uznal druhý zázrak, připisovaný přímluvě Jana Pavla II. „Kongregace pro blahořečení a svatořečení obdržela desítky, možná stovky zpráv o údajných zázracích,“ vysvětluje hlavní postulátor procesu a dodává: „Při výběru je však nutné umět číst znamení. Případ paní Floribeth Mora Diazové mne zasáhl – nevysvětlitelné uzdravení nastalo přímo v den beatifikace Jana Pavla II. Správnost volby potvrdily také obtíže, s jakými jsme vyléčenou osobu dohledávali. Svědectví paní Floribeth, které dorazilo na naše webové stránky, bylo totiž prakticky anonymní.“ Volbu hlavního postulátora kanonizačního procesu bl. Jana Pavla II. pak potvrdilo lékařské posouzení a samotný postoj uzdravené paní: „Je to velmi vyrovnaná a zbožná žena. Až do své svědecké výpovědi zůstávala v ústraní. Také na tiskové konferenci, která 5. července proběhla v její domovské diecézi San José v Kostarice, paní Floribeth sama sobě nepřikládala žádnou důležitost. Jak uvedla, podstatné je to, co chtěl Bůh ukázat jejím prostřednictvím.“ Monsignor Oder nicméně přiznává, že završení osmiletého procesu mu z lidského hlediska přináší nemalé uspokojení. Z duchovního pohledu pak byla dlouhodobá práce trvalým obohacením: „Svatost je Božím dílem. Zkoumat zázrak není nic jiného než kráčet v Božích stopách,“ uzavírá mons. Slawomir Oder pro polský katolický týdeník Źródło.

 

Rozhovor s postulátorom kanonizačného procesu bl. Jana Pavla II.

 

Vatikán. Postulátor kanonizačního procesu bl. Jana Pavla II. označil jako bezprecedentní rozhodnutí papeže Františka svolat konzistoř o možném svatořečení bl. Jana XXIII. „V naší době je obdobné rozhodnutí ojedinělé“, uvedl mons. Slawomir Oder pro Vatikánský rozhlas. Svatý otec František podepsal dekrety, otevírající cestu ke kanonizaci obou zmiňovaných papežů, počátkem července, aniž by uznal nový zázrak na přímluvu bl. Jana XXIII. Podle polského kněze byl Petrův nástupce k tomuto kroku plně oprávněn.

„Každý papež je v církvi nejvyšším soudcem a zákonodárcem, neboť je Kristovým náměstkem. Na obdobné rozhodnutí tedy má právo, přičemž to jistě nebylo lehkomyslné rozhodování. Jde totiž o proklamaci svatosti, a tudíž se přímo týká papežské neomylnosti a autority. Za tímto zdánlivě překvapivým krokem se jistě skrývá hluboká papežova reflexe a modlitba. Toto rozhodnutí Svatého otce může přinést duchovní plody a blaho duší.“

Datum svolání kardinálské konzistoře dosud Svatý stolec nezveřejnil, mons. Oder nicméně doufá v co nejbližší termín. Papež František počátkem června uctil bl. Jana XXIII. v den padesátého výročí jeho úmrtí. Zdůraznil tehdy, že pramenem svatosti „dobrého papeže“ byla jeho evangelní poslušnost. „Jeho prorocké vnuknutí, které podnítilo svolání II. Vatikánského koncilu, zůstává mezníkem v dějinách církve 20. století“, řekl Svatý otec.

„Myslím, že klíčem k interpretaci případného souběžného svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. je právě II. Vatikánský koncil. Je to zjevné: Jan XXIII. jako papež, který měl odvahu církev otevřít koncilu, a Jan Pavel II. jako papež, který přijal pokyny koncilu a realizoval je ve svém úřadě. Přestože koncil byl jistě ústřední události v životě církve, kterou vedl Jan XXIII., rozhodnutí o možné kanonizaci vychází z jiného základu. Buď je to zázrak, nebo tzv. fama signorum, tedy dostatek znamení, dosvědčujících přijaté milosti a osobní zázraky. Pak se jeví jako nadbytečné zkoumat jeden jediný zázrak.“

V případě kanonizačního procesu bl. Jana Pavla II. papež František rovněž 5. července schválil promulgaci dekretu, týkajícího se zázraku, který se na přímluvu polského papeže stal v Latinské Americe. Mons. Slawomir Oder přibližuje podrobnosti.

„Jde o případ, který se udál ještě v den beatifikace Jana Pavla II. v Costa Rice. Mladá žena s mozkovým aneurysmatem zde prosila Jana Pavla II. o přímluvu a prostřednictvím televize se připojila k modlitbě celé církve. Na konci beatifikačního obřadu usnula a když se druhý den probudila, zjistila, že příznaky jejího onemocnění zmizely. Slyšela vnitřní hlas, který jí říkal: Vstaň, neboj se, vrať se do života.“

 

Pápež František schválil svätorečenie Jána Pavla II. a Jána XXIII.

Pápež František prijal v piatok 5. júla na súkromnej audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata SDB. Počas stretnutia Svätý Otec autorizoval spomínané dikastérium k promulgovaniu dekrétov týkajúcich sa nových svätých a blahoslavených. Medzi nimi bude dekrét uznávajúci zázrak na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II. (Karola Jozefa Wojtyłu). Rovnako schválil výsledok hlasovania kardinálov a biskupov počas riadneho zasadania kongregregácie v prospech svätorečenia blahoslaveného Jána XXIII. Pri tejto príležitosti pápež František zároveň rozhodol o zvolaní konzistória, ktoré sa bude týkať svätorečenia týchto pápežov.

 

Podľa hovorcu Svätej stolice Federica Lombardiho Svätý Otec rozhodol o svätorečení Jána XXIII. napriek chýbajúcemu druhému zázraku. V tomto prípade stačí jeden, ktorý bol uznaný pred jeho blahorečením. Počas konzistória, ktorého dátum ešte nie je známy, sa rozhodne aj o dátumoch príp. dátume kanonizačných slávností oboch pápežov.