Aktuálne

Rádio Lumen o Diecéznej púti rodín

Diecézna púť rodín vo Višňovom

Rádio Lumen

Mária, Matka pútnikov. To bola téma tohtoročnej Diecéznej púte rodín vo Višňovom pri Žiline. Počas dvoch dní boli pre pútnikov pripravené sväté omše, svedectvá, adorácie, chvály, ale aj kultúrne vystúpenia.

Už viac ako 300 rokov putujú pri príležitosti Sviatku navštívenia Panny Márie veriaci do Višňového, aby ju prosili o pomoc vo svojich rodinách.

Podľa správcu farnosti Jozefa Bagina dnešná doba prináša množstvo problémov práve v súvislosti s rodinou.

Jozef Bagin, správca farnosti vo Višňovom: "Už toľké štáty majú snahu postaviť rôzne iné zväzky na tú istú úroveň ako je rodina, ale Boh veľmi jednoznačne povedal, že ten najlepší výmysel aký kedy On vymyslel, to je rodina a nič iné, ani nikto iný sa nemôže postaviť na tú istú úroveň a kto iný, ak nie cirkev musí rodinu brániť aj do budúcnosti."

Júlia Kavecká, redaktorka: "Tento rok bola témou púte Mária, matka pútnikov."

Jozef Bagin, správca farnosti vo Višňovom: "Keď človek uvažuje, tak Mária putovala ohromným spôsobom. Putovala do Betlehema, putovala do Nazareta, putovala do Egypta, z Egypta naspäť, putovala na Golgotu, putovala k tomu vznešenému cieľu, Mária je ozaj Matkou pútnikov. Aj my sme pútnici do neba."

Júlia Kavecká, redaktorka: "O putovaní vo svojom príhovore hovoril aj žilinský biskup Tomáš Galis. Zdôraznil, že putovanie má slúžiť na naše vlastné vytrénovanie."

Tomáš Galis, žilinský biskup: "My sme na ceste k cieľu, my vieme, kam kráčame. Na rozdiel od toho, kto je tulák, blúdiaci, ale my nechceme byť blúdiaci. My chceme byť tí, ktorí poznajú kam kráčajú."

Júlia Kavecká, redaktorka: "Dnešnú slávnostnú svätú omšu (v nedeľu) celebrovali novokňazi Žilinskej diecézy."