Aktuálne

Tweet pápeža Františka

Tweet pápeža Františka na sviatok sv. Joachima a Anny

Akí dôležití sú starí rodičia v živote rodiny, aby odovzdávali dedičstvo ľudskosti a viery, ktoré sú základom každej spoločnosti! (Tweet pápeža Františka, 26. júla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Uprime zrak na Božie znamenia vo svete

Zaostrite zrak, aby ste videli Božie znamenia prítomné v realite života. (Tweet pápeža Františka, 27. júna 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Odsudzujem akúkoľvek formu mučenia

Opäť dôrazne odsudzujem akúkoľvek formu mučenia a vyzývam všetkých, aby sa zasadili za jeho zrušenie a za pomoc obetiam a ich rodinám. (Tweet pápeža Františka v Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia, 26. júna 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Choďte na všetky periférie sveta

Choďte na každú perifériu! Choďte a buďte tam Cirkvou so silou Ducha Svätého. (Tweet pápeža Františka 23. júna 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Nasledujme Ježiša, on dáva zmysel nášmu životu

Nenechajme sa zviesť falošnými rozumami tohto sveta, ale nasledujme Ježiša ako jediného bezpečného vodcu, ktorý dáva zmysel nášmu životu. (Tweet pápeža Františka, 22. júna 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Neodvracajme zrak od nových foriem chudoby

Neodvracajme zrak od nových foriem chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré zabraňujú ľuďom žiť dôstojne. (Tweet pápeža Františka, 21. júna 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka v Svetový deň utečencov

Osobné stretnutie s utečencami rozptyľuje obavy a skreslené ideológie a pomáha rásť v ľudskosti. (Tweet pápeža Františka, 20. júna 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Budúcnosť môžeme tvoriť len všetci spolu

Nikto z nás nie je ostrov, sebestačný a nezávislý od iných: tvoriť budúcnosť môžeme len spoločne, nikoho nevynímajúc. (Tweet pápeža Františka, 19. júna 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Starostlivosť o prírodu sa spája so starostlivosťou o človeka

Ekologická starosť je vždy aj sociálna starosť. Načúvajme volaniu zeme, ale tiež volaniu chudobných. (Tweet pápeža Františka, 17. júna 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Konkrétna láska ohlasuje Krista

Ježišova prítomnosť sa ohlasuje životom a vyjadruje jazykom bezplatnej a konkrétnej lásky. (Tweet pápeža Františka, 29. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Budúcnosť závisí aj od stretnutia medzi náboženstvami

Sme povolaní kráčať spolu, v presvedčení, že budúcnosť všetkých závisí aj od stretnutia medzi náboženstvami a kultúrami. (Tweet pápeža Františka, 28. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Do Egypta ako pútnik pokoja

Prosím, modlite sa za moju zajtrajšiu cestu do Egypta, kam chcem prísť ako pútnik pokoja. (Tweet pápeža Františka 27. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Priateľstvo a úcta medzi náboženstvami pre svet pokoja

Podporujme priateľstvo a úctu medzi ľuďmi rôznych náboženských tradícií, aby sa budoval svet pokoja. (Tweet pápeža Františka, 26.apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Jadro kresťanského posolstva

Zomrel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych a zjavil sa: Ježiš je živý! Toto je jadro kresťanského posolstva. (Tweet pápeža Františka, 25. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Božie slovo nás ochráni

Ak by sme mali vždy Božie slovo vo svojom srdci, žiadne pokušenie by nás nemohlo odlúčiť od Boha. (Tweet pápeža Františka, 24. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Božie milosrdenstvo trvá naveky

Božie milosrdenstvo je večné: nikdy sa neskončí, nevyčerpá sa, nevzdá sa pred uzavretosťami a nikdy sa neunaví. (Tweet pápeža Františka 23. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Chráňme a zveľaďujme svet

Pane, uzdrav náš život, aby sme chránili svet a neplienili ho, a rozsievali krásu a nie znečistenie a ničenie. (Tweet pápeža Františka, 22. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Vzkriesený Kristus nám dáva hľadieť novými očami

Ak Kristus vstal z mŕtvych, môžeme hľadieť novými očami a novým srdcom na všetky udalosti v našom živote, aj na tie najnegatívnejšie. (Tweet pápeža Františka, 20. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Meditujme tajomstvo Pánovho zmŕtvychvstania

Meditujme s úžasom a vďačnosťou veľké tajomstvo zmŕtvychvstania Pána! (Tweet pápeža Františka, 19. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Prežívajme veľkonočný týždeň s evanjeliom v ruke

Počas tohto veľkonočného týždňa je pre nás dobré prečítať si každý deň niektorý úsek z evanjelia, kde sa hovorí o zmŕtvychvstaní Krista. (Tweet pápeža Františka, 18. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Nič a nikto nás nemôže odlúčiť od Božej lásky

Toto je sviatok našej nádeje, oslava istoty, že nič a nikto nás nemôže nikdy odlúčiť od Božej lásky. (Tweet pápeža Františka, 15. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Vyjdime von z našich uzavretých schém

Prospeje nám vyjsť von z našich uzavretých schém, pretože Srdcu Boha je vlastné prekypovať milosrdenstvom, rozlievať a šíriť svoju dobrotu. (Tweet pápeža Františka, 13. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Nekonečná Božia láska porazila hlbočinu zla

Ak je tajomstvo zla priepastné, tak skutočnosť Božej lásky, ktorá ho prekonala a porazila je nekonečná. (Tweet pápeža Františka, 12. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Ježiš nás pozýva k sebadarovaniu

Ježiš nás prichádza zachrániť a sme pozvaní vybrať si jeho cestu: cestu služby, darovania sa a zabúdania na seba. (Tweet pápeža Františka, 11. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Prosme Ježiša o milosť porozumieť tajomstvu jeho obety

Obráťme svoj pohľad na Ježiša, prosme o milosť lepšie porozumieť tajomstvu jeho obety za nás v tomto Veľkom týždni. (Tweet pápeža Františka, 10. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka mladým: Nemajte strach nasledovať Ježiša

Drahí mladí, nemajte strach povedať «áno» Ježišovi z celého srdca, veľkoryso mu odpovedať a nasledovať ho. (Tweet pápeža Františka, 8. apríla 2017)

 

Tvít pápeža Františka: Veľký pôst vedie k obnove krstnej identity

Pôst je obdobím pokánia, ktorého cieľom je to, aby sme vstali z mŕtvych s Kristom a obnovili si svoju krstnú identitu. (Tvít pápeža Františka, 7. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Nádej otvára veriaceho pre Božie prekvapenia

Nádej je tým, čo otvára veriaceho človeka pre Božie prekvapenia. (Tweet pápeža Františka, 6. apríla 2017)

 

Tweet Svätého Otca: Ísť v Kristových šľapajach v konkrétnosti života

Usilujme sa ísť v Kristových šľapajach v konkrétnosti života, pozorní voči bratom a sestrám v núdzi. (Tweet pápeža Františka 5. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Dnes je Svetový deň proti nášľapným mínam

Dnes je Svetový deň proti nášľapným mínam. Obnovme, prosím, svoje nasadenie za svet bez mín! (Tweet pápeža Františka, 4. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Pánovo milosrdenstvo a dobrota prevýšia všetko

Aj v najťažších a v najskľučujúcejších momentoch milosrdenstvo a dobrota Pána prevýšia všetko. (Tweet pápeža Františka, 1. apríla 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Postime sa s pokorou, nie pyšne

Postiť sa s pyšným srdcom robí viac zla než dobra. Prvým pôstom je pokora. (Tweet pápeža Františka 31. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Modlitba je mocná, premáha zlo a prináša pokoj

Modlitba je mocná, modlitba premáha zlo, modlitba prináša pokoj. (Tweet pápeža Františka, 30. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Boh nás miluje a je stále blízko nás

Pokoj, ktorý pramení z viery, je dar: je to milosť zakusovania toho, že Boh nás miluje a je vždy pri nás. (Tweet pápeža Františka, 29. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Naučme sa čítať veci vo svetle Ducha Svätého

Ak sa naučíme všetko čítať vo svetle Ducha Svätého, uvedomíme si, že všetko je milosť! (Tweet pápeža Františka, 28. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Chrániť život je najlepší spôsob ako predchádzať násiliu

Chrániť posvätnosť každého ľudského života, od počatia až po smrť, je najlepšia cesta ako predchádzať každej forme násilia. (Tweet pápeža Františka, 27. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Božie slovo je živou silou

Božie slovo je živou silou, schopnou vyvolať obrátenie v ľudských srdciach. (Tveet pápeža Františka, 25. marca 2017)

 

Tweety pápeža Františka: Sila pôstu a jednota s trpiacimi kresťanmi

Pôst je plodný vtedy, ak ho sprevádza konkrétna láska voči blížnemu, najmä voči tomu, ktorý je v ťažkostiach.

Pamätajme na mnohých kresťanských bratov a sestry, ktorí trpia prenasledovaniami kvôli svojej viere. Buďme s nimi jednotní. (Tweety pápeža Františka, 24. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka o istote viery

Nech sa istota viery stane motorom nášho života. (Tweet pápeža Františka, 23. marca 2017)

 

Teet pápeža Františka: Dúfajme vždy v Pána!

Aj keď sme ľudia malej viery, Pán nás zachraňuje. Dúfajme vždy v Pána! (Teet pápeža Františka, 22. marca 2017)

 

Odkaz pápeža na sociálnej sieti Twitter: Pozývam vás poraziť zlo dobrom

Pozývam vás nestavať múry ale mosty, poraziť zlo dobrom, urážku odpustením a žiť v pokoji so všetkými. (Tweet pápeža Františka, 18. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Pôst nie je len zriecť sa jedla

Pôst nie je len zriecť sa jedla, ale každej nezdravej naviazanosti a zvlášť hriechu. (Tweet pápeža Františka, 17. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Cirkev chce byť blízko každému

Cirkev chce byť blízko každému s láskou, spolucítením a útechou, ktoré pochádzajú od Krista. (Tweet pápeža Františka, 16. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka o sile Božieho slova

Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme prijali život a milovali ho, predovšetkým vtedy, keď je zraniteľný. (Tweet pápeža Františka, 15. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Modlime sa za seba navzájom

Modlime sa za seba navzájom, aby sme vedeli otvoriť naše dvere slabým a chudobným. (Tweet pápeža Františka, 14. marca 2017)

 

Odkaz pápeža na Twitteri: Nech nás Duch Svätý vedie k pravému obráteniu

Nech nás Duch Svätý vedie cestou opravdivého obrátenia, aby sme nanovo objavili dar Božieho slova. (Tweet Svätého Otca Františka, 13. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Cesta od lásky k nenávisti je ľahká

Cesta od lásky k nenávisti je ľahká. Tá od nenávisti k láske je ťažšia, ale prináša pokoj. (Tweet pápeža Františka, 11. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Postime sa bez kyslej tváre

V tomto Veľkom pôste sa pokúsme postiť nie s kyslou tvárou, ale s úsmevom. (Tweet pápeža Františka 10. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Mocné pozvanie pôstneho obdobia

Pôstne obdobie nás mocne vyzýva k obráteniu: volá nás vrátiť sa k Bohu s celým srdcom. (Tweet pápeža Františka, 4. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Pôst znamená aj podeliť sa o chlieb

Pôst neznamená len zriecť sa chleba. Znamená to tiež podeliť sa o chlieb s hladným. (Tweet pápeža Františka, 3. marca 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Boh nás ani na okamih neprestane milovať

Boh je stále verný a ani na okamih nás neprestane milovať. Sprevádza naše kroky a ide nám v ústrety, ak sa od neho vzdialime. (Tweet pápeža Františka, 2. marca 2017)

 

Tweet Svätého Otca na Popolcovú stredu: Pôst je nový začiatok

Pôst je nový začiatok, cesta vedúca k cieľu, ktorý je istý: k Veľkej noci Pánovho vzkriesenia, víťazstvu Krista nad smrťou. (Tweet pápeža Františka 1. marca 2017)

 

Tweet Svätého Otca: V neistote a pádoch nám Boh podáva ruku

Keď našu životnú cestu poznačí neistota a pády, Boh bohatý na milosrdenstvo nám podáva ruku, aby nás opäť zdvihol. (Tweet pápeža Františka 27. februára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: V srdci kresťana je vždy radosť

V srdci kresťana je vždy radosť. Vždy. Radosť, ktorú prijímame ako dar a udržiavame si ju, aby sme sa s ňou delili so všetkými. (Tweet pápeža Františka, 24. februára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Osobný príklad je viac než tisíce internetových „lajkov“

Nepodceňujme hodnotu príkladu, lebo má väčšiu silu než tisíce slov, tisíce „lajkov“ alebo „retweetov“, tisíce videí na youtube. (Tweet pápeža Františka, 23. februára 2017)

 

 

Pápež František na sviatok Katedry sv. Petra: Peter má kľúče, aby otváral

Vatikán 22. februára – V deň sviatku Katedry svätého apoštola Petra sa pápež František prihovoril prostredníctvom sociálnej siete Twitter týmto odkazom:

„Ježiš zveril Petrovi kľúče, aby otváral dvere do Nebeského kráľovstva, nie aby ich zamykal.“

 

Tweet pápeža Františka: Dôverujme Bohu, lebo on vie, čo potrebujeme

Boh vie lepšie než my, čo potrebujeme; musíme mu dôverovať, lebo jeho cesty sú veľmi odlišné od našich. (Tweet pápeža Františka, 21. februára 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Nechajme sa nakaziť dobrom a šírme ho

Ak je zlo nákazlivé, rovnako je takým aj dobro. Nechajme sa nainfikovať dobrom a infikujme dobrom! (Tweet pápeža Františka, 20. februára 2017)

 

Tweet Svätého Otca: Boh v Biblii žiada prijímať migrantov a cudzincov

 

Ako často nás v Biblii Pán žiada, aby sme prijali migrantov a cudzincov, pripomínajúc nám, že aj my sme boli cudzincami! (Tweet pápeža Františka z 18. februára 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Srdce mladých sa nesmie podvoliť kultúre skartovania

 

Srdce mladých neznesie bezprávie a nemôže sa podvoliť kultúre skartovania, ani ustúpiť pred globalizáciou ľahostajnosti. (Tweet pápeža Františka, 17. februára 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Spoločne vytvárajme mier

 

Pozývam vás bojovať proti chudobe, tak materiálnej ako aj duchovnej. Vybudujme spoločne mier a postavme mosty. (Tweet pápeža Františka, 16. februára 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Pán nás s trpezlivosťou opäť stavia na nohy

 

Je pekné vedieť, že Pán sa ujíma našich slabostí, s trpezlivosťou nás opäť stavia na nohy a dáva nám silu znova začínať. (Tweet pápeža Františka, 14. februára 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Nikdy nestanovujme Bohu podmienky!

 

Nikdy nestanovujme Bohu podmienky! Dôverovať Pánovi znamená vložiť sa do jeho plánov bez toho, aby sme si niečo nárokovali. (Tweet pápeža Františka, 13. februára 2017)

 

 

Odkaz pápeža Františka vo Svetový deň chorých: Mária ako záruka Božej nehy

 

Vatikán 11. februára – V dnešný deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, ktorý sa slávi ako 25. svetový deň chorých, rozoslal Svätý Otec František cez internet nasledujúci odkaz: „Chcem vás všetkých povzbudiť, aby ste v Márii, Uzdravení chorých, kontemplatívne vnímali záruku Božej nehy voči každej ľudskej bytosti.“

 

 

Tweet pápeža Františka: Buďme nablízku chorým 

Buďme nablízku bratom a sestrám, ktorí zakúšajú chorobu, ako aj ich rodinám. (Tweet pápeža Františka, 10. februára 2017)

 

Tweet pápeža Františka o sile nádeje

Nádej otvára nové horizonty, uschopňuje snívať o tom, čo sa nedá ani predstaviť. (Tweet pápeža Františka, 9. februára 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka proti obchodovaniu s ľuďmi

Ten, kto podporuje obchodovanie s ľuďmi, sa bude zodpovedať pred Bohom. Modlime sa za obrátenie sŕdc. (Tweet pápeža Františka, 8. februára 2017)

 

 

Pápež František na Twitteri: Nebuďme ľahostajní k bolesti zotročených detí

Počúvajme krik toľkých zotročených detí. Nech nikto nezostane ľahostajný k ich bolesti. (Tweet pápeža Františka 7. februára 2017, v predvečer Medzinárodného dňa modlitby a reflexie proti obchodovaniu s ľuďmi)

 

 

Tweet pápeža Františka: Naučme sa pozerať očami viery

Stať sa veriacimi znamená naučiť sa pozerať očami viery. (Tweet pápeža Františka 6. februára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Reaguj! Ži!

Reaguj! Ži! A pri pohľade na tvoj život, na tvoje svedectvo, sa ťa niekto opýta: prečo tak žiješ? (Tweet pápeža Františka, 4. februára 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Modlitba je naša najväčšia sila

Nezabudnime sa modliť za seba navzájom. Modlitba je naša najväčšia sila. (Tweet pápeža Františka, 3. februára 2017)

 

 

Svätý Otec František na Twitteri: Zasvätený život je veľký Boží dar

Vatikán 2. februára – Cirkev si dnes pripomína Svetový deň zasväteného života. Pri tejto príležitosti Svätý Otec František rozposlal cez sociálnu sieť Twitter nasledovný odkaz: „Zasvätený život je veľký Boží dar: Boží dar pre Cirkev, Boží dar pre svoj ľud“.

 

 

Tweet pápeža Františka: Boh chce, aby sme žili ako jedna veľká rodina

Boh túži po tom, aby sme jedni v druhých videli bratov a podľa toho aj žili, tvoriac tak jednu veľkú ľudskú rodinu v harmónii rozmanitosti. (Tweet pápeža Františka, 1. februára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Všetci môžme byť tvorcami pokoja

Nič nie je nemožné, ak sa na Boha obrátime v modlitbe. Všetci môžme byť tvorcami pokoja. (Tweet pápeža Františka, 30. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Božie kráľovstvo je medzi nami

Božie kráľovstvo je už medzi nami ako skryté semienko. Kto má čistý pohľad, môže vidieť, ako klíči. (Tweet pápeža Františka, 28. januára 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Modlím sa za všetky obete holokaustu

Vatikán 27. január – Svet si dnes pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Od oslobodenia poľského koncentračného tábora Osvienčim, kde zahynuli tisíce ľudí, uplynulo 72 rokov. Pápež František v súvislosti so smutnými udalosťami zverejnil prostredníctvom sociálnej siete Twitter nasledovný odkaz:

„Dnes si túžim v srdci spomenúť na všetky obete holokaustu. Nech sa nikdy nezabudne na ich utrpenie a ich slzy“.

 

 

Tweet pápeža Františka: Nádej dáva klíčiť novému životu

Nádej dáva klíčiť novému životu, ako keď rastlina pučí zo semena padnutého do zeme. (Tweet pápeža Františka, 26. januára 2016)

 

 

Tweet pápeža Františka: Jednota kresťanov sa tvorí spoločným kráčaním

Rád opakujem, že jednota kresťanov sa tvorí kráčajúc spoločne, cez stretnutia, modlitbu a ohlasovanie evanjelia. (Tweet pápeža Františka 25. januára 2017)

 

 

Tweet pápeža Františka: Ponúknime svetu príbehy založené na logike „dobrej noviny“

Ponúknime súčasným mužom a ženám príbehy založené na logike „dobrej noviny“. (Tweet pápeža Františka 24. január 2017)

 

Internetový odkaz pápeža Františka: Spolu so sv. Dominikom kráčajme v radosti

Vatikán 21. januára - „Spolu so svätým Dominikom kráčajme vpred s radosťou, mysliac na nášho Spasiteľa.“ Tento odkaz rozoslal cez internetovú sieť Twitter Svätý Otec František v deň, keď spolu s dominikánskou rodinou zhromaždenou z celého sveta slávi vyvrcholenie dominikánskeho Jubilejného roka pri príležitosti 800. výročia založenia rehole.

 

Tweet pápeža Františka: Jednota kresťanov je dar zhora

Jednota medzi kresťanmi nie je výsledkom nášho ľudského snaženia, ale je to dar, ktorý prichádza zhora. (Tweet pápeža Františka, 20. januára 2017)

 

Tweeít pápeža Františka: Vyprosujme jednotu kresťanov

Vyprosujeme jednotu kresťanov, pretože vzývame Krista. Chceme žiť v jednote, pretože chceme nasledovať Krista a žiť jeho lásku. (Tweeít pápeža Františka, 19. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Pokoj je «aktívna cnosť»

Pokoj je «aktívna cnosť», ktorá si vyžaduje úsilie a spoluprácu každého jednotlivca a spoločenstva ako celku. (Tweet pápeža Františka, 17. januára 2016)

 

Tweet pápeža Františka o dosiahnutí skutočného mieru

Nikdy nebude existovať skutočný mier, dokiaľ sa bude pošliapavať osobná identita čo i len jedného človeka. (Tweet pápeža Františka, 16. januára 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Boh nech žehná tých, ktorí oslobodzujú deti

Využívanie bez hanby ťažko ubližuje deťom, s ktorými sa zaobchádza ako s tovarom a sú zotročované. Boh nech žehná tých, ktorí ich oslobodzujú. (Tweet pápeža Františka 14. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Pomôžme a modlime sa za deti na úteku

Deti nútené k úteku, najmä ak sú opustené, sú tými najbezbrannejšími a najzraniteľnejšími. Modlime sa za nich a pomôžme im. (Tweet pápeža Františka, 13. januára 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Podajme pomocnú ruku maloletým migrantom

Maloletí migranti, hlavne tí opustení, sú zvlášť bez ochrany. Podajme im všetci pomocnú ruku. (Tweet pápeža Františka 12. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Každý môže prispieť ku kultúre milosrdenstva

Každý môže prispieť ku kultúre milosrdenstva, v ktorej nikto nepozerá na druhého s ľahostajnosťou. (Tweet pápeža František 11. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Spolupráca krajín a národov pre autentický pokoj

Kiež medzi našimi krajinami a ich národmi vzrastajú príležitosti pre spoluprácu a budovanie autentického pokoja. (Tweet pápeža Františka, 10. januára 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Dbajme o dobro iných, nielen o naše vlastné

Nemôže nastať skutočný pokoj, ak sa každý dovoláva vždy a len svojich práv, bez toho, aby dbal o dobro iných. (Tweet pápeža Františka 9. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Pamätajme na tých, čo slávia Vianoce 7. januára

Pamätajme na bratov a sestry z východných cirkví, katolíkov i pravoslávnych, ktorí dnes slávia Vianoce. (Tweet pápeža Františka 7. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka na sviatok Troch kráľov: Kráčajme tak ako Mudrci

Tak ako Mudrci, aj my kráčajme pozorne, neúnavne a odvážne, aby sme našli neviditeľného Boha, ktorý sa narodil pre nás. (Tweet pápeža Františka 6. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Nech naše správanie k druhým riadia láska a nenásilie

Nech láska a nenásilie usmerňujú spôsob, akým sa správame jeden k druhému. (Tweet pápeža Františka 5. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Ježišov učeník nasleduje jeho výzvu k nenásiliu

Byť dnes vernými Ježišovými učeníkmi znamená nasledovať aj jeho výzvu k nenásiliu. (Tweet pápeža Františka 4. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Nech sa nenásilie stane štýlom života

Nech sa nenásilie stane charakteristickým štýlom pre naše rozhodnutia, vzťahy a skutky. (Tweet pápeža Františka 3. januára 2017)

 

Tweet pápeža Františka: Prianie pokoja národom a krajinám sveta

Na začiatku tohto nového roku prajem zo srdca pokoj národom a krajinám sveta. (Tweet pápeža Františka 2. januára 2017)

 

Pápež František na sviatok Svätej rodiny: Posvätný charakter a krása rodiny

Svätá nazaretská rodina, pomáhaj nám, aby sme si všetci boli vedomí posvätného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. (Tweet pápeža Františka 30. decembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Boh nám chce byť blízko

Nechajme, aby sa nás dotkla nežnosť, ktorá zachraňuje. Priblížme sa k Bohu, ktorý nám chce byť blízko. Zastavme sa a zadívajme sa na jasličky. (Tweet pápeža Františka 29. decembra 2016)

 

 

Tweet pápeža Františka: Boh je do nás zamilovaný, priťahuje nás nehou

Boh, ktorý je do nás zamilovaný, nás priťahuje svojou nehou, keď sa rodí chudobný a krehký uprostred nás, ako jeden z nás. (Tweet pápeža Františka 28. decembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Vianoce majú chuť nádeje

Vianoce majú predovšetkým chuť nádeje, pretože aj napriek našim temnotám svieti Božie svetlo. (Tweet pápeža Františka 27. decembra 2016)

 

Tweet vo sviatok sv. Štefana: Pamätajme na mučeníkov včerajška i dneška

Na sviatok svätého Štefana pamätajme na mučeníkov včerajška i dneška. Premáhajme zlo dobrom, nenávisť láskou. (Tweet pápeža Františka z 26. decembra 2016)

 

Pápež František v tweete: Ježiš prichádza, aby s nami kráčal životom

Pán sa stáva človekom, aby s nami kráčal každodenným životom. ( Tweet pápeža Františka, 23. decembra 2016)

 

Pápež František v tweete: Ježiš prichádza vziať na seba naše slabosti

Blíži sa narodenie Ježiša, ktorý prichádza, aby vzal na seba naše slabosti. (Tweet pápeža Františka, 22. decembra 2016)

 

Pápež František v tweete: Milosrdenstvo vyvoláva radosť

Milosrdenstvo vzbudzuje radosť, pretože srdce sa otvorí nádeji nového života. (Tweet pápeža Františka, 21. decembra 2016)

 

Pápež František v tweete: Boh nás milosrdenstvom premieňa

Milosrdenstvo je konkrétnym skutkom lásky Boha, ktorý cez odpustenie premieňa a mení život. (Tweet pápeža Františka, 20. decembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka o Božom milosrdenstve a odpustení

Nič z toho, čo kajúci hriešnik predloží pred Božie milosrdenstvo, neostane bez objatia jeho odpustenia. (Tweet pápeža Františka, 19. decembra 2016)

 

Svätý Otec tweetom poďakoval za blahopriania

Ďakujem vám za vašu náklonnosť. Nezabudnite sa za mňa modliť. (Tweet pápeža Františka 17. decembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Odpustenie je najviditeľnejším znakom Otcovej lásky

Odpustenie je najviditeľnejším znakom Otcovej lásky, ktorú Ježiš prišiel zjaviť celým svojím životom. (Tweet pápeža Františka, 16. decembra 2016)

 

 

Pápež František na Twitteri: Láska Boha musí mať vo všetkom prvenstvo

Láska Boha, ktorý vie čítať v srdci každého človeka a chápať aj tú najskrytejšiu túžbu, musí mať vo všetkom prvenstvo. (Tweet pápeža Františka, 15. decembra 2016)

 

 

Pápež František si dnes pripomína 47. výročie kňazstva

Vatikán 13. decembra – V dnešný deň si Svätý Otec František pripomína deň, keď prijal sviatosť kňazstva. Bolo to pred 47 rokmi, keď ho 13. decembra 1969 vysvätil arcibiskup argentínskej Córdoby Ramón José Castellano.

Na sociálnej sieti sa Svätý Otec podelil s nasledovným prianím: „Prial by som si dnes, aby si každý spomenul na svoj vlastný životný príbeh, na dary prijaté od Pána.“

 

Tweet pápeža Františka na sviatok patrónky Ameriky

V dnešný sviatok zverme Panne Márii Guadalupskej národy Ameriky a misiu Cirkvi na tomto kontinente. (Tweet pápeža Františka, 12. decembra 2016)

 

Svätý Otec podporil Svetový deň ľudských práv

Vatikán 10. decembra - V dešný Svetový deň ľudských práv vyhlásný zo strany OSN rozoslal Svätý Otec František tvít nasledovného znenia: „Pracujme všetci s nasadením, aby sa nikto necítil vylúčený zo skutočného priznania základných práv ľudskej osoby.“ Na dôležitosť tejto problematiky pápež upozornil aj osobitným apelom pri svojej generálnej audiencii v stredu 7. decembra.

 

 

Pápež tweetuje: Nedajme šancu genocíde

Modlime sa za všetky obete genocíd a zasaďme sa za to, aby sa vo svete už viac nediali tieto zločiny. (Tweet pápeža Františka, 9. decembra 2016)

 

 

Odkaz Svätého Otca cez Twitter: Učme sa pokore od Panny Márie

Učme sa od Panny Márie mať srdce pokorné a schopné prijať Božie dary. (Tweet pápeža Františka 8. decembra 2016)

 

 

Pápež tweetuje: Politika a ekonomika v službe životu

Dnes viac než kedykoľvek potrebujeme, aby sa politika a ekonomika dali do služby životu. (Tweet pápeža Františka, 25. októbra 2016)

 

Pápež tweetuje: Chorým, chudobným i nenarodeným patrí najvyššia úcta

Chorí, chudobní, ako aj nenarodení sú Božím obrazom a zasluhujú si najvyššiu úctu. (Tweet pápeža Františka, 21. októbra 2016)

 

Pápež tweetuje: Svätosť znamená lásku a kresťanské svedectvo

Svätosť znamená žiť s láskou a vydávať kresťanské svedectvo v každodenných situáciách. (Tweet pápeža Františka, 19. októbra 2016)

 

Pápež na Twitteri naliehavo prosí Boha o pomoc k mieru

Pane, ty sám nám pomôž! Daruj nám mier, veď nás k pokoju. Mária, naša Matka, oroduj za nás! (Tweet pápeža Františka, 18. októbra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Sv. Terézia z Avily nás cez modlitbu pozýva k Bohu

Dnes nás sv. Terézia z Avily pozýva modliť sa viac, aby sme boli bližšie k Bohu a žili lepší život. (Tweet pápeža Františka, 15. októbra 2016)

 

Pápež na sociálnej sieti prosí za mladistvých migrantov

 

Vatikán 13. októbra - Na naliehavosť situácie mladistvých migrantov upozornil Svätý Otec v dnes zverejnenom posolstve k Svetovému dňu migrantov, ktorý si pripomenieme 15. januára. Na túto tému poukázal aj viacerými myšlienkami, ktoré rozoslal cez sociálnu sieť Twitter:

 

„V kresťanskom spoločenstve nikto nie je cudzincom.“

 

„Evanjelium žijeme vtedy, keď pomáhame tým najmenším a najzraniteľnejším.“

 

„Deti majú právo na zdravé a bezpečné rodinné prostredie.“

 

„Zverujem všetkých neplnoletých migrantov do ochrany Svätej rodiny z Nazaretu.“

 

 

Tweet pápeža Františka: Pre šťastný život treba upustiť od hnevu a násilia

Pre šťastný život je potrebné zanechať zášť, hnev, násilie a pomstu. (Tweet pápeža Františka, 11. októbra 2016)

 

Pápež František za zrušenie trestu smrti: Trest nesmie pozbaviť nádeje

Vatikán 10. októbra - Svätý Otec František v dnešný Medzinárodný deň boja proti trestu smrti rozposlal cez sociálnu sieť Twitter nasledovný odkaz:

„Niet platného trestu bez nádeje!“ #NoDeathPenalty (Nie trestu smrti).

 

Pápež tweetuje: Panna Mária nám chce priniesť Ježiša

Panna Mária chce nám všetkým priniesť veľký dar, ktorým je Ježiš; a s ním nám prináša jeho lásku, jeho pokoj, jeho radosť. (Tweet pápeža Františka, 8. októbra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Boh Láska sa ohlasuje milujúc

Boh Láska sa ohlasuje milujúc. (Tweet pápeža Františka, 6. októbra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Márii zverujem bolesti národov, ktoré sú obeťami konfliktov

Márii zverujem úzkosti a bolesti národov, ktoré sú v toľkých kútoch sveta nevinnými obeťami konfliktov. (Tweet pápeža Františka, 3. októbra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Boh koná divy v srdci, ktoré je otvorené a dôveruje

Boh mení svet meniac naše srdcia. Keď Boh nájde otvorené a dôverujúce srdce, môže v ňom konať divy. (Tweet pápeža Františka, 2. októbra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Chudobní a slabí sú Kristovým telom

Chudobní a slabí sú telom Krista, ktorý sa obracia s výzvou na kresťanov každého vierovyznania. (Tweet pápeža Františka, 1. októbra 2016)

 

Tweet pápeža František o sile Ježišovho kríža pre krajiny vo vojne

Pane Ježišu, rozprestri tieň tvojho kríža nad národmi, ktoré sú vo vojne: aby sa naučili životu zmierenia, dialógu a odpustenia. (Tweet pápeža Františka, 30. septembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Pán zveril archanjelom úlohu chrániť ľudí

Pán zveril archanjelom úlohu chrániť ľudí. (Tweet pápeža Františka, 29. septembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Zanechajme za sebou lepší svet

Aké krásne by bolo zanechať svet lepší, než ako sme ho našli! (Tweet pápeža Františka, 28. septembra 2016).

 

Pápež tweetuje: Podporujme cestovný ruch s úctou k miestnemu obyvateľstvu

Vatikán 27. septembra - „Podporujme udržateľný cestovný ruch, ktorý prináša rozvoj a stretnutie s miestnym obyvateľstvom a vyhýba sa každému druhu diskriminácie.“ Tento tvít dnes rozoslal pápež František pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu vyhláseného zo strany OSN, pričom tento rok má tému „Cestovný ruch pre všetkých: podpora univerzálnej dostupnosti“.

 

Pápež tweetuje: Pri pomoci bratovi rozpoznávame neviditeľnú Božiu tvár

V bratovi, ktorému pomáhame, rozpoznávame Božiu tvár, ktorú nik nemôže vidieť. (Tweet pápeža Františka, 26. septembra 2016)

 

Pápež tweetuje: Starajme sa jeden o druhého a tiež o stvorenstvo

Kráčajme spoločne starajúc sa jeden o druhého a tiež o stvorenstvo, náš spoločný dom. (Tweet pápeža Františka, 24. septembra 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Boh vždy odpúšťa, keď ho o to prosíme

Boh sa neunaví ponúknuť vždy svoje odpustenie zakaždým, keď ho oň žiadame. (Tweet pápeža Františka, 23. septembra 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Náš život sa obnoví, keď sa necháme objať Božou láskou

Čím viac sa necháme objať Božou láskou, tým viac sa obnoví náš život. (Tweet pápeža Františka, 22. septembra 2016).

 

Pápež tweetuje: Dialóg sa začína, keď v druhom uznám Boží dar

Dialóg sa rodí vtedy, keď som schopný uznať, že druhý človek je Božím darom a má mi čo povedať. (Tweet pápeža Františka, 21. septembra 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Stretnutie s blížnym je začiatok nového života

Každé stretnutie s druhým je semienkom, z ktorého môže vyrásť košatý strom, kde mnohí nájdu odpočinok a pokrm. (Tweet pápeža Františka, 20. septembra 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Služba je štýl, s akým treba prežívať misiu

Služba je štýl, s akým treba prežívať misiu; jediný spôsob, ako byť Ježišovým učeníkom.(Tweet pápež František, 19. septembra 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Máme zodpovednosť byť misionármi evanjelia

Ako kresťania máme zodpovednosť byť misionármi evanjelia. (Tweet pápeža Františka, 18. septembra 2016).

 

Pápež tweetuje o radosti ohlasovať Krista iným

Konkrétnym znakom, že sme naozaj stretli Ježiša, je radosť, ktorú zakúšame, keď sa o to delíme s druhými. (Tweet pápeža Františka, 17. septembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Malí pred Pánom zakúsia veľkosť jeho milosrdenstva

Len ten, kto sa stane malým pred Pánom môže zakúsiť veľkosť jeho milosrdenstva. (Tweet pápeža Františka, 16. septembra 2016)

 

Pápež tweetuje: Cirkev má stretávať ľudí na cestách sveta

Cirkev je povolaná kráčať s Ježišom na cestách sveta, aby sa stretla s ľuďmi dnešnej doby. (Tweet pápeža Františka, 15. septembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka o veľkosti odpustenia Cirkvi

Odpustenie Cirkvi musí mať rovnakú šírku ako odpustenie Ježiša na kríži a Márie stojacej pod krížom. (Tweet pápeža Františka, 14. septembra 2016)

 

Pápež tweetuje: Prosme o vieru, aby sme vždy dôverovali Bohu

Vyprosujme si vieru, ktorá nám umožní dôverovať Bohu za každých okolností života. (Tweet pápeža Františka, 13. septembra 2016).

 

Pápež v tweete pozdravuje atlétov na Paralympiáde

Pozdravujem všetky atlétky a atlétov, ktorí sa zúčastňujú na Paralympiáde: nech je šport príležitosťou pre rast a priateľstvo. (Tweet pápeža Františka, 12. septembra 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Pán klope na dvere nášho srdca

Pán prichádza každý deň a klope na dvere nášho srdca. (Tweet pápeža Františka, 9. septembra 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Sme povolaní vydávať svetu svedectvo milosrdenstva

Vydávať svedectvo milosrdenstva v dnešnom svete je úloha, od ktorej sa nikto z nás nesmie odťahovať. (Tweet pápeža Františka, 8. septembra 2016).

 

Pápež tweetuje: Boh sa ustavične zľutúva nad našou kajúcnosťou

Boh sa ustavične zľutúva nad našou kajúcnosťou. (Tweet pápeža Františka, 7. septembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka o dare odpúšťať a prijímať Božie milosrdenstvo

Aký veľký dar nám dal Pán, keď nás naučil odpúšťať, a takto zakusovať Božie milosrdenstvo! (Tweet pápeža Františka, 6. septembra 2016)

 

Pápež tweetuje: Kto stavia na Bohu, stavia na skale

Kto stavia na Bohu, stavia na skale, lebo on je vždy verný, aj vtedy, keď my verní nie sme. (Tweet pápeža Františka z 5. septembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Nosme v srdci úsmev Matky Terezy a rozdávajme ho

Nosme v srdci úsmev Matky Terezy a rozdávajme ho tým, ktorých stretneme na našej ceste. (Tweet pápeža Františka, 4. septembra 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Napodobňujme Matku Terezu v skutkoch milosrdenstva

Napodobňujme Matku Terezu, ktorá urobila zo skutkov milosrdenstva návod pre svoj život a cestu ku svätosti. (Tweet pápeža Františka z 3. septembra 2016)

 

Pápež tweetuje: Láska značí byť každodenne nablízku ľuďom

Láska znamená byť nablízku perifériám mužov a žien, ktorých každodenne stretávame. (Tweet pápeža Františka 2. septembra 2016)

 

Pápež tweetuje: Boh nám daroval zem, aby sme sa o ňu starali

Boh nám daroval zem, aby sme ju zveľaďovali a úctivo a vyvážene sa o ňu starali. (Tweet pápeža Františka 1. septembra 2016)

 

Pápež tweetuje: Utešiť trpiaceho znamená vytvárať lepší svet

Keď prinášame útechu trpiacim, stávame sa schopnými vytvoriť lepší svet. (Tweet pápeža Františka z 26. augusta 2016)

 

Pápež František kondoloval po zemetrasení v Taliansku aj cez Twitter

Vyjadrujem moju veľkú bolesť a moju blízkosť všetkým ľuďom na miestach postihnutých zemetrasením. (Tweet pápeža Františka z 24. augusta 2016)

 

Pápež cez Twitter odsúdil moderné otrokárstvo, zločin proti ľudskosti

Moderné formy otrokárstva ako obchod s ľuďmi a s orgánmi, nútená práca a prostitúcia sú zločinmi proti ľudskosti. (Tweet pápeža Františka z 23. augusta 2016)

 

Pápež František: Milosrdenstvo nie je dobráctvo ani sentimentálnosť

Milosrdenstvo nie je dobráctvom ani čírou sentimentálnosťou. Je kritériom pravdivosti toho, či sme Ježišovi učeníci. (Tweet pápeža Františka 21. augusta 2016)

 

Pápež tweetuje: Kde je láska, tam je aj pochopenie a odpustenie

Kde je láska, tam je aj pochopenie a odpustenie. (Tweet pápeža Františka z 19. augusta 2016)

 

Pápež tweetuje: Nikdy sa nevzdávajme modlitby

Nikdy sa nevzdávajme modlitby, ani keď sa nám zdá márne modliť sa. (Tweet pápeža Františka z 18. augusta 2016)

 

Pápež tweetuje: Na kríži sa môžeme dotknúť Božieho milosrdenstva

Na kríži sa môžeme dotknúť Božieho milosrdenstva a nechať sa dotknúť tým samým milosrdenstvom! (Tweet pápeža Františka zo 17. augusta 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Modliť sa s poníženým srdcom za pomoci Márie

„Prosme Máriu, našu Matku, aby nám pomohla modliť sa s poníženým srdcom.“ (Odkaz pápeža Františka na Twitteri v nedeľu 14. augusta 2016)

 

Pápež tweetuje: Nech ľudia vidia v našom živote evanjelium

Nech ľudia vidia v našom živote evanjelium: veľkorysú a vernú lásku ku Kristovi a k bratom. (Tweet pápeža Františka z 13. augusta 2016)

 

Pápež tweetuje: Na spovedi nám milosrdný Boh vždy odpúšťa

Pri spovedi sa stretávame s milosrdným objatím Otca. Jeho láska nám vždy odpúšťa. (Tweet pápeža Františka z 12. augusta 2016)

 

Pápež tweetuje: Spoločnosť s rozličnými kultúrami zjednotí úcta

Spoločnosť s rozličnými kultúrami sa musí usilovať o jednotu v úcte. (Tweet pápeža Františka z 10. augusta 2016).

 

Pápež František sa prihovára za rešpektovanie domorodých národov

Vatikán 9. augusta - „Žiadame, aby boli rešpektované domorodé národy, ktorých identita a samotná existencia sú ohrozené.“ Týmito slovami rozoslanými cez Twitter dnes pápež František upozornil na naliehavosť aktívneho postoja úcty k tým, ktorých globalizácia neraz tragicky vysúva na perifériu ľudstva.

Práve na dnešný 9. august pripadá Medzinárodný deň domorodých národov. Voľbou tohtoročnej témy OSN osobitne zdôrazňuje „právo domorodých národov na vzdelanie“.

 

Tweet pápeža Františka: Riešením pre napätie v rodine je dialóg

Ak v rodine existuje dialóg, napätia možno vyriešiť jednoducho. (Tweet pápeža Františka z 8. augusta 2016).

 

Pápež František v tweete: Napriek inej kultúre a náboženstvu sme bratia

Na gestá nenávisti a ničenia odpovedáme gestami dobra. Žijeme v spoločnostiach s odlišnými kultúrami a náboženstvami, ale sme bratia. (Tweet pápeža Františka 7. augusta 2016)

 

Pápež František tweetuje účastníkom Olympijských hier v Riu de Janeiro

Vatikán/Brazília 5. augusta 2016 - „Veľa šťastia športovcom v Riu 2016! Buďte vždy poslami bratstva a pravého športového ducha!“ Toto prianie účastníkom olympiády rozoslal pápež František cez sociálnu sieť Twitter krátko pred jej otvorením v brazílskom Riu de Janeiro.

 

Tweet pápeža Františka: Odpustenie Boha nepozná hraníc

Odpustenie Boha nepozná hraníc... Boh hľadí na srdce, ktoré prosí o odpustenie. #Assisi #Porziuncola (Tweet pápeža Františka zo 4. augusta 2016).

 

Tweet pápeža Františka o tajomstve radosti

Tajomstvo radosti: nikdy nepotláčať zdravú zvedavosť, ale zapojiť sa do hry, lebo život nemožno zatvoriť do zásuvky. (Tweet pápeža Františka z 2. augusta 2016).

 

Pápež tweetuje: Buďme ako Ježiš nablízku chorým

 

Ako by som si želal, aby sme ako kresťania boli nablízku chorým rovnako ako bol Ježiš: v tichu, s pohladením, s modlitbou. (Tweet pápeža Františka z 29. júla 2016)

 

Pápež z Jasnej Hory tweetuje o blízkosti a starostlivosti Pána

 

Vatikán/Poľsko 28. júla – Svätý Otec dnes po návrate zo svojej návštevy z čenstochovskej Jasnej Hory rozoslal nasledovný tweet: „Pán je medzi nami a stará sa o nás, a to bez toho, aby rozhodoval za nás.“

 

V priebehu popoludnia pridal na internet aj ďalšiu krátku myšlienku: 

„Pán miluje zostúpiť do našich každodenných záležitostí, aby kráčal s nami.“

 

Pápež v tweete pozýva mladých k modlitbe za ovocie SDM

Vatikán/Poľsko 26. júla - „Drahí mladí, zostaňme zjednotení v modlitbe, aby tieto Svetové dni mládeže boli bohaté na duchovné ovocie. Dovidenia zajtra!“ Tweet tohto znenia dnes rozoslal pápež František mladým zo 187 krajín, ktorí sa v Krakove zhromaždili na dnešné otvorenie 31. svetových dní mládeže.

 

V predchádzajúci deň pápež František v tweete poukázal na pestrosť zloženia účastníkov SDM týmito slovami: „Drahí mladí, ponúknime svetu mozaiku mnohých rás, kultúr a národov zjednotených v Ježišovom mene!“

 

Pápež František cez Twitter žehná mladým na púti do Krakova

„Drahí mladí, žehnám vaše kroky smerujúce do Krakova, aby boli púťou viery a bratstva.“ (Tweet pápeža Františka 25. júla 2016)

 

Pápež sa v tweete modlí za obete útoku v Nice a za obrátenie násilníkov

Modlím sa za obete atentátu v Nice a za ich rodiny. Prosím Boha, aby obrátil srdce násilníkov zaslepených nenávisťou. (Tweet pápeža Františka z 15. júla 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Pázdniny ako duchovná regenerácia pri evanjeliu

Prázdniny sú časom na odpočinok, ale aj na duchovnú regeneráciu, osobitne čítaním evanjelia s väčšou nerušenosťou. (Tweet pápeža Františka z 10. júla 2016) 

 

Pápež v tweete: Neprestávam sa za vás modliť, aj vy sa modlite za mňa

V tomto mesiaci sú moje audiencie pozastavené, ale ja sa za vás neprestávam modliť; a vy sa, prosím, modlite za mňa! (Tweet pápeža Františka zo 7. júla 2016).

 

Pápež František tweetuje o mieri v Sýrii

Spojme svoje sily na všetkých úrovniach, aby bol mier v milovanej Sýrii možný! (Tweet pápeža Františka z 5. júla 2016).

 

 

Pápež František v tweete: Využime leto na zlepšenie vzťahov

Leto je pre mnohých príležitosťou pre oddych. Je to tiež vhodný čas na to, aby sme sa starali o medziľudské vzťahy. (Tweet pápeža Františka zo 4. júla 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Milujme a odpúšťajme ako Boh

Milovať a odpúšťať ako miluje a odpúšťa Boh. To je životný program, ktorý nepozná prestávky ani výnimky. (Tweet pápeža Františka z 3. júla 2016).

 

Pápež tweetuje: Skutočná radosť v rodine je trvalá

Skutočná radosť, ktorá sa zakúša v rodine, nie je náhodná a prchavá, ale hlboká a trvalá. (Tweet pápeža Františka z 2. júla 2016).

 

Tweet pápeža Františka: V dnešnom svete práce treba vychovávať k čestnosti

Vo svete práce je dnes nevyhnutné vychovávať ku kráčaniu po ceste čestnosti, ktorá je jasná a náročná. (Tweet pápeža Františka z 1. júla 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Rok milosrdenstva je časom zmierenia

Jubileum milosrdenstva je časom zmierenia pre všetkých. (Tweet pápeža Františka z 30. júna 2016).

 

 

Pápež František v tweete kňazom: Nasledujme Ježiša aj napriek ťažkostiam

Pán dnes opakuje všetkým pastierom: nasledujte ma aj napriek ťažkostiam; nasledujte ma v ohlasovaní evanjelia celému svetu. (Tweet pápeža Františka z 29. júna 2016).

 

 

Pápež tweetuje: Ak je Boh v našom živote, prinášať jeho evanjelium bude radosť

Ak je Boh prítomný v našom živote, radosť prinášať jeho evanjelium bude našou silou a naším šťastím. (Tweet pápeža Františka z 28. júna 2016)

 

Pápež tweetuje: Dajme Ježišovi miesto v našom srdci

Ježiš nás hľadá a pozýva nás, aby sme mu dali miesto v najintímnejšej časti nášho srdca. Uvedomujeme si to? (Tweet pápeža Františka z 27. júna 2016)

 

Pápežov tweet pri rozlúčke s Arménskom: Ďakujem všetkým za prijatie

Som šťastný, že som navštívil Arménsko, krajinu, ktorá ako prvá prijala kresťanskú vieru, a ďakujem všetkým za prijatie. (Tweet pápeža Františka z 26. júna 2016)

 

 

Svätý Otec tweetuje z Arménska: Utrpenia Arménov sú aj našimi

Utrpenia Arménov sú aj našimi, sú to utrpenia údov Tajomného tela Kristovho. (Tweet pápeža Františka 25. júna 2016)

 

Pápež počas cesty v Arménsku tweetuje o úsilí o jednotu kresťanov

Záväzok voči plnej jednote a spolupráca medzi všetkými Pánovými učeníkmi sú ako jasné svetlo v tmavej noci. (Tweet pápeža Františka z 24. júna 2016)

 

Pápež tweetuje: Modlite sa za moju apoštolskú cestu do Arménska

Prosím vás, aby ste ma sprevádzali v modlitbe na mojej apoštolskej ceste do Arménska. (Tweet pápeža Františka z 23. júna 2016)

 

 

Tweet pápeža Františka: Byť kresťanom znamená prepojiť svoj život s Ježišom

Byť kresťanom znamená prepojiť svoj život v každom jeho aspekte s osobou Ježiša a prostredníctvom neho s Otcom. (Tweet pápeža Františka z 22. júna 2016).

 

 

Pápež tweetuje: Národy sú prvoradými tvorcami vlastného rozvoja

Národy sú prvoradými tvorcami vlastného rozvoja, prvými zodpovednými. (Tweet pápeža Františka z 21. júna 2016)

 

Pápež tweetuje: Všetci sme na ceste k spoločnému nebeskému domovu

Všetci sme na ceste k spoločnému nebeskému domovu, kde budeme môcť s radostným obdivom spoznávať tajomstvo vesmíru. (Tweet pápeža Františka z 20. júna 2016)

 

 

Pápež František pozýva k modlitbe za veľký pravoslávny koncil na Kréte

Spojme sa v modlitbe s našimi bratmi pravoslávnymi za Svätý veľký koncil Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa dnes začína na Kréte. (Tweet pápeža Františka 19. júna 2016)

 

Pápež tweetuje: Vesmír je jazykom Božej lásky k nám

Vesmír je niečo viac než len otázka vedy, je radostným tajomstvom, je jazykom Božej lásky k nám. (Tweet pápeža Františka z 18. júna 2016) 

 

Pápež tweetuje: Aj v tej najhoršej situácii ma Boh čaká a chce ma objať

Aj v tej najhoršej životnej situácii ma Boh čaká, chce ma objať, očakáva ma. (Tweet pápeža Františka zo 16. júna 2016)

 

Pápež tweetuje: Drahí seniori, ste živou pamäťou pre váš ľud

Drahí seniori, Boh vás neopúšťa, je s vami! S jeho pomocou ste živou pamäťou pre váš ľud. (Tweet pápeža Františka z 15. júna 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Budúcnosť tvoria mladá a staršia generácia spoločne

Budúcnosť nejakého národa nutne predpokladá plodné stretnutie medzi mladou a staršou generáciou. (Tweet pápeža Františka zo 14. júna 2016).

 

 

Pápež tweetuje: Povzbudzujem inštitúcie, aby dali hlas hladujúcim

Povzbudzujem medzinárodné inštitúcie, aby dali zaznieť hlasu tých mnohých ľudí, ktorí v tichosti hladujú. (Tweet pápeža Františka z 13. júna 2016).

 

Tweet pápeža Františka: V ťažkostiach proste Pána o pomoc

Neunavte sa prosiť v modlitbe o pomoc Pána, najmä v ťažkostiach. (Tweet pápeža Františka z 11. júna 2016).

 

 

Pápež tweetuje: Nežnosť Boha sa prejavuje v ľuďoch, ktorí sú nablízku chorým

Nežnosť Boha sa sprítomňuje v živote mnohých osôb, ktoré sú nablízku chorým, chápu ich potreby s očami plnými lásky. (Tweet pápeža Františka z 10. júna 2016).

 

Pápež František vyzýva na väčšiu ochranu oceánov

Vatikán 8. júna – Svätý Otec František dnes pri príležitosti Svetového dňa oceánov vyzval na sociálnej sieti Twitter k ich ochrane:

„Ochraňujme oceány, ktoré sú globálnym spoločným dobrom, zásadne dôležitým z hľadiska vody i rozmanitosti živočíchov“.

Medzi zdroje znečistenia oceánov patria okrem iného aj plastové odpady. Každý rok sa vyrobí približne 311 miliónov ton plastu, z ktorých až dvanásť miliónov skončí v moriach a v oceánoch.

 

 

Tweet pápeža Františka: Vo svete chudobnom na priateľstvo budujme spoločenstvo

V tomto čase, ktorý je chudobný na sociálne priateľstvo, je našou úlohou vybudovať spoločenstvo. (Tweet pápeža Františka zo 7. júna 2016).

 

Pápež tweetuje: Treba objaviť bohatstvo každej osoby

Potrebujeme objaviť bohatstvo každej osoby: aby komunity odovzdávali svoje hodnoty a boli otvorené skúsenostiam druhých. (Tweet pápeža Františka 6. júna 2016).

 

Pápežov odkaz na Twitteri: Svätci nie sú nadľudia, nenarodili sa dokonalí

Svätci nie sú nadľudia, ani sa nenarodili dokonalí. Keď spoznali Božiu lásku, nasledovali ju v službe druhým. (Tweet pápeža Františka 5. júna 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Žiadna rodina bez domova, žiadne dieťa bez detstva

Počujme krik obetí a tých, ktorí trpia, žiadna rodina bez domova, žiadne dieťa bez detstva. (Tweet pápeža Františka zo 4. júna 2016).

 

 

Pápež František tweetuje kňazom: Náš život sa dáva v službe Božiemu ľudu

Náš kňazský život sa dáva v službe, v blízkosti vernému Božiemu ľudu, s radosťou toho, kto načúva svojmu Pánovi. (Tweet pápeža Františka z 3. júna 2016).

 

Pápež tweetuje: Máme osobnú zodpovednosť chrániť prírodu

Sme správcovia, nie vlastníci tejto zeme, a každý má osobnú zodpovednosť spravovať stvorenstvo, vzácny dar od Boha. (Tweet pápeža Františka z 30. mája 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Tajomstvo nášho putovania spočíva vo viere a nádeji v Pána

Ostať vytrvalo na ceste viery s pevnou nádejou v Pána: v tom spočíva tajomstvo nášho putovania! (Tweet pápeža Františka z 28. mája 2016).

 

 

Tweet pápeža Františka: Mária je ikona odpúšťajúcej Matky Cirkvi

Mária je ikona Matky Cirkvi, ktorá sprístupňuje Božie odpustenie tým, čo oň prosia. (Tweet pápeža Františka z 27. mája 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Zbrane Božej lásky a brána jeho milosrdenstva

Zbraňami lásky Boh porazil egoizmus a smrť. Jeho Syn Ježiš je bránou milosrdenstva, otvorenou pre všetkých. (Tweet pápeža Františka 25. mája 2016)

 

Pápež tweetuje: Milosrdná komunikácia zbližuje rozdelený svet

Komunikovať milosrdne v rozdelenom svete znamená vytvárať blízkosť medzi Božími deťmi. (Tweet pápeža Františka z 23. mája 2016).

 

Pápež tweetuje: Každý môže byť mostom medzi kultúrami a náboženstvami

Každý môže byť mostom medzi rozličnými kultúrami a náboženstvami, cestou k objaveniu našej spoločnej ľudskosti. (Tweet pápeža Františka z 21. mája 2016).

 

 

Pápež tweetuje: Hodnota človeka núti angažovať sa za ľudské práva

Rozhodné angažovanie sa za ľudské práva sa rodí z vedomia, že každá osoba má jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu. (Tweet pápeža Františka z 20. mája 2016).

 

 

Pápež tweetuje: Láska a odpustenie sú znakmi, že viera zmenila naše srdce

Milovať a odpúšťať: to sú konkrétne a viditeľné znaky, že viera zmenila naše srdce. (Tweet pápeža Františka z 19. mája 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Na Jubileum pozýva Ježiš všetkých bez rozdielu

Jubileum je slávnosť, na ktorú pozýva Ježiš všetkých bez rozdielu a bez toho, že by niekoho vylúčil. (Tweet pápeža Františka z 18. mája 2016).

 

Tweet pápeža: Autentická viera a činorodá láska vďaka Duchu Svätému

Ducha Svätého sme dostali v hojnosti, aby sme žili s autentickou vierou a činorodou láskou. (Tweet pápeža Františka zo 16. mája 2016).

 

Pápež František povzbudzuje v tweete ku komunikácii s milosrdenstvom

Komunikovať s milosrdenstvom znamená prispievať k zdravej, slobodnej a solidárnej vzájomnej blízkosti Božích detí, bratov a sestier v rodine ľudstva. (Tweet pápeža Františka zo 14. mája 2016).

 

Pápež tweetuje: Ak sme preniknutí Božou láskou, komunikujeme jeho silu

Ak sú naše srdcia a naše gestá preniknuté Božou láskou, naša komunikácia bude nositeľkou Božej sily. (Tweet pápeža Františka z 13. mája 2016).

 

Výzva pápeža Františka rehoľníkom v tweete: Prebuďte svet!

Drahí rehoľníci a rehoľníčky: prebuďte svet! Buďte svedkami iného spôsobu myslenia, konania, žitia! (Tweet pápeža Františka z 12. mája 2016).

 

Pápež tweetuje: Štýlom reči vyjadrujme dobrotu Boha

To, čo hovoríme a ako to hovoríme, každé slovo a každé gesto by mali vyjadrovať spolucítenie, nežnosť a odpustenie Boha. (Tweet pápeža Františka z 11. mája 2016).

 

Pápež tweetuje svoje prianie Európe: Kiež sú ťažkosti stimulom k jednote

Kiež sa ťažkosti stanú stimulom k jednote, na prekonanie strachov a pre spoločné budovanie budúcnosti Európy a sveta. (Tweet pápeža Františka z 10. mája 2016).

 

Pápež tweetuje: Ježiš je v každom priestore a čase, nablízku každému z nás

Ježiš vystúpil na nebesia, je v Božom kráľovstve, prítomný v každom priestore a čase, nablízku každému z nás. (Tweet pápeža Františka z 9. mája 2016)

Pápež tweetuje: Kristus je našou najväčšou radosťou

Kristus je našou najväčšou radosťou, je vždy po našom boku a nikdy nás nesklame. (Tweet pápeža Františka zo 6. mája 2016)

 

Tweet Svätého Otca: Prijímať Pánovu útechu a utešovať druhých

Pán nás utešuje. Všetci sme pozvaní utešovať našich bratov a sestry vydávajúc svedectvo, že jedine Boh môže odstrániť príčiny drám. (Tweet pápeža Františka z 5. mája 2016)

 

Pápež tweetuje: Ťažkosti na ceste ekumenizmu nech sú stimulom spolupráce

Ťažkosti na ceste ekumenizmu nech nás stimulujú lepšie sa poznať, spoločne sa modliť a spolupracovať pri charitatívnych dielach. (Tweet pápeža Františka zo 4. mája 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Ježiš je vtelené Božie milosrdenstvo

 

Ježiš Kristus, vtelenie Božieho milosrdenstva, z lásky zomrel na kríži a z lásky vstal z mŕtvych. (Tweet pápeža Františka z 3. mája 2016).

 

Pápež tweetuje: Nezamestnanosť mladých a nedôstojná práca sú závažné

 

Problém práce je závažný kvôli vysokej miere nezamestnanosti mladých, a pretože samotná práca neraz nie je dôstojná.(Tweet pápeža Františka z 2. mája 2016).

 

Pápež František zablahoželal východným cirkvám k Veľkej noci

 

Vatikán 1. mája – „Srdečne pozdravujem veriacich východných cirkví, ktorí dnes slávia Svätú Paschu. Kristus vstal z mŕtvych! Nech vzkriesený Pán udelí všetkým dar jeho svetla a jeho pokoja. Christós anéste!“ – Týmito slovami Svätý Otec František dnes napoludnie oslovil kresťanov, ktorí sa v liturgii riadia juliánskym kalendárom a práve vstúpili do Veľkonočného obdobia. Pápež František rovnaký pozdrav rozoslal aj cez sociálnu sieť.

 

Pápež tweetuje: Pracovať je vlastné ľudskej osobe

 

Pracovať je vlastné ľudskej osobe: vyjadruje dôstojnosť bytosti stvorenej na Boží obraz. (Tweet pápeža Františka z 30. apríla 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Kristus je brána otvorená každému

Kristus zvíťazil nad zlom od základov: je bránou spásy otvorenou dokorán, aby každý mohol nájsť milosrdenstvo. (Tweet pápeža Františka z 29. apríla 2016).

 

Pápež tweetuje: Len Boh so svojím milosrdenstvom nám môže darovať spásu

Pred duchovnými a morálnymi priepasťami ľudstva je to len Boh so svojím nekonečným milosrdenstvom, kto nám môže darovať spásu. (Tweet pápeža Františka z 27. apríla 2016).

 

Pápež tweetuje: Nádej je Boží dar tomu, kto sa mu otvorí

Kresťanská nádej je dar, ktorý nám dáva Boh, ak vyjdeme zo seba samých a otvoríme sa mu. (Tweet pápeža Františka z 27. apríla 2016).

 

Pápež tweetuje: Otvorme Pánovi naše zapečatené hrobky

Otvorme Pánovi naše zapečatené hrobky – každý z nás ich pozná – aby Ježiš vstúpil a priniesol život. (Tweet pápeža Františka z 26. apríla 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Rodiny sú príležitosťou, nie problémom

Každý je povolaný starať sa o život rodín: ony nie sú problémom, sú príležitosťou.(Tweet pápeža Františka z 25. apríla 2016).

 

Pápež František v tweete mládeži: Buďte odvážni a choďte proti prúdu!

Drahí chlapci a dievčatá, vaše mená sú zapísané v nebi, v milosrdnom srdci Otca. Buďte odvážni a choďte proti prúdu! (Tweet pápeža Františka z 23. apríla 2016).

Tweet pápeža Františka: Ekologický postoj dbá o prírodu i o človeka

Skutočný ekologický prístup vie ochraňovať životné prostredie a spravodlivosť počujúc plač zeme i plač chudobných. (Tweet pápeža Františka z 22. apríla 2016)

 

 

Pápež tweetuje: Výzva klimatických zmien si vyžaduje solidaritu všetkých

Klimatické zmeny predstavujú jednu z hlavných výziev súčasnosti pre ľudstvo. Odpoveď na ňu si vyžaduje solidaritu všetkých. (Tweet pápeža Františka z 21. apríla 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Vidieť v druhom brata a nie nepriateľa je cesta k mieru

Privilegovaná cesta k mieru je spoznať v druhom nie nepriateľa, s ktorým treba bojovať, ale brata, ktorého treba prijať. (Tweet z 18. apríla 2016).

 

Pápež tweetuje o svojej ceste na Lesbos: Utečenci nie sú číslami, sú osobami

Utečenci nie sú číslami, sú osobami s tvárami, menami a príbehmi, a tak sa k nim treba správať. (Tweet pápeža Františka zo 16. apríla 2016).

 

 

Tweet pápeža Františka: V kríze je záchranou rodiny Ježiš na kríži

V čiernych chvíľach môže rodinu zachrániť pred rozpadom spojenie s opusteným Ježišom na kríži. (Tweet pápeža Františka z 15. apríla 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Jedine láska môže vniesť svetlo do temného sveta

Láska je vskutku jediné svetlo, ktoré ustavične rozjasňuje temný svet (Tweet pápeža Františka zo 14. apríla 2016).

 

 

 

Pápež tvítuje o láske v rodine - myšlienky z exhortácie Amoris laetitia

 

Vatikán 13. apríla – „Pánova prítomnosť prebýva v reálnych a konkrétnych rodinách, so všetkými ich dennými problémami, zápasmi, radosťami a nádejami,“ píše pápež František v bode 315 apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia (Radosť z lásky). V uplynulých dňoch Svätý Otec postupne rozoslal na sociálnej sieti Twitter aj ďalšie krátke myšlienky z tohto dokumentu. Medzi iným aj nasledovné:

 

Rodina musí byť miestom, kde sa učíme oceňovať krásu viery, modliť sa a slúžiť blížnemu. (287)

 

Je kľúčové, aby deti jasne videli, že pre ich rodičov je modlitba naozaj dôležitá. (288)

 

Chápať, odpúšťať, sprevádzať, dúfať, začleňovať. Toto je logika, ktorá musí v Cirkvi prevládať. (312)

 

Cirkev si osvojuje správanie Božieho Syna, ktorý ide v ústrety každému bez výnimky. (309)

 

Rozvedení, ktorí žijú v novom zväzku, patria do Cirkvi, nie sú exkomunikovaní. (243)

 

Vedieť odpúšťať a zakúšať odpustenie je základnou skúsenosťou v rodinnom živote. (236)

 

Vernosť má čo dočinenia s trpezlivosťou. Jej obety a radosti prinášajú ovocie postupom času. (231)

 

Deti sú úžasným darom od Boha, radosťou pre rodičov. (222)

 

Rodina je prvotným miestom, v ktorom sa učíme načúvaniu, deleniu sa, znášanlivosti, úcte a pomoci. (276)

 

Cesta Cirkvi znamená nikoho navždy neodsudzovať, znamená šíriť Božie milosrdenstvo. (296)

Tweety pápeža Františka približujú exhortáciu Amoris laetitia

 

Vatikán 9. apríla - Prinášame krátke myšlienky z novej exhortácie Amoris laetitia (Radosť z lásky), ktoré dnes postupne rozoslal aj v podobe internetových odkazov cez Twitter:

 

„Ľudia s postihnutím predstavujú pre rodinu dar a možnosť rásť v láske, vo vzájomnej pomoci a v jednote“ (AL 47).

 

„Nikto si nemôže myslieť, že oslabenie rodiny ako prirodzenej spoločnosti založenej na manželstve by bolo v niečom prospešné pre spoločnosť“ (AL 52).

 

„Sila rodiny v zásade spočíva v jej schopnosti milovať a učiť milovať“ (AL 53).

 

„Naša náuka o manželstve a rodine sa nijako nezaobíde bez inšpirácie z posolstva lásky a nežnosti“ (AL 59).

 

„Každá rodina sa napriek svojej slabosti môže stať svetlom v šere sveta“ (AL 66).

 

Tweety pápeža Františka o exhortácii Radosť z lásky

Rodina je miesto, kde sa rodičia stávajú prvými učiteľmi viery pre svoje deti.

Radosť z lásky, ktorá sa žije v rodine je tiež radosťou Cirkvi. (Tweety pápeža Františka z 8. apríla 2016)

 

Pápež tweetuje: Vydávajte svedectvo životným štýlom nezištnosti

Povzbudzujem vás, aby ste vydávali svedectvo osobným i komunitným životným štýlom: štýlom nezištnosti, solidarity a služby. (Tweet pápeža Františka zo 7. apríla 2016)

Pápež tweetuje: V Jubilejnom roku sa denne posväcujme milosrdenstvom

Jubileum je celým rokom, v ktorom možno každodenne prijímať milosrdenstvo, aby sa celý náš život posvätil. (Tweet pápeža Františka zo 6. apríla 2016)

 

Pápež tweetuje: Pán nás žiada, aby sme vyžarovali pravdu, krásu a moc evanjelia

Pán nás žiada byť mužmi a ženami, ktorí vyžarujú pravdu, krásu a moc evanjelia, ktorá premieňa život. (Tweet pápeža Františka z 5. apríla 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Viera je krstný dar, umožňujúci stretávať sa s Bohom

Kresťanská viera je dar, ktorý dostávame s krstom, a ktorý nám umožňuje stretávať sa s Bohom. (Tweet pápeža Františka na slávnosť Zvestovania Pána 4. apríla 2016)

Milosrdenstvo ako cesta spájajúca Boha a človeka – tweet pápeža Františka

 

Milosrdenstvo: je to cesta spájajúca Boha a človeka, ktorá otvára naše srdce nádeji, že budeme milovaní navždy. (Tweet pápeža Františka v Nedeľu Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016)

Tweet pápeža Františka: Byť milosrdným znamená milovať konkrétne a nezištne

Stať sa milosrdnými znamená naučiť sa byť odvážni v konkrétnej a nezištnej láske. (Tweet pápeža Františka z 2. apríla 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Keď prechádzame Svätou bránou, zverme sa Kristovi

Keď prechádzame Svätou bránou, zverme sa Kristovej milosti, ktorá môže zmeniť náš život. (Tweet pápeža Františka z 1. apríla 2016)

 

 

Pápež tweetuje: Migrácia kladie vážne otázky týkajúce sa kultúry

Fenomén migrácie kladie pred nás vážne otázky kulturálneho charakteru, ktoré nemôžeme nechať bez odpovede. (Tweet pápeža Františka z 31. marca 2016)

 

 

Tweet pápeža Františka: Prijímanie odpustenia vedie k odpúšťaniu

Ak sa otvoríme prijatiu Božieho milosrdenstva pre nás, staneme sa na oplátku schopnými odpúšťať. (Tvít pápeža Františka z 30. marca 2016)

 

Počas Veľkonočného pondelka a utorka pápež František rozoslal nasledujúce tweety:

Každý kresťan je „Krištof“, teda nositeľ Krista.

Ježiš nám ukazuje, že Božia moc nie je deštrukciou, ale láskou; Božia spravodlivosť nie je pomstou, ale milosrdenstvom. (z 28. a 29. marca)

 

Veľkonočný tweet pápeža Františka: Láska porazila nenávisť

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Láska porazila nenávisť, život zvíťazil nad smrťou, svetlo rozohnalo tmu! (Tweet Svätého Otca Františka na Veľkonočnú nedeľu 27. marca 2016)

 

Veľký piatok s pápežom na Twitteri: Božia odpoveď na zlo

 

Vatikán 25. marca – V dnešný Veľký piatok komunikoval Svätý Otec s veriacimi aj cez sociálnu sieť. Z jeho účtu na Twitteri vyšli dve nasledujúce myšlienky:

„Vtlač, Pane, do našich sŕdc city viery, nádeje a lásky, ľútosti nad našimi hriechmi.“

„Ježišov kríž je tým slovom, ktorým Boh dal odpoveď na zlo sveta.“

 

Tweet pápeža Františka: Sme pomazaní olejom evanjeliovej radosti

 

Sme pomazaní olejom radosti, aby sme sprostredkovali radosť Evanjelia. (Tweet pápeža Františka z 24. marca 2016).

 

Pápež tweetuje: Ježiša neodstrašia naše hriechy

 

S akou veľkou láskou na nás hľadí Ježiš! S akou veľkou láskou uzdravuje naše hriešne srdce! Nikdy ho neodstrašia naše hriechy. (Tweet pápeža Františka z 23. marca 2016)

 

Pápež tweetuje po teroristických útokoch v Bruseli: Zverujem zosnulých do Božieho milosrdenstva

Zverujem Božiemu milosrdenstvu osoby, ktoré stratili život. (Tweet pápeža Františka z 22. marca 2016)

Pápež tweetuje: Berme vážne to, že sme kresťania

Vatikán 21. marca – „Berme vážne to, že sme kresťania a vynasnažme sa žiť ako veriaci.“ Odkaz tohto znenia rozoslal dnes pápež František cez Twitter. Práve dnes oslavuje sociálna sieť Twitter 10. výročie založenia. Prvým pápežom na Twitteri bol Benedikt XVI., ktorý svoj prvý tweet poslal v decembri 2012. Pod menom @pontifex dnes vystupuje pápež František, ktorého na Twitteri sleduje v súčasnosti vyše 27 miliónov osôb.

 

Pápež František tweetom oznamuje začiatok pôsobenia na Instagrame

Profil Svätého Otca Františka na sociálnej sieti Instagram, ktorý symbolicky spustil v deň, keď si pripomína tri roky od inaugurácie do úradu pápeža (19. marca 2016).

Začínam novú cestu na Instagrame, aby som s vami kráčal po ceste milosrdenstva a Božej nežnosti. (Tweet pápeža Františka z 19. marca 2016).

 

Pápež tweetuje: Čím väčší hriech, tým väčšia láska Cirkvi ku kajúcnikovi

Čím väčší je hriech, tým väčšia musí byť láska, ktorú Cirkev prejavuje voči tým, ktorí sa obrátia. (Tweet pápeža Františka z 18. marca 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Božie milosrdenstvo je pre všetkých

Nikto nemôže byť vylúčený z Božieho milosrdenstva. Cirkev je dom, ktorý všetkých prijíma a nikoho neodmieta. (Tweet pápeža Františka zo 17. marca 2016).

 

Tweet pápeža Františka o sile sviatosti zmierenia

Vychádzajúc zo spovednice pocítime Kristovu silu, ktorá znovu dáva život a nadšenie viery. Po spovedi budeme znovuzrodení. (Tweet pápeža Františka zo 16. marca 2016).

 

Tweet pápeža Františka: Boh je bohatý na milosrdenstvo

Otec je skutočne „bohatý na milosrdenstvo“ a udeľuje ho v hojnosti tým, čo sa k nemu utiekajú s úprimným srdcom. (Tweet pápeža Františka z 15. marca 2016).

 

Tweety pápeža Františka o sviatosti zmierenia a o modlitbe za zdravé rodiny

Vatikán 14. marca – „Sviatosť zmierenia nám umožňuje pristupovať k Otcovi s dôverou, aby sme mali istotu o jeho odpustení.“

 

Tomuto dnešnému tweetu pápeža Františka predchádzali v uplynulých dňoch dva iné internetové odkazy.

 

V nedeľu Svätý Otec pripomenul svoj marcový úmysel v rámci Apoštolátu modlitby: „Modlime sa za rodiny v ťažkých situáciách, aby dostali potrebnú podporu a deti vyrastali v zdravom a pokojnom prostredí.“

 

V sobotu 12. marca, v predvečer tretieho výročia svojho zvolenia na Petrov stolec rozoslal pápež cez Twitter kratučkú prosbu: „Modlite sa za mňa.“ 

 

Pápež tweetuje: Prinesme pohladenie Božieho milosrdenstva tým najnúdznejším

Boh nás pohladil svojím milosrdenstvom. Prinesme toto pohladenie iným, tým, ktorí ho najviac potrebujú. (Tweet pápeža Františka z 9. marca 2016)

 

 

Tweet Svätého Otca: Prejavy záujmu o človeka otvárajú bránu milosrdenstva

Drobné gestá lásky, citlivosti a záujmu dávajú pocítiť, že Pán je s nami: takto sa otvára brána milosrdenstva. (Tweet pápeža Františka z 8. marca 2016)

 

 

Tweet Svätého Otca: Náš život má ukázať, že Boh je blízko

Môj život, moje postoje, môj životný štýl musia byť konkrétnym znakom toho, že Boh je nám nablízku. (Tweet pápeža Františka 7. marca 2016)

 

Pápež tweetuje: Jubileum má podporiť úctu k životu a dôstojnosť človeka

Jubileum milosrdenstva je vhodnou príležitosťou ukázať svetu spôsoby, ako si ctiť život a dôstojnosť každej osoby. (Tweet pápeža Františka 6. marca 2016)

 

 

 

Tweet pápeža Františka: Božie milosrdenstvo je silnejšie ako hriech

 

Otvorme naše srdce milosrdenstvu! Božie milosrdenstvo je silnejšie ako hriech. (Tweet pápeža Františka, 4. marca 2016)

 

Pri odchode z Mexika

Mexiko 18. februára – Počas apoštolskej cesty Svätého Otca Františka v Mexiku dosiahol na sociálnej sieti Twitter pápežov účet @Pontifex hranicu 27-miliónov fanúšikov. Vo viacerých správach, ktoré nepresahujú 140 znakov Svätý Otec poďakoval Mexičanom za vrúcne prijatie:

„Cítil som sa prijatý, prijatý s láskou a nádejou mexických bratov: ďakujem, že ste otvorili dvere vášho života“. „Ďakujem Mexiku a všetkým Mexičanom. Nech vás Pán a Panna Mária Guadalupská vždy sprevádzajú“.

 

Tweet pápeža Františka: Podľa tvojej modlitby ti poviem, ako žiješ

Modlitbe sa učíme, tak ako sa učíme chodiť, rozprávať, počúvať. Povedz mi, ako sa modlíš a ja ti poviem, ako žiješ. (Tweet pápeža Františka, 16. februára 2016)

Pápež František tweetuje z Mexika: Radšej unavenú rodinu, než sebeckú

 

Mexiko 16. februára – Pápež František počas štvrtého dňa svojej apoštolskej cesty v Mexiku zverejnil tri tweety – o obetavosti v rodine, o kríze v životnom prostredí a o túžbe po slobode:

 

„Uprednostňujem rodinu s tvárou unavenou od obiet, ktoré prináša, pred peknými tvárami, ktoré nepoznajú láskavosť a spolucítenie.

 

Medzi tými najviac trýznenými chudákmi je naša zem. Nemôžeme sa tváriť zoči-voči tejto veľkej kríze životného prostredia, že o nič nejde.

 

V srdci človeka je túžba žiť v slobode, v krajine umožňujúcej zmenu, v bratstve a solidarite.“

 

Tri pôstne podnety pápeža Františka z cesty po Mexiku

Vatikán 14. februára – Prvú pôstnu nedeľu slávil Svätý Otec František na pôde Mexika, kde je na apoštolskej ceste. V tento deň upriamil pozornosť veriacich na prežívanie Pôstneho obdobia v uzdravujúcom kontakte s milosrdným Bohom. Urobil tak jednak v živom kontakte so státisícmi ľudí pri svätej omši v Ecatepecu formou homílie, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Na Twitteri zanechal pápež František v Prvú pôstnu nedeľu tri nasledujúce odkazy:

„Pôst je čas na to, aby sme prehodnotili svoje city, otvorili oči pred toľkými nespravodlivosťami, otvorili srdce bratovi, ktorý trpí.“

„Ježiš nám vždy pomáha prekonať pokušenia bohatstva, márnivosti a pýchy, ktoré sa snažia zničiť pravdu.“

„Ježiš nás čaká a chce uzdraviť naše srdce od všetkého, čo ho degraduje. On je Boh, ktorý má meno: Milosrdenstvo.“

 

Pápež tweetuje: Nádej Mexika je v jeho mladých ľuďoch

Mexiko má mladú tvár. Toto umožňuje myslieť a plánovať budúcnosť, zajtrajšok. Toto dáva nádej. (Tweet Svätého Otca Františka z Mexiko City 13. februára 2016)

 

Tweet Svätého Otca z Guadalupe: Nasledujme Máriino „áno“ Bohu a bratom

Mária je žena vysloveného „áno“, „áno“ oddanosti Bohu a súčasne „áno“ oddanosti svojim bratom. Nasledujme ju v jej oddanosti. (Tweet Svätého Otca Františka z mexického Guadalupe, 13. februára 2016)

 

Svätý Otec sa v tweete obracia na Mexičanov: Zverme sa Guadalupskej Panne Márie

Drahí bratia Mexičania, ste v mojom srdci, zverme sa Guadalupskej Panne Márie, aby na nás neprestala hľadieť s nehou. (Tweet Svätého Otca, 13. februára 2016)

 

Pápež František v tweete: Panne Márii odovzdávam svoju cestu do Mexika

V Mexiku budem hľadieť do očí Panny Márie a prosiť ju, aby na nás aj naďalej hľadela s milosrdenstvom. Zverujem jej svoju cestu. (Tweet Svätého Otca, 12. februára 2016)

Pápež tweetuje: Prechodom Svätou bránou objavujeme Otcovo milosrdenstvo

Prejsť Svätou bránou znamená objaviť hĺbku Otcovho milosrdenstva, ktorý hľadá každého osobne. (Tweet pápeža Františka, 8. februára 2016) 

 

Tweet pápeža Františka: Boh chce prebývať medzi svojimi deťmi

Boh chce prebývať uprostred svojich detí. Urobme mu vo svojom srdci miesto. (Tweet pápeža Františka, 4. februára 2016) 

 

Tweet pápeža Františka: Mária, pomôž nám svedčiť o veľkých veciach Pánových

Mária, Ježišova Matka, pomáhaj nám dosvedčovať veľké veci Pánove tým, ktorých stretávame na našej ceste. (Tweet pápeža Františka, 2. febuára 2016) 

 

Pápežov tweet: Spoločnosť, v ktorej chýba odpustenie, potrebuje milosrdenstvo

V dnešnej spoločnosti, v ktorej je odpustenie tak zriedkavé, je milosrdenstvo stále dôležitejšie. (Tweet Svätého Otca Františka, 22. januára 2016)

 

Pápež tweetuje: Evanjelium nás volá dať konkrétnu nádej chudobným a opusteným

Evanjelium nás volá byť nablízku chudobným a opusteným, aby sme im dali konkrétnu nádej. (Tweet Svätého Otca Františka 19. januára 2016)

 

Tweet pápeža Františka: Buďte oázou lásky vo svete ľahostajnosti

Každá kresťanská komunita musí byť oázou lásky a tepla v púšti osamelosti a ľahostajnosti. (Tweet Svätého Otca Františka 15. januára 2016)

 

Svätý Otec v tweete: Len s Bohom prekonáme všetky prekážky

Vatikán 12. januára – Ak sa spoľahneme na Pána, prekonáme všetky prekážky, na ktoré narazíme na ceste. (Tweet Svätého Otca Františka 12. januára 2016)

 

Pápež tweetuje: Poslaním kresťanov je prebúdzať svet z pohodlnosti

Keď svet zaspí v pohodlnosti a egoizme, poslaním kresťanov je pomôcť mu prebudiť sa. (Tweet Svätého Otca Františka 8. januára 2016).

 

Prvý tweet pápeža Františka v novom roku: Milosrdenstvo žije v Ježišovi

Milosrdenstvo sa stalo živým a viditeľným v Ježišovi Nazaretskom. Tweet Svätého Otca Františka 5. januára 2016 (porov. Misericordiae vultus, 1).

 

Pápež v silvestrovskom tweete ďakuje vždy blízkemu a milosrdnému Bohu 

Ďakujme Bohu, ktorý je vždy prítomný, je nablízku a je milosrdný. (Tweet Svätého Otca Františka 31. decembra 2015. porov. Misericordiae vultus, 6)

  

Pápež v tweete: Nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske

Nik nemôže klásť hranice Božej láske, ktorá je vždy pripravená odpúšťať. (Tweet Svätého Otca Františka z 30. decembra 2015 - porov. Misericordiae vultus, 3)

 

Svätý Otec v tweete: Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech

Vatikán 29. decembra – „Božie milosrdenstvo bude vždy väčšie než akýkoľvek hriech“ (MV 3). Táto myšlienka Svätého Otca Františka, ktorú dnes rozoslal cez Twitter, odkazuje na Bulu Misericordiae vultus – Tvár milosrdenstva, ktorou v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva na jar tohto roku ohlásil konanie Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva.

 

Pápež tweetuje: Kresťania sú prenasledovaní za zahanbujúceho mlčania mnohých

Modlime sa za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, často za zahanbujúceho mlčania mnohých. (Tweet pápeža Františka z 26. decembra 2016)

 

Vianočný tweet Svätého Otca: V priateľstve s Kristom je radosť a pohoda

Vatikán 25. decembra – Keď máš Krista za priateľa, máš radosť, pohodu a šťastie. (Tweet pápeža Františka z 25. decembra 2015)

 

Pápežov tweet na Štedrý deň: Boh sa stáva maličkým z lásky

Boh je do nás zamilovaný. Stáva sa maličkým, aby nám pomohol odpovedať na jeho lásku. (Tweet pápeža Františka z 24. decembra 2015)

 

Tweet pápeža Františka: Boh odpovedá na hriech odpustením

Vatikán 20. decembra - „Zoči-voči ťažobe hriechu Boh odpovedá plnosťou odpustenia“. Túto myšlienku, ktorá je citátom z buly vyhlásenia Svätého roka milosrdenstva Misericordiae vultus (č. 3) dnes rozoslal pápež František cez Twitter.

 

Svätý Otec na Twitteri: Milosrdenstvo je cesta spojenia Boha s človekom

Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že môžeme byť navždy milovaní (porov. Misericordie vultus, 2) (Tweet pápeža Františka z 19. decembra 2015).

 

Pápež tweetuje: Denne dajme druhým pocítiť kúsok Kristovej nehy

Predsavzatie na každý deň: odovzdať kúsok Kristovej nehy tomu, kto to najviac potrebuje. (Tweet pápeža Františka zo 14. decembra 2015)

 

Pápež František v tweete zaželal všetkým Božiu dobrotu a jemnosť

Nech Rok milosrdenstva prinesie všetkým Božiu dobrotu a nežnosť! (Tweet pápeža Františka z 8. decembra 2015 v deň otvorenia Svätej brány v Bazilike sv. Petra a na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie )

 

Pápežov tweet po návrate z apoštolskej cesty: Boh žehnaj Afriku!

Boh žehnaj Afriku! (Tweet pápeža Františka z 1. decembra 2015)

 

Pápež tvítuje: Kresťania a moslimovia sú bratmi

Kresťania a moslimovia sú bratmi a ako takí sa musíme aj správať. (Tweet pápeža Františka z 30. novembra 2015 počas návštevy Stredoafrickej republiky)

 

Pápež v tweete vysvetľuje význam Jubilea milosrdenstva:

Jubileum milosrdenstva nám pripomína, že Boh nás očakáva s otvorenou náručou, tak, ako otec očakával márnotratného syna. (Tweet pápeža Františka z 29. novembra 2015 počas jeho návštevy v Stredoafrickej republike)

 

Pápež na Twitteri: Uprostred nenávisti má kresťan svedčiť o Bohu – Láske

Tam, kde vládne násilie a nenávisť, kresťania sú povolaní vydávať svedectvo o Bohu, ktorý je Láska. (Tweet pápeža Františka z 29. novembra 2015 počas apoštolskej cesty v Stredoafrickej republike)

 

Pútnik pokoja a apoštol nádeje – pápežov tweet Stredoafrickej republike

Prichádzam do Stredoafrickej republiky ako pútnik pokoja, a predstavujem sa ako apoštol nádeje. (Tweet pápeža Františka z 28./29. novembra 2015)

 

Pápež v tweete ďakuje Ugande za jej veľkodušnosť k utečencom

Svet je svedkom bezprecedentného migračného pohybu. Chcem poďakovať Ugande za jej veľkodušnosť pri prijímaní utečencov. (Tweet pápeža Františka z 27. novembra 2015)

 

Tweet pápeža Františka: Nech návšteva Afriky posilní vzťahy medzi náboženstvami

Moja návšteva v Afrike nech je znamením úcty Cirkvi ku všetkým náboženstvám a nech posilní naše putá priateľstva. (Tweet pápeža Františka z 26. novembra)

 

Pápež žehná Keni cez Twitter

Mungu abariki Kenya! Nech Boh žehná Keňu! (Tweet pápeža Františka z 25. novembra 2015)

 

Tweet Svätého Otca: V Božích očiach je každý človek dôležitý

Každá ľudská osoba, naozaj každý jeden človek je v Božích očiach dôležitý. (Tweet pápeža Františka 19. novembra 2015)

 

Pápež tweetuje o svojej radosti zo spoločnej modlitby s evanjelikmi

Vatikán 15. novembra – „Je to radosť modliť sa dnes v Ríme spolu s bratmi luteránmi. Nech Boh žehná všetkých, ktorí pracujú pre dialóg a jednotu kresťanov.“ Takto sa prostredníctvom sociálnej siete podelil o svojej pocity Svätý Otec František v dnešnú nedeľu, keď navštívil Luteránsky evanjelický kostol v Ríme. (Tweet pápeža Františka 15. novembra 2015)

 

Pápež tweetuje o svojej bolesti nad teroristickými útokmi v Paríži

Vyjadrujem svoju hlbokú bolesť nad teroristickými útokmi v Paríži. Modlite sa so mnou za obete a ich rodiny. (Tweet pápeža Františka 14. novembra 2015)

 

Pápež tweetuje o povolaní kresťanov starať sa o zranené rodiny

My všetci kresťania sme povolaní napodobňovať Dobrého pastiera a starať sa o zranené rodiny. (Tweet pápeža Františka z 12. novembra 2015)

 

Pápež tweetuje o márnivosti, ktorá vzďaľuje od Boha

Márnivosť nás nielenže odďaľuje od Boha, ale robí nás smiešnymi. (Tweet pápeža Františka z 31. októbra 2015)

 

Pápež v tweete rodičov vyzýva „strácať čas“ so svojimi deťmi

Rodičia, viete „strácať čas“ s vašimi deťmi? Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť každý deň. (Tweet pápeža Františka z 27. októbra 2015)

 

Pápež tweetuje o nevyhnutnosti dať ľudskú tvár ekonomickému rozvoju

Ekonomický rozvoj musí mať ľudskú tvár, tak, aby nikto nezostal vylúčený. (Tweet pápeža Františka z 24. októbra 2015)

 

Pápež na Twitteri: V chudobných vidíme Kristovu tvár

V chudobných vidíme tvár Krista, ktorý sa pre nás stal chudobným. (Tweet pápeža Františka z 22. októbra 2015)

 

Pápež v tweete nazýva korupciu rakovinou spoločnosti

Korupcia je rakovinou, ktorá ničí spoločnosť. (Tweet pápeža Františka z 20. októbra 2015)

 

Pápež v tweete povzbudzuje mladých k odvahe darovať všetko

Drahí mladí, nemajte strach darovať všetko. Kristus nikdy nesklame. (Tweet pápeža Františka zo 16. októbra 2015)

 

Svätý Otec nabáda v tweete k solidarite

Učme sa žiť solidaritu. Bez solidarity je naša viera mŕtva. (Tweet pápeža Františka z 13. októbra 2015)

 

Pápež tweetuje o dôležitosti nedeľného odpočinku

Práca je dôležitá, ale dôležitý je aj odpočinok. Naučme sa rešpektovať čas oddychu, osobitne toho nedeľného. (Tweet pápeža Františka z 10. októbra 2015)

 

Svätý Otec v tweete ponúka východisko z nástrah sveta

Drahí mladí, proste Pána o slobodné srdce, aby ste neboli otrokmi všetkých nástrah sveta. (Tweet pápeža Františka z 8. októbra 2015)

 

Pápež na Twitteri: O vieru sa treba deliť

Viera nie je súkromným darom. O vieru sa treba s radosťou deliť. (Tweet pápeža Františka z 3. októbra 2015)

 

Pápež v tweete: Život nie je blúdením, máme bezpečný cieľ

Náš život nie je nezmyselným blúdením. Máme bezpečný cieľ: dom Otca. (Tweet pápeža Františka z 1. októbra 2015)

 

Svätý Otec sa za prijatie poďakoval Kubáncom aj prostredníctvom tvítu

„Vďaka všetkým Kubáncom! Srdečná vďaka!“ Tieto slová zanechal pápež František na Twitteri pri odlete z letiska „Antonia Macea“ v Santiagu de Cuba v utorok z 22. septembra o 12.30 miestneho času (u nás 18.30), keď sa vydal na tri a pol hodinový let do Washingtonu, kde pokračuje jeho 10. apoštolská cesta.

 

Svätý Otec prosí v tweete o modlitby za cestu na Kubu a do USA

Pozývam vás, aby ste sa modlili spolu so mnou za moju cestu na Kubu a do Spojených štátov. Potrebujem vaše modlitby. (Tweet pápeža Františka z 18. septembra 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Víťazstvo Pána je isté

Aj napriek nespravodlivostiam a utrpeniu, víťazstvo Pána je isté. (Tweet pápeža Františka zo 17. septembra 2015)

 

Pápež tweetuje o tom, že Boh má zaľúbenie v pokorných

Boh má zaľúbenie v pokorných. Keď žijeme pokorne, premieňa naše malé snahy a koná veľké veci. (Tweet pápeža Františka zo 14. septembra 2015)

 

Pápež na Twitteri: prežehnaním sa približujeme k tajomstvu Trojice

Zakaždým, keď urobíme znak kríža, približujeme sa k veľkému tajomstvu Trojice. (Tweet pápeža Františka z 12. septembra 2015)

 

Svätý Otec nás v tweete pobáda k vďačnosti voči Bohu

Hovoríme Bohu každý deň „vďaka“? (Tweet pápeža Františka z 10. septembra 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri pripomína výzvu prijať utečencov

Nech každá farnosť a rehoľná komunita v Európe prijme jednu rodinu utečencov. (Tweet pápeža Františka z 8. septembra 2015)

 

Pápež sa v tweete vyzýva k modlitbe za rodiny bez práce

Prosme Pannu Máriu, aby pomohla všetkým rodinám, osobitne tým, ktoré trpia kvôli nedostatku práce. (Tweet pápeža Františka zo 7. septembra 2015)

 

Svätý Otec tweetuje o dôsledkoch vojny: bieda a smrť

Vojna je matkou všetkej biedy, hlavným predátorom životov a duší. (Tweet pápeža Františka zo 4. septembra 2015)

 

Pápežov tweet ku Svetovému dňu modlitieb za stvorenstvo

Dnes je Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Modlime sa a konajme. (Tweet pápeža Františka z 1. septembra 2015)

 

Svätý Otec v tweete pozýva byť nablízku chudobným rodinám

Pane, pomôž nám byť veľkodušnejšími a byť vždy viac nablízku chudobným rodinám. (Tweet pápeža Františka z 28. augusta 2015)

 

Tweet Svätého Otca o kresťanoch naviazaných na peniaze

Kresťan príliš naviazaný na peniaze si zmýlil cestu. (Tweet pápeža Františka z 25. augusta 2015)

 

Pápež na Twitteri odporúča dennodenne čítať evanjelium

Dennodenné čítanie evanjelia nám pomáha zvíťaziť nad naším egoizmom a s odhodlanosťou nasledovať nášho Majstra, Ježiša. (Tweet pápeža Františka z 21. augusta 2015)

 

Pápež tweetuje: Deliť sa o radosť z milosrdnej lásky Otca

Keď zažívame Otcovu milosrdnú lásku, sme viac schopní deliť sa o túto radosť s druhými. (Tweet pápeža Františka z 18. augusta 2015)

 

Pápežov tweet k sviatku Panny Márie: Boh koná veľké diela cez pokorných

Máriin život ukazuje, že Boh koná veľké veci prostredníctvom tých najpokornejších. (Tweet pápeža Františka z 15. augusta 2015)

 

Pápež na Twitteri: Mária je nám útočiskom, keď sme v pokušení

Mária je plná milosti. Je nám bezpečným útočiskom vo chvíľach pokušenia. (Tweet pápeža Františka z 13. augusta 2015)

 

Pápež tweetuje o tom, akú silu má stretnutie s Kristom

Stretnutie s Kristom je schopné úplne premeniť náš život. (Tweet pápeža Františka z 11. augusta 2015)

 

Pápež v tweete: Sme hriešnici, nechajme sa premeniť Božím milosrdenstvom

Všetci sme hriešnikmi. Nechajme sa premieňať milosrdenstvom Boha. (Tweet pápeža Františka z 8. augusta 2015)

 

Pápež tweetuje: Kresťanská rodina je školou nezištnosti

V kresťanskej rodine sa učíme mnohým čnostiam. Predovšetkým milovať bez toho, žeby sme očakávali niečo na oplátku. (Tweet pápeža Františka zo 6. augusta 2015)

 

Svätý Otec tweetuje: Dovoľme Božej láske zakoreniť sa v nás

Dovoľme, aby sa Božia láska zakorenila v nás, tak budeme schopní darovať sa pre druhých. (Tweet pápeža Františka zo 4. augusta 2015)

 

Tweet Svätého Otca: Pohostinnosť rodín je nesmierne dôležitá

Pohostinnosť v rodine je dnes cnosťou zásadného významu, zvlášť s ohľadom na situácie veľkej chudoby. (Tweet pápeža Františka 1. augusta 2015)

 

Svätý Otec tweetuje o sile svedectva kresťanských manželov

Najúčinnejším svedectvom o manželstve je príkladný život kresťanských manželov. (Tweet pápeža Františka z 30. júla 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri povzbudzuje mladých: Nemajte strach z manželstva

Drahí mladí, nemajte strach z manželstva: Kristus svojou milosťou sprevádza manželov, ktorí zostávajú spojení s ním. (Tweet pápeža Františka z 28. júla 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Slová bez príkladu sú prázdne

Kresťanské svedectvo je konkrétne. Slová bez príkladu sú prázdne. (Tweet pápeža Františka z 25. júla 2015)

 

Svätý Otec tweetuje: Pomoc núdznym je dotýkaním sa Kristovho tela

Kto pomáha chorým a núdznym, dotýka sa tela Krista, živého a prítomného medzi nami. (Tweet pápeža Františka z 23. júla 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri nabáda Cirkev k väčšej pozornosti voči slabým

Cirkev je povolaná byť stále pozornejšou a starostlivejšou voči slabým. (Tweet pápeža Františka z 21. júla 2015)

 

Tweet pápeža Františka: Keď sa všetko rúca, Božia láska nás podrží

Keď sa všetko rúca, našu nádej udržiava len jedno: Boh nás miluje, miluje každého z nás! (Tweet pápeža Františka zo 17. júla 2015)

 

Pápež v tweete: Je čas zmeniť mentalitu!

Je čas zmeniť mentalitu a prestať si myslieť, že naše skutky nemajú dopad na tých, čo trpia hladom. (Tweet pápeža Františka z 15. júla 2015)

 

Svätý Otec tweetuje o skutočnej slobode a pravom šťastí

To, čo nám dáva skutočnú slobodu a naozajstné šťastie, je súcitná Kristova láska. (Tweet pápeža rantiška zo 4. júla 2015)

 

Pápež tweetuje o veľkej výzve prestať s ničením záhrady sveta

Veľká výzva: prestať s ničením záhrady, ktorú nám Boh zveril, aby sa z nej všetci mohli tešiť. (Tweet pápeža Františka z 2. júla 2015)

 

Svätý Otec tweetuje: Aké krásne je ohlasovať Božiu lásku

Aké krásne je ohlasovať všetkým Božiu lásku, ktorá nás zachraňuje a dáva zmysel nášmu životu! (Tweet pápeža Františka z 30. júna 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Cirkev je matkou s otvoreným pomáhajúcim srdcom

Cirkev je matka s otvoreným srdcom, pripravená pomôcť všetkým, najmä tým, ktorí sa musia najviac namáhať. (Tweet pápeža Františka z 27. júna 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Ako získať nové srdce

V spovedi nás Ježiš prijíma so všetkými našimi hriechmi, aby nám dal nové srdce, schopné milovať ako miluje on. (Tweet pápeža Františka z 25. júna 2015)

 

Svätý Otec tweetuje o jedinej požiadavke Božej lásky

Božia láska je zadarmo. On nežiada nič na oplátku, žiada len prijať ju. (Tweet pápeža Františka z 23. júna 2015)

 

Tvítové odkazy Svätého Otca k encyklike „Laudato si’“

 Vatikán 18. júna - Svätý Otec František v súvislosti s publikovaním novej encykliky „Laudato si’“ zanechal na Twitteri viaceré myšlienky, ktoré sú silnou výzvou:

 

„Pozývam všetkých, aby venovali chvíľku uvažovaniu nad výzvami, ktorým čelíme vzhľadom na starostlivosť o náš spoločný dom.“

 

„Prihováram sa s naliehavou výzvou na obnovenie dialógu o tom, ako budujeme budúcnosť planéty. #LaudatoSi“

 

„Existuje osobitný vzťah medzi chudobnými a krehkosťou planéty.“

 

„Každé stvorenie má svoju vlastnú hodnotu. #LaudatoSi“

 

„Zločin proti prírode je zločinom proti sebe a hriechom proti Bohu“ (patriarcha Bartolomej).

 

„Klíma je spoločné dobro všetkých a pre všetkých. #LaudatoSi“

 

„Zem, náš dom, ako sa zdá, sa viac a viac stáva obrovskou skládkou odpadu.“

 

„Je nevyhnutné hľadať iné spôsoby chápania ekonómie a pokroku.“

 

„Dnešná kultúra vyraďovania nás núti dovolávať sa nového životného štýlu.“

 

„Klimatické zmeny sú jednou z hlavných aktuálnych výziev pre ľudstvo.“

 

„Tieto problémy sú úzko späté s kultúrou skartovania.“

 

„Zvlášť závažným problémom je kvalita vody, ktorá je k dispozícii pre chudobných.“

 

„Ľudského prostredie a prírodné prostredie sú ničené spolu.“

 

„Zhoršovanie životného prostredia a spoločnosti ovplyvňuje najmä tých najzraniteľnejších planéty.“

 

„Musíme načúvať tak volaniu zeme, ako i volaniu chudobných.“

 

 

Svätý Otec tweetuje o dôsledkoch nezamestnanosti

Kde niet práce, tam niet dôstojnosti. (Tweet pápeža Františka z 11. júna)

 

Svätý Otec tweetuje: Akým darom je pre nás Eucharistia

Vo sviatosti Eucharistie nachádzame Boha, ktorý dáva seba samého. (Tweet pápeža Františka z 9. júna 2015)

 

Pápežov tweet: Budovanie spoločnosti vo svetle blahoslavenstiev

Treba budovať spoločnosť vo svetle blahoslavenstiev, kráčať smerom ku Kráľovstvu v spoločnosti tých najposlednejších. (Tweet pápeža Františka zo 4. júna 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Svetlo pre budovateľov civilizácie lásky

Svetlo evanjelia je sprievodcom pre každého, kto sa dáva do služby civilizácie lásky. (Tweet pápeža Františka z 2. júna 2015)

 

Svätý Otec prosí v tweete o schopnosť žasnúť pri stretnutí s Kristom 

Pane, daj nám milosť úžasu zo stretnutia s tebou. (Tweet z 30. mája 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Kresťan nie je svedkom teórie, ale vzkrieseného Krista

Kresťan nie je svedkom nejakej teórie, ale Osoby: vzkrieseného Krista, živého a jediného Spasiteľa všetkých. (Tweet pápeža Františka z 28. mája 2015)

    

Svätý Otec tweetuje o láske k rodičom v ich starobe

Praktizujme štvrté prikázanie navštevujúc s láskou našich starnúcich rodičov. (Tweet pápeža Františka z 26. mája 2015)

 

Svätý Otec v tweete nabáda modliť sa denne k Duchu Svätému

Každý deň vzývajme Ducha Svätého. On nás vedie cestou Kristových učeníkov. (Tweet pápeža Františka z 23. mája 2015)

 

Pápež na Twitteri: Čas Božieho mlčania

Existuje mlčanie Boha, ktoré sa nedá chápať ináč, než hľadiac na Ukrižovaného. (Tweet pápeža Františka z 21. mája 2015)

 

Pápež tweetuje o Bohu, ktorý nás očakáva

Boh nás vždy očakáva, vždy nás chápe, vždy nám odpúšťa. (Tweet pápeža Františka z 19. mája 2015)

 

Tweet Svätého Otca: Cirkev má byť prítomná uprostred ulíc

Radšej Cirkev doráňanú, ale prítomnú uprostred ulíc, než Cirkev chorú z uzavretosti do seba. (Tweet pápeža Františka 16. mája 2015)

 

Svätý Otec v tweete povzbudzuje rodičov k trpezlivosti a odpúšťaniu

Drahí rodičia, treba mať veľa trpezlivosti a odpúšťať z hĺbky srdca. (Tweet pápeža Františka zo 14. mája 2015)

 

Tweet pápeža Františka: Vieme znášať nedostatky druhých?

Prečo nám tak ťažko padne znášať nedostatky druhých? Zabúdame, že Ježiš niesol všetky naše hriechy? (Tweet pápeža Františka z 12. mája 2015)

 

Pápež František tweetuje o škole dobrotivosti

Učme sa žiť dobrotivosť - mať radi všetkých, aj tých, ktorí nemajú radi nás. (Tweet pápeža Františka z 9. mája 2015)

 

Pápež tweetuje o dráme dneška, nezamestnanosti

Keď nie je možnosť zarobiť si na chlieb, vytráca sa dôstojnosť. Toto je dráma dneška, osobitne mladých. (Tweet pápeža Františka zo 7. mája 2015)

 

Svätý Otec tweetuje o účinku Ježišovho pohľadu

Urobí nám dobre zotrvať chvíľku pred svätostánkom, aby sme cítili na sebe Ježišov pohľad. (Tweet pápeža Františka z 5. mája 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Kristova láska nás robí schopnými odpúšťať

Kristova láska nech naplní naše srdce a urobí nás schopnými odpúšťať stále. (Tweet pápeža Františka z 2. mája 2015)

 

Svätý Otec v tweete povzbudzuje k nádeji

Uprostred toľkých problémov, aj vážnych, nestrácajme našu nádej v nekonečné Božie milosrdenstvo. (Tweet pápeža Františka z 30. apríla 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Kresťanské spoločenstvo má byť domom prijatia

Každé kresťanské spoločenstvo má byť pohostinným domom pre toho, kto hľadá Boha, ako aj pre toho, kto hľadá brata, ktorý by ho vypočul. (Tweet pápeža Františka z 28. apríla 2015)

 

Pápež v tweete: Kresťania vychádzajú von

My kresťania sme povolaní vychádzať von z našich „hradieb“, aby sme všetkým prinášali milosrdenstvo a nežnosť Boha. (Tweet pápeža Františka z 25. apríla 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Sviatosti sú zdrojom sily

Vo sviatostiach nachádzame silu na to, aby sme zmýšľali a konali podľa evanjelia. (Tweet pápeža Františka z 23. apríla 2015)

 

Svätý Otec tweetuje na ekologickú tému

Musíme ochraňovať zem, aby aj naďalej bola – ako to Boh chce – zdrojom života pre celú ľudskú rodinu. (Tweet pápeža Františka z 21. apríla 2015)

 

Pápež v tweete prosí Bolestnú matku

Mária, Bolestná matka, pomôž nám chápať Božiu vôľu vo chvíľach veľkého utrpenia. (Tweet pápeža Františka zo 17. apríla 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Pána nikdy neomrzí odpúšťať

Pán odpúšťa neúnavne. To my sme tí, ktorých omrzí prosiť o odpustenie. (Tweet pápeža Františka zo 14. apríla 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Evanjelium môžeme odovzdávať, ak sme ním preniknutí

Evanjelium môžeme druhým prinášať vtedy, ak je ním hlboko preniknutý náš život. (Tweet pápeža Františka z 10. apríla 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Evanjelium môžeme odovzdávať, ak sme ním preniknutí

Evanjelium môžeme druhým prinášať vtedy, ak je ním hlboko preniknutý náš život. (Tweet pápeža Františka z 10. apríla 2015 )

 

Svätý Otec na Twitteri prosí o milosť sĺz

Pane, daruj nám milosť sĺz, aby sme oplakali naše hriechy a prijali tvoje odpustenie. (Tweet pápeža Františka z 9. apríla 2015)

 

Svätý Otec tweetuje o bezhraničnej veľkodušnej láske

Pane, pomôž nám žiť čnosť veľkodušnosti, aby sme milovali bez hraníc. (Tweet pápeža Františka zo 6. apríla 2015)

 

Veľkonočný tweet pápeža Františka: Živý Kristus kráča s nami

Kristus vstal z mŕtvych! Je živý a kráča s nami! (Tweet pápeža Františka na Veľkonočnú nedeľu 5. apríla 2015)

 

Pápež v tweete na Veľký piatok: Kríž nie je prehra

Kristov kríž nie je porážkou. Kríž je láskou a milosrdenstvom. (Tweet pápeža Františka z Veľkého piatka, 3. apríla 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Spoveď ako objatie Boha

Spoveď je sviatosťou nežnosti Boha, jeho spôsobom, ako nás objať. (Tweet pápeža Františka z 31. marca 2015)

 

Pápež v tweete: Veľký týždeň preukáže naše priateľstvo s Ježišom

Veľký týždeň je čas, ktorý nás zvlášť pozýva byť Ježišovi nablízku: priateľstvo sa preukazuje v čase skúšky. (Tweet pápeža Františka z 30. marca 2015)

 

Pápež tweetuje: Kristov učeník sa zaujíma o dobro najslabších

Ako Kristovi učeníci sa nemôžeme nezaujímať o dobro tých najslabších. (Tweet pápeža Františka z 28. marca 2015)

 

Svätý Otec v tweete: Život je poklad, ktorý sa objavuje darovaním

Život je vzácny poklad, no objavíme ho len vtedy, keď ho darujeme ostatným. (Tweet pápeža Františka z 27. marca 2015)

 

Pápež František cez Twitter: Laici sú povolaní byť kvasom

Laici sú povolaní stať sa kvasom kresťanského života v celej spoločnosti. (Tweet pápeža Františka 26. marca 2015)

 

Svätý Otec tweetuje: Utrpenie ako podnet k obráteniu

Utrpenie je volaním k obráteniu – pripomína nám, že sme krehkí a zraniteľní. (Tweet pápeža Františka z 24. marca 2015)

 

Pápež na Twitteri: Cirkev - miesto milosrdenstva uprostred ľahostajnosti

Nech je každá cirkev, každé kresťanské spoločenstvo, miestom milosrdenstva uprostred toľkej ľahostajnosti. (Tweet pápeža Františka z 23. marca 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Otvorme sa Božej dobrote a milosrdenstvu

Dovoľme, aby nás Boh naplnil svojou dobrotou a milosrdenstvom. (Tweet pápeža Františka zo 17. marca 2015)

 

Pápež na Twitteri: Božie slovo a sviatosti cez Pôst

Pôstne obdobie je čas na to, aby sme sa priblížili ku Kristovi prostredníctvom Božieho slova a sviatostí. (Tweet pápeža Františka zo 14. marca 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: V pohodlí zabúdame na ostatných

Pozor na pohodlie! Keď sa cítime dobre, ľahko zabúdame na ostatných. (Tweet pápeža Františka zo 12. marca 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Ako zvládať najťažšie chvíle

V najťažších okamihoch si pripomeňte: Boh je náš Otec. Boh neopúšťa svoje deti. (Tweet pápeža Františka z 10. marca 2015)

 

Svätý Otec tweetuje o pokore, ktorá nás zachraňuje

Pokora človeka zachraňuje. Pýcha spôsobuje, že stráca cestu. (Tweet pápeža Františka z 9. marca 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Postavme náš život na skale

Postavme náš život viery na skale, ktorou je Kristus. (Tweet pápeža Františka zo 7. februára 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Lipnutie na bohatstve z nás robí otrokov

Ak príliš lipneme na bohatstve, nie sme slobodní. Sme otroci. (Tweet pápeža Františka z 5. marca 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Keď srdce nemiluje, stvrdne

Keď srdce nemiluje, stvrdne. Pane, daj nám srdce, ktoré vie milovať! (Tweet pápeža Františka z 3. marca 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Ježiš sa nás zastáva

Ježiš sa nás zastáva každý deň. Modlime sa: Pane, zmiluj sa nado mnou, zastaň sa ma! (Tweet pápeža Františka z 28. februára)

 

Svätý Otec na Twitteri: Boh odpúšťa každému, kto ho o to prosí

Niet hriechu, ktorý by Boh nemohol odpustiť. Stačí poprosiť ho o odpustenie. (Tweet pápeža Františka z 21. februára 2015)

 

Pápež tweetuje: Sviatosťami nám Boh prejavuje nežnosť

Sviatosti sú prejavom nežnosti a lásky Otca ku každému z nás. (Tweet pápeža Františka z 20. februára 2015)

 

 

Svätý Otec na Twitteri: Kde sú zasvätení, tam je radosť

Kde sú muži a ženy, ktorí zasvätili svoj život Bohu, tam je radosť. (Tweet pápeža Františka z 19. februára 2015)

 

Pápežov tweet na Popolcovú stredu

Pane, daj nám milosť cítiť sa hriešnikmi. (Tweet pápeža Františka z 18. februára 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Pôst ako príležitosť prekonať vlastnú ľahostajnosť

Počas Pôstneho obdobia hľadajme konkrétne spôsoby, ako prekonať našu ľahostajnosť. (Tweet pápeža Františka z utorka 17. februára 2015)

 

Svätý Otec tweetuje: Ježiš priniesol radosť

Ježiš prišiel, aby priniesol radosť všetkým a navždy. (Tweet pápeža Františka zo 16. februára 2015)

 

Tweet Svätého Otca: Ježiš nie je minulosťou, dnes nám osvetľuje cestu

Ježiš nie je postavou minulosti. Neustále dnes osvetľuje cestu človeka. (Tweet pápeža Františka z 8. februára 2015) 

 

Svätý Otec na Twitteri: Viera pomáha čeliť ťažkostiam

Mať vieru neznamená nemať ťažké chvíle, ale mať silu čeliť im s vedomím, že nie sme sami. (Tweet pápeža Františka zo 6. februára 2015)

 

Svätý Otec tweetuje o naliehavosti svedectva evanjeliových hodnôt

Naliehavo je potrebné vierohodné svedectvo pravdy a evanjeliových hodnôt. (Tweet pápeža Františka z 31. januára 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Láska sa zameriava na dobro

Pravá láska nedbá o utŕžené zlo. Raduje sa z konania dobra. (Tweet pápeža Františka z 29. januára 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri reaguje na výročie oslobodenia Auschwitzu

„Auschwitz je výkrikom bolesti z nesmierneho utrpenia a dovoláva sa budúcnosti úcty, pokoja a stretnutia medzi národmi.“ Toto sú slová z tvítu pápeža Františka k 70. výročiu oslobodenia vyhladzovacieho tábora Auschwitz v Osvienčime. Dnešný 27. január bol v roku 2005 vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Tohto roku naň pripadá aj 70. výročie oslobodenia Auschwitzu.

 

 

Svätý Otec na Twitteri: Evanjelizujme konkrétnymi skutkami lásky

Najlepším spôsobom evanjelizácie je praktizovanie činorodej lásky. (Tweet pápeža Františka z 24. januára 2015)

 

Svätý Otec cez Twitter podporil americký Pochod za život

„Každý život je darom. #marchforlife.“ Toto je odkaz pápeža Františka na Twitteri z 22. januára 2015, v súvislosti s Pochodom za život v Spojených štátoch amerických. Vo Washingtone sa každoročne v dňoch 21. a 22. januára konajú manifestácie na obranu života. Na tieto dni pripadá výročie rozsudku „Roe verzus Wade“ Najvyššieho súdu, ktorý v roku 1973 legalizoval v krajine potraty. Súčasne so 42. ročníkom Pochodu za život a jemu predchádzajúcou modlitbovou vigíliou sa po tretí raz koná aj novéna modlitieb a pokánia, do ktorej sú v týchto dňoch zapojené všetky diecézy v USA.

 

Svätý Otec tweetuje z Manily: Nezabúdame, že sme Božie deti?

Vatikán/Filipíny 18. januára - „Koľkokrát zabúdame mať na zreteli to, čo je naozaj dôležité! Zabúdame, že sme Božie deti.“ Toto je dnešný tweet Svätého Otca, odoslaný z Manily. Dnes rozoslal pápež František cez Twitter aj ďalšiu myšlienku vo forme výzvy k činnosti: „Ako kresťania, členovia Božej rodiny, sme povolaní ísť v ústrety núdznym a slúžiť im.“

 

Svätý Otec na Twitteri: Božie spolucítenie dáva význam našim utrpeniam

Spolucítenie Boha, jeho znášanie utrpenia spolu s nami, dáva význam a hodnotu našim snaženiam a našim utrpeniam. (Tweet pápeža Františka zo 17. januára 2015)

 

Druhý tweet Svätého Otca z Filipín: Rodina je najväčším pokladom krajiny

Rodina je najväčším pokladom krajiny. Všetci sa usilujme o ochranu a posilnenie tohto uholného kameňa spoločnosti! (Druhý tweet pápeža Františka zo 16. januára 2015)

 

Svätý Otec tweetuje o svedectve Filipín

Filipíny sú svedectvom mladosti a vitality Cirkvi. (Tweet pápeža Františka zo 16. januára 2015)

 

Pápež František sa rozlúčil so Srí Lankou

„Nech Boh požehnáva a ochraňuje Srí Lanku.“ Týmto tweetom rozoslaným počas letu z Kolomba do Manily pápež František v duchu zostal spojený s obyvateľmi krajiny, s ktorými prežil vyše dva dni naplnené stretnutiami, modlitbou a slávením kanonizácie sv. Jozefa Vaza.

 

Svätý Otec sa v tweete obracia na nového svätého Jozefa Vaza

Svätý Jozef Vaz, uč nás rásť vo svätosti a žiť poslaním evanjeliového milosrdenstva. (Tweet pápeža Františka zo 14. januára 2015)

 

Svätý Otec v tweete prosí o modlitbu za obyvateľov Srí Lanky a Filipín

V deň, keď začínam cestu na Srí Lanku a Filipíny vás prosím, aby ste sa so mnou modlili za národy týchto krajín. (Tweet pápeža Františka z 12. januára 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Nájdime si v nedeľu čas pre Pána

Nedeľa je Pánov deň: nájdime si čas, aby sme boli s ním. (Tweet pápeža Františka z 10. januára 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Ježišov príchod je pre nás obdivuhodným darom

Ježiš prišiel, aby nás spasil: neodmietajme tento obdivuhodný dar! (Tweet pápeža Františka zo 6. januára 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Rozpoznať Pána v trpiacich

Pane, daj, nech ťa vieme rozpoznať v chorých, v núdznych a v tých, čo trpia. (Tweet pápeža Františka z 5. januára 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Kresťanstvo sa šíri skrze radosť

Kresťanstvo sa šíri vďaka radosti učeníkov, ktorí sa cítia byť milovaní a spasení. (Tweet pápeža Františka z 3. januára 2015 )

 

Novoročný tweet pápeža Františka: Pane, daruj nám tvoj pokoj!

Koľko nevinných ľudí a koľko detí trpí vo svete! Pane, daruj nám tvoj pokoj! (Tweet pápeža Františka 1. januára 2015)

 

Pápež František vzdal vďaku Bohu na sklonku roka aj cez Twitter

Svoj doteraz najkratší tweet rozoslal Svätý Otec František dnes, v posledný deň roka 2014: „Vďaka, Pane!“

 

Svätý Otec tweetuje o príčinách utrpenia

Dnes sa trpí kvôli chudobe, ale aj kvôli nedostatku lásky. (Tweet pápeža Františka z 30. decembra 2014)

 

Tweet Svätého Otca: Kresťanská rodina je misionárska

Kresťanská rodina je misionárska: ohlasuje svetu Božiu lásku. (Tweet pápeža Františka z 28. decembra 2014)

 

Svätý Otec v tweete pozýva k modlitbe za prenasledovaných kresťanov

Modlime sa dnes za všetkých, čo sú prenasledovaní pre ich kresťanskú vieru. (Tweet pápeža Františka 26. decembra 2014)

 

Vianočný tweet Svätého Otca

S Ježišom je tu pravá radosť. (Tweet pápeža Františka z 25. decembra 2014)

 

Svätý Otec tweetuje: Vytvorme si ticho na vnímanie Božej krásy

Snažme sa načúvať a vytvoriť si ticho, aby sme tak prenechali priestor Božej kráse. (Tweet pápeža Františka z 24. decembra 2014)

 

Tweet Svätého Otca: Pane, príď nás vyslobodiť z hriechu!

Tak často nás zotročuje hriech. Pane, príď nás vyslobodiť! (Tweet pápeža Františka z 23. decembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Prečo je potrebné zotrvávať pred svätostánkom

Aby sa Ježiš stal stredom nášho života, potrebujeme zotrvávať v jeho prítomnosti pred svätostánkom. (Tweet pápeža Františka z 20. decembra 2014)

 

Svätý Otec tweetuje: Nemožno slúžiť dvom pánom

Pán jasne povedal: nemôžete slúžiť dvom pánom. Buď Bohu, alebo mamone. (Tweet pápeža Františka z 18. decembra)

 

Svätý Otec na Twitteri: Pre pokoj v rodine je nevyhnutný dialóg

Aké je dôležité počúvať! Dialóg medzi manželmi je zásadne dôležitý, aby v rodine vládol pokoj. (Tweet pápeža Františka zo 16. decembra 2014)

 

Svätý Otec v deň výročia svojej vysviacky prosí v tweete o modlitbu za kňazov

„Dnes je výročie mojej kňazskej vysviacky. Prosím vás, modlite sa za mňa a za všetkých kňazov.“ Tweet tohto znenia rozoslal Svätý Otec František dnes v deň 45. výročia svojej kňazskej vysviacky. Jorge Mario Bergoglio bol za kňaza Spoločnosti Ježišovej vysvätený po absolvovaní štúdia teológie vo Veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli v Argentíne 13. decembra 1969 vkladaním rúk arcibiskupa Cordoby Ramóna Josého Castellana.

 

Tweet Svätého Otca na sviatok patrónky Ameriky

Naša Pani z Guadalupe, pros za nás! (Tweet pápeža Františka z 12. decembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Morálny rozmer ekológie

Ekologická otázka má zásadný význam pre prežitie človeka a má morálny rozmer, ktorý sa dotýka všetkých. (Tweet pápeža Františka z 11. decembra 2014)

 

Pápež František tweetuje o rodine ako škole vzťahov

Rodina je spoločenstvom lásky, v ktorom sa každá osoba učí vytvárať vzťahy s druhými a so svetom. (Tweet pápeža Františka z 9. decembra 2014)

 

Tweet Svätého Otca: Učme sa odvahe od Panny Márie

Učme sa od Panny Márie s väčšou odvahou konať v poslušnosti Božiemu slovu. (Tweet pápeža Františka z 8. decembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Vykročme novou cestou s Máriou

Advent nám dáva šancu vydať sa novou cestou. Nechajme sa viesť Máriou, našou Matkou. (Tweet pápeža Františka zo 6. decembra 2014)

 

Pápež v tweete reaguje na dnešný Medzinárodný deň za zrušenie otroctva

„Nikdy viac otroctvo. Všetci sme bratia a sestry.“ Tvítom tohto znenia reaguje pápež František na dnešný Medzinárodný deň za zrušenie otroctva. Dátum pripomína 2. december 1949, keď bol valným zhromaždením schválený „Dohovor OSN o potláčaní a zrušení obchodu s ľuďmi a využívaní prostitúcie iných“.

 

Svätý Otec na Twitteri: Cirkev je povolaná byť druhým nablízku

Cirkev je povolaná byť nablízku každému človeku, počnúc najchudobnejšími a tými, ktorí trpia. (Tweet pápeža Františka z 2. decembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Čo je meradlom viery

Láska je meradlom viery. (Tweet pápeža Františka z 27. novembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Sme schopní vidieť v núdznych Božiu tvár?

Keď sa stretneme s človekom skutočne núdznym, spoznáme v ňom tvár Boha? (Tweet z 22. novembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Žiť dôstojne podľa kresťanského povolania

Snažme sa žiť spôsobom vždy hodným nášho kresťanského povolania. (Tweet pápeža Františka z 20. novembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Učme sa byť v tichu

Koľko hluku je na svete! Učme sa byť v tichu pred sebou a pred Bohom. (Tweet pápeža Františka z 18. novembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Kresťan je nositeľom pokoja a lásky

Kresťan prináša druhým pokoj. A nielen pokoj, ale aj lásku, dobrotu, vernosť a radosť. (Tweet pápeža Františka z 15. novembra 2014 )

 

Svätý Otec prosí v tweete o pokoj

Vojna ničí, zabíja, zbedačuje. Pane, daj nám svoj pokoj! (Tweet pápeža Františka z 13. novembra 2014)

 

Svätý Otec tweetuje o dôležitosti práce

Ako veľmi dôležitá je práca: pre ľudskú dôstojnosť, pre vytvorenie rodiny, pre pokoj! (Tweet pápeža Františka z 11. novembra 2014)

 

Tweet pápeža Františka pri 25. výročí pádu Berlínskeho múru

Prosím všetkých ľudí dobrej vôle o spoluúčasť na vytváraní kultúry stretnutia, solidárnosti a pokoja. (Tweet pápeža Františka z 10. novembra 2014)

 

Tweet Svätého Otca: Ľahostajnosť kresťanovi nesvedčí

Ľahostajnosť voči núdznym je pre kresťana neprijateľná. (Tweet pápeža Františka 6. novembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Pokora ako predpoklad vnímavosti voči núdznym

Pokora nám pomáha zdieľať bremená druhých. (Tweet pápeža Františka zo 4. novembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Dobrý príklad verzus pokrytectvo

Koľko dobra môžeme urobiť dobrým príkladom a koľko zla pokrytectvom. (Tweet pápeža Františka z 1. novembra 2014)

 

Tweet Svätého Otca: Poslaním Cirkvi je prinášať Dobrú zvesť

Hlavným poslaním Cirkvi je evanjelizovať, priniesť Dobrú zvesť všetkým. (Tweet pápeža Františka z 30. októbra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri o radosti kresťanského posolstva

Pomáhajme ľuďom objaviť radosť kresťanského posolstva: posolstva lásky a milosrdenstva. (Tweet pápeža Františka z 28. októbra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri o veľkosti tajomstva kríža

Ježišov kríž predstavuje všetku silu zla, ale tiež všetku všemohúcnosť Božieho milosrdenstva. (Tweet pápeža Františka z 25. októbra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Rodiny sú stavebnými kameňmi spoločnosti

Rodina je miesto, kde sa formujeme ako osoby. Každá rodina je tehličkou v budove spoločnosti. (Tweet pápeža Františka z 23. októbra 2014)

 

Svätý Otec tweetuje o nevyhnutnosti kontaktu s Božím slovom

Aby bola viera zdravá a silná, musí byť neustále živená Božím slovom. (Tweet pápeža Františka z 21. októbra 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Chceme zmeniť svet? Konajme nezištne.

Aby sme zmenili svet, je potrebné konať dobro tým, ktorí nám to nedokážu odplatiť. (Tweet pápeža Františka z 18. októbra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Prirodzenosťou kresťana je milosrdenstvo

Kresťan je nevyhnutne milosrdný, toto je centrom evanjelia. (Tweet pápeža Františka zo 16. októbra 2014)

 

Svätý Otec vyprosuje v tweete útechu trpiacim

Pane, daj svoju útechu všetkým, ktorí trpia, najmä chorým, núdznym, nezamestnaným. (Tweet pápeža Františka zo 14. októbra 2014)

 

Svätý Otec tweetuje o neskonalej sile sviatostí

Duchovná sila sviatostí je neskonalá. S milosťou môžeme prekonať všetky prekážky. (Tweet pápeža Františka z 11. októbra 2014)

 

 

Svätý Otec tweetuje mladým: Kristus s vami ráta

Drahí mladí, Kristus sa spolieha na vás, aby ste boli jeho priateľmi a svedkami jeho nekonečnej lásky. (Tweet pápeža Františka z 9. októbra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Prosme si o milosť neškodiť slovami

Prosme si od Pána milosť neohovárať, nekritizovať, neklebetiť, ale milovať všetkých. (Tweet pápeža Františka zo 7. októbra 2014)

 

Svätý Otec pred začiatkom synody pripomenul v tweete dôležitosť modlitby

Ako v evanjeliu Ježiš naznačil Marte, jedna vec je dôležitá: modlitba. (Tweet pápeža Františka zo 4. októbra 2014)

 

Tweet pápeža Františka: Svet potrebuje šťastné rodiny

Šťastné rodiny sú nepostrádateľné pre Cirkev a spoločnosť. (Tweet pápeža Františka z 3. októbra 2014)

 

Tweet pápeža Františka: Rozdelenie medzi kresťanmi je ťažký hriech

Rozdelenie v kresťanskom spoločenstve je veľmi ťažký hriech, je to dielo diabla. (Tweet pápeža Františka 30. septembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Klásť do stredu seba je ľudské, ale nie kresťanské

Máme tendenciu klásť do stredu seba a svoje osobné ambície. To je veľmi ľudské, ale nie je to kresťanské. (Tweet pápeža Františka z 27. septembra 2014 )

 

Pápež na Twitteri: Ježiš rozumie našim slabostiam

Ježiš rozumie našim slabostiam a našim hriechom. Odpúšťa nám, ak si necháme odpustiť. (Tweet pápeža Františka z 25. septembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Blahobyt bez Boha je duchovnou biedou

Keď v nejakej spoločnosti chýba Boh, je aj prosperita sprevádzaná hroznou duchovnou biedou. (Tweet pápeža Františka z 23. septembra 2014)

 

Pápež František v tweete: Prosme Máriu o radosť v slobode Božích detí

Mária, daruj nám milosť byť radostnými v slobode Božích detí. (Tweet pápeža Františka z 18. septembra 2014)


 

Svätý Otec na Twitteri: Pán nás očakáva a prijíma vo svojej láske

Pán nás vždy čaká, aby nás prijal vo svojej láske. Je to úžasná skutočnosť, ktorá nás nikdy neprestane prekvapovať. (Tweet pápeža Františka zo 16. septembra 2014)

 

Svätý Otec nás v tweete pozýva k Petrovmu vyznaniu lásky

Aj napriek našim hriechom môžeme opakovať spolu s Petrom: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. (Tweet pápeža Františka z 13. septembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Našou istotou je Božie milosrdenstvo, nie vlastné sily

Nemôžeme sa spoliehať na vlastné sily, len na Ježiša a jeho milosrdenstvo. (Tweet pápeža Františka z 11. septembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Boh je verný

Vernosť Boha je mocnejšia než naša nevernosť a naše zrady. (Tweet pápeža Františka z 9. septembra 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Prečo nás Dobrý pastier hľadá

Ježiš je Dobrý pastier. Hľadá nás a je nám nablízku, aj keď sme hriešnici, najmä preto, že sme hriešnici. (Tweet pápeža Františka zo 6. septembra 2014)

 

Sväťý Otec v tweete vyzýva pridať sa k nemu v modlitbe za Irak

Každý deň sa modlím za všetkých, čo trpia v Iraku. Modlite sa so mnou. (Tweet pápeža Františka z 5. septembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Autentické svedectvo je verné a bezpodmienečné

Naše kresťanské svedectvo je autentické, ak je verné a bezpodmienečné. (Tweet pápeža Františka zo 4. septembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Kto nemá Pannu Máriu za matku, je sirotou

Kresťan, ktorý necíti, že Panna Mária je jeho matkou, je sirota. (Tweet pápeža Františka z 2. septembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Dovoľme Pánovi, aby nám odpustil a sprevádzal nás

Pán nám vždy odpúšťa a vždy nás sprevádza. Je na nás, aby sme si nechali odpustiť a nechali sa ním sprevádzať. (Tweet pápeža Františka z 30. augusta 2014)

 

Tweet Svätého Otca: Kristus nás učí milovať nepriateľov

Kristus na kríži nás učí milovať aj tých, ktorí nás nemilujú. (Tweet pápeža Františka z 28. augusta 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Božia láska je nekonečná

Božia láska sa nedá odmerať. Je bez miery! (Twet pápeža Františka 26. augusta 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Treba vedieť, ako dávať

Kresťan vie ako dávať. Jeho život je plný nenápadných skutkov veľkodušnosti voči blížnym. (Tweet pápeža Františka z 23. augusta 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Vyprosujme si čistotu srdca ako predpoklad radosti

Prosme si od Pána túto milosť: nech sa naše srdce stane slobodným a prežiareným svetlom, aby sme sa tešili radosťou Božích detí. (Tweet pápeža Františka z 21. augusta 2014)

 

Svätý Otec v tweete ďakuje Kórejčanom

Ďakujem vám, kórejskí priatelia! S Božou pomocou sa do Ázie čoskoro vrátim! (Tweet pápeža Františka z 19. augusta 2014)

 

Svätý Otec sa modlí za návrat Iračanov do svojich domovov

Toľko nevinných ľudí bolo vyhnaných zo svojich domovov v Iraku. Pane, prosíme ťa, aby sa mohli čoskoro do nich vrátiť. (Druhý tweet pápeža Františka z 18. augusta 2014)

 

Svätý Otec dáva v tweete návod na zmierenie

Dôverujte v moc Kristovho kríža! Prijmite jeho milosť zmierenia a deľte sa o ňu s ostatnými! (Prvý tweet pápeža Františka z 18. augusta 2014)

 

Svätý Otec v tweete prosí o vytrvalosť v modlitbe za Irak

Pane, zoči-voči toľkému násiliu v Iraku, daj nám vytrvať v modlitbe a veľkodušnosti. (Tweet pápeža Františka zo 17. augusta 2014)

 

Svätý Otec tweetuje z Kórey: Neúnavne šírme správu, že Boh zachraňuje

Južná Kórea 17. augusta - „Božie milosrdenstvo nás zachraňuje. Neúnavne šírme vo svete toto radostné posolstvo.“ Tento tweet rozoslal dnes Svätý Otec z Kórey, kde slávil svätú omšu spolu s mladými na záver 6. ázijských dní mládeže.

 

V druhom dnešnom tweete pozýva k modlitbe za rast Cirkvi vo svätosti: „Modlime sa, aby bola Cirkev svätejšia a pokornejšia a aby vedela milovať Boha slúžiac chudobným, opusteným a chorým.“

 

Svätý Otec na Twitteri: Nezabúdajme na Irak

Nezabúdajme na výkriky kresťanov a všetkých, čo sú prenasledovaní v Iraku. (Tweet pápeža Františka zo 16. augusta 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Škola kórejských mučeníkov

Mučeníci nás učia, že bohatstvo, prestíž a sláva nie sú veľmi dôležité. Kristus je jediným pravým pokladom. (Tweet pápeža Františka zo 16. augusta 2014)

 

Svätý Otec neustále pamätá v modlitbe na Irak

Srdce mi krváca, keď si spomeniem na deti v Iraku. Nech ich ochraňuje Panna Mária, naša Matka. (Tretí tweet pápeža Františka z 15. augusta 2014)

 

Pápež v tweete mladým: Buďte bdelí a ostražití

Milí mladí, Kristus vás vyzýva k pozornosti a bdelosti, aby ste rozoznali, čo je v živote skutočne dôležité. (Druhý tweet pápeža Františka z 15. augusta 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Mária, Kráľovná, pomôž nám zmeniť svet

Mária, Kráľovná neba, pomôž nám zmeniť svet podľa Božieho plánu! (Tweet pápeža Františka z 15. augusta 2014)

 

Pápež František sa v tweete obracia na patróna dní mládeže

Svätý Ján Pavol II., pros za nás, najmä za našich mladých. (Tretí tweet pápeža Františka zo 14. augusta 2014)

 

Svätý Otec tweetom opakovane vyzýva modliť sa za pokoj

Mária, Kráľovná pokoja, pomôž nám vykoreniť nenávisť a žiť v súlade. (Druhý tvít pápeža Františka zo 14. augusta 2014)

 

Svätý Otec pozval rodiny k modlitbe na Irak

Vatikán 10. augusta – V deň, keď sa Cirkev na celom svete modlí za irackých kresťanov, Svätý Otec v rámci poludňajšieho príhovoru opäť razantne vystúpil na obranu nevinných obetí, kresťanov i nekresťanov. Svoju výzvu na pomoc nevinným obetiam v Iraku znásobil aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Ráno pápež František tweetoval: „Ľudia obratí o domovy v Iraku sú závislí na nás. Pozývam všetkých modliť sa, a tých, čo môžu o poskytnutie konkrétnej pomoci.“

Popoludní sa na Twitteri objavil jeho druhý odkaz: „Správy, ktoré prichádzajú z Iraku nás napĺňajú bolesťou. Pane, nauč nás žiť v solidárnosti s bratmi, ktorí trpia.“

Večer sa obrátil osobitne na rodiny, keď napísal: „Výzva všetkým rodinám: Vo chvíli, keď sa modlíte, spomeňte si na tých, čo sú nútení opustiť svoje domy v Iraku.“ 

 

Svätý Otec vyzval všetky farnosti modliť sa počas víkendu za Irak

Prosím všetky farnosti a katolícke komunity venovať tento víkend osobitnej modlitbe za irackých kresťanov. (Tweet pápeža Františka z 9. augusta 2014)

 

Ďalší tweet Svätého Otca: Prosme za Iračanov vyhnaných z domu

Prosím vás, aby ste dnes venovali chvíľku modlitbe za všetkých, ktorí sú donútení opustiť svoj ​​domov v Iraku. (Druhý tweet pápeža Františka z 8. augusta 2014)

 

Svätý Otec tweetom prosí ľudí dobrej vôle o modlitbu za Irak

Prosím všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa pripojili k mojim modlitbám za irackých kresťanov a za všetky prenasledované komunity. (Tweet pápeža Františka z 8. augusta 2014 )

 

Svätý Otec na Twitteri: Kresťan sa vie stať malým, aby v ňom rástol Pán

Kresťan je niekto, kto sa vie umenšiť, aby Pán mohol rásť v jeho srdci a v srdciach druhých. (Tweet pápeža Františka zo 7. augusta 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Hromadenie materiálneho bohatstva ti ukradne dušu

Ak hromadíš bohatstvo ako poklad, ukradne ti dušu. (Tweet pápeža Františka z 5. augusta 2014)

 

Tweet pápeža Františka: Keď sa neklaniame Bohu, klaniame sa bôžikom

Keď sa neklaniame Bohu, klaniame sa niečomu inému. Peniaze a moc sú idolmi, ktoré často zaujímajú miesto Boha. (Tweet pápeža Františka z 2. augusta 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri odporúča rodinám spoločnú modlitbu

Prajem každej rodine, aby nanovo objavila spoločnú modlitbu v domácnosti. Toto napomáha aj vzájomnému porozumeniu a odpúšťaniu. (Tweet pápeža Františka z 31. júla 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Vážme si službu tých, čo sa starajú o domácnosť

Viac si vážme prácu pomocníkov v domácnosti a opatrovateľov. Je to cenná služba. (Tweet pápeža Františka z 29. júla 2014)

 

Tweet pápeža Františka: Čo znemožňuje skutočné šťastie

Keď žijeme pripútaní k peniazom, pýche či moci, je nemožné byť šťastnými. (Tweet pápeža Františka z 24. júla 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Lakomé srdce vedie k smutnému individualizmu

Veľkým rizikom dnešného sveta je individualistický smútok, ktorý pramení z lakomého srdca. (Tweet pápeža Františka z 22. júla 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Cirkev je zásadne misionárska

Cirkev je vo svojej podstate misionárska. Existuje preto, aby sa každý muž a žena mohli stretnúť s Ježišom. (Tweet pápeža Františka zo 17. júla 2014)

 

Pápež tweetuje mladým: Nie priemernosť, ale veľké ideály

Drahí mladí, neupadnite do priemernosti. Kresťanský život je tu pre veľké ideály. (Tweet Svätého Otca Františka z 15. júla 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Športom ku kultúre stretnutia

Vďaka futbalovým majstrovstvám sa stretli ľudia rôznych národov a náboženstiev. Kiežby šport vždy podporoval kultúru stretnutia. (Tweet pápeža Františka z 12. júla 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Nemajte strach vrhnúť sa do Božieho náručia

Nebojte sa vrhnúť do Božieho náručia. O čokoľvek vás bude žiadať, stokrát vám to vynahradí. (Tweet pápeža Františka z 10. júla 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: S Bohom nič nestratíme

S Bohom sa nič nestráca, avšak bez neho je všetko stratené. (Tweet pápeža Františka z 8. júla 2014 )

 

Svätý Otec tweetuje mladým: Nevzdajte sa svojich snov

Drahí mladí, nevzdajte sa svojich snov o spravodlivejšom svete! (Tweet pápeža Františka z 3. júla 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Žiť ako Božie deti

Žiť ako pravé Božie deti znamená milovať blížneho a priblížiť sa k tomu, kto je sám a v ťažkostiach. (Tweet pápeža Františka z 1. júla 2014)

 

Pápež na Twitteri: Milovať Boha ako Otca a blížnych ako bratov

Ježišu, pomôž nám milovať Boha ako Otca a nášho blížneho ako brata. (Tweet pápeža Františka z 30. júna 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Čo znamená byť Božími priateľmi

Byť Božími priateľmi znamená modliť sa s jednoduchosťou, s akou sa dieťa obracia na rodičov. (Tweet pápeža Františka z 28. júna 2014)

 

Svätý Otec v tweete povzbudzuje: V ťažkostiach zostaňte pevní vo viere

Tvárou v tvár ťažkostiam života prosme Pána, aby sme zostali pevní v radostnom svedectve našej viery. (Tweet pápeža Františka z 27. júna 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Rodina základ rozvoja

Rodina je základným prvkom každého udržateľného ľudského a sociálneho rozvoja. (Tweet pápeža Františka z 26. júna 2014)

 

Pápež v tweete: práca patrí k základom dôstojnosti človeka

Ako veľmi by som chcel, aby všetci mali slušnú prácu! Je základom pre ľudskú dôstojnosť. (Tweet pápeža Františka z 24. júna 2014)

 

Pápež na Twitteri: Aby kresťania mohli ďalej žiť na Blízkom východe

Modlime sa za kresťanské komunity na Blízkom východe, aby mohli ďalej žiť tam, kde má kresťanstvo svoje počiatky. (Tweet pápeža Františka z 23. júna 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Skutkami lásky proti ľahostajnosti

Je tu veľká ľahostajnosť voči utrpeniu. Proti tejto ľahostajnosti sa treba postaviť konkrétnymi skutkami lásky. (Tweet pápeža Františka z 20. júna 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Niet dôvodu strácať nádej

Nikdy nie je dôvod strácať nádej. Ježiš hovorí: „Ja som s vami až do skončenia sveta.“ (Tweet pápeža Františka z 19. júna 2014)

 

Pápež na Twitteri: Starí ľudia sú vzácnym pokladom

Niekedy vyraďujeme starých ľudí, ale oni sú vzácnym pokladom: vyradiť ich je nespravodlivosťou a nenahraditeľnou stratou. (Tweet pápeža Františka zo 17. júna 2014)

 

Pápež v tweete prosí za rodiny

Nech Pán žehná rodinu a posilní ju v tomto čase krízy. (Tweet pápeža Františka zo 16. júna 2014)

 

Pápež na Twitteri za pokoj v Sýrii

Je tu riziko zabúdania na utrpenie, ktoré sa nás bezprostredne nedotýka. Reagujme a modlime sa za pokoj v Sýrii. (Tweet pápeža Františka zo 14. júna 2014)

 

Pápež na Twitteri vyzýva k poddajnosti voči Duchu Svätému

Neodporujme Duchu Svätému, buďme poddajní jeho pôsobeniu, ktoré obnovuje nás, Cirkev a svet. (Tweet pápeža Františka z 13. júna 2014)

 

Pápež v tweete želá skvelé futbalové majstrovstvá v duchu bratstva

Všetkým želám skvelé futbalové majstrovstvá, hrané v duchu skutočného bratstva. (Tweet pápeža Františka z 12. júna 2014)

 

Pápež na Twitteri podporil londýnsky samit proti sexuálnemu násiliu

„Modlime sa za všetky obete sexuálneho násilia v situáciách vojnových konfliktov a za tých, ktorí bojujú proti tejto trestnej činnosti.“ Tweet tohto znenia rozposlal dnes pápež František v súvislosti so začínajúcim samitom britskej vlády, ktorý sa koná od 10. do 13. júna v Londýne s cieľom skoncovať so sexuálnym násilím v ozbrojených konfliktoch. (10. 6. 2014)

 

Svätý Otec v tweete pozýva k otvorenej komunikácii

Neohovárajme druhých za chrbtom, ale povedzme im otvorene to, čo si myslíme. (Tweet pápeža Františka z 9. júna 2014)

 

Svätý Otec v tvíte vyzýva k modlitbe za pokoj

Modlitba zmôže všetko. Využime ju, aby priniesla pokoj na Blízky východ a do celého sveta. (Tweet pápeža Františka zo 7. júna 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Pokoj je darom od Boha, ale vyžaduje si naše úsilie

Pokoj je Božím darom, ale vyžaduje si naše úsilie. Snažme sa byť ľuďmi pokoja v modlitbe a v skutkoch. (Tweet pápeža Františka zo 6. júna 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Rany trpiacich sa liečia láskou

Ako Milosrdný Samaritán neostýchajme sa dotýkať rán trpiaceho, ale snažme sa ich liečiť skutkami lásky. (Tweet pápeža Františka z 5. júna 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri ďakuje učiteľom: Výchova privádza k dobru, kráse a pravde

Ďakujem všetkým učiteľom. Výchova je dôležitým poslaním, ktoré privádza mnohých mladých k dobru, kráse a pravde. (Tweet pápeža Františka z 3. júna 2014)

 

Pápež v tweete vyzýva k otvorenosti, k službe najslabším

Niekedy sa uzatvárame sami do seba... Pane, pomôž nám vyjsť smerom k iným, slúžiť tým najslabším. (Tweet pápeža Františka z 2. júna 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Nachádzajme útočisko pod plášťom Božej Matky

V ťažkých chvíľach života kresťan nachádza útočisko pod plášťom Božej Matky. (Tweet pápeža Františka z 31. mája 2014)

 

Svätý Otec v tweete vyzýva k svedectvu čestného života

Každý kresťan môže na svojom pracovisku vydať svedectvo slovami, no predovšetkým čestný životom. (Tweet pápeža Františka z 30. mája 2014)

            

Svätý Otec na Twitteri: Vstúpme do hlbokého priateľstva s Ježišom

Vstúpme do hlbokého priateľstva s Ježišom, tak ho budeme môcť nasledovať zblízka a žiť s ním a pre neho. (Tweet pápeža Františka z 29. mája 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Viera znamená úplne sa zveriť Bohu

Život s vierou znamená vložiť celý svoj život do Božích rúk, najmä v ťažkých chvíľach. (Tweet pápeža Františka z 23. mája 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Nechajme sa viesť Bohom a nebudeme sklamaní

Žiadna duša, ktorá sa nechá viesť Bohom, nezostane sklamaná, ani sa nestratí na ceste. (Tweet Svätého Otca z 22. mája 2014)

 

Pápež na Twitteri: Príď, Duchu Svätý!

Príď, Duchu Svätý! Pomôž nám zvíťaziť nad naším egoizmom. (Tweet pápeža Františka z 20. mája 2014)

 

Pápež nás v tweete nabáda pýtať sa, čo je Božia vôľa

Kto pozorne načúva Božiemu slovu a naozaj sa modlí, vždy sa Pána pýta: Čo je tvoja vôľa pre mňa? (Tweet pápeža Františka z 19. mája 2014)

 

Pápež v tweete vyzýva k dennej modlitbe ruženca

Mesiac máj zasvätený Panne Márii je vhodný čas začať sa modliť ruženec každodenne. (Tweet pápeža Frnatiška zo 17. mája 2014

 

Pápež na Twitteri: Ježiš je náš vzor a cieľ

Náš cieľ ako kresťanov: stále viac sa pripodobňovať Ježišovi ako vzoru pre naše správanie. (Tweet pápeža Františka zo 16. mája 2014)

 

Pápež v tweete: Rozhodovať sa podľa Ježišovej logiky

Prosme Ducha Svätého o milosť robiť v našom živote konkrétne rozhodnutia podľa logiky Ježiša a jeho evanjelia. (Tweet pápeža Františka z 15. mája 2014)

 

Pápež v tweete vyzýva k modlitbe za obete nešťastí v Turecku a na mori

Modlime sa za zomrelých baníkov v Turecku a za obete nedávno stroskotaných lodí v Stredozemnom mori. (Tweet pápeža Františka zo 14. mája 2014)

 

Svätý Otec v Tweete vyzýva k dennému čítaniu evanjelia

Čítajme každý deň kúsok z evanjelia. Tak sa naučíme žiť to, čo je najdôležitejšie: lásku a milosrdenstvo. (Tweet pápeža Františka z 13. mája 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Nechajme sa obnoviť Kristovou láskou

Náš život bol vykúpený Kristovou krvou. Nechajme sa vždy znovu obnovovať touto láskou. (Tweet pápeža Františka z 12. mája 2014)

 

Pápež na Twitteri: Kresťanská rodina je školou evanjelia

Rodina prežarovaná evanjeliom je školou kresťanského života. Tam sa učíme vernosti, trpezlivosti a obetavosti. (Tweet pápeža Františka z 10. mája 2014)

 

Výzva pápeža Františka za prepustenie študentiek unesených v Nigérii

„Spojme sa všetci v modlitbe za okamžité prepustenie gymnaziálnych študentiek unesených v Nigérii. #BringBackOurGirls“ Túto výzvu adresoval Svätý Otec František svetu dnes 10. mája prostredníctvom správy odoslanej cez sociálnu sieť Twitter z účtu @pontifex.

 

Pápež na Twitteri: Manželstvo je magistrálou k svätosti

Svätosť si vyžaduje denné obetavé sebadarovanie. Preto je manželstvo magistrálou vedúcou k svätosti. (Tweet pápeža Františka z 9. mája 2014)

 

Pápež na Twitteri: V rodine sa učíme láske a úcte

V rodine sa učíme milovať a uznávať dôstojnosť každého človeka, zvlášť toho najslabšieho. (Tweet pápeža Františka z 8. mája 2014)

 

Pápež na Twitteri: Deti a starí ľudia sú korene a budúcnosť

Spoločnosť, ktorá zanedbáva deti a starších ľudí, pretína svoje korene a zatemňuje svoju budúcnosť. (Tweet pápeža Františka zo 6. mája 2014)

 

 

Pápež v tweete objasňuje podstatu evanjelizácie

Čo to znamená „evanjelizovať“? S radosťou a jednoduchosťou svedčiť o tom, čím sme a v čo veríme. (Tweet pápeža Františka z 5. mája 2014)

 

Svätý Otec v tweete: žiť bez strachu a s roztvoreným srdcom

Nemaj strach, roztvor srdce Kristovi! (Tweet pápeža Františka z 3. mája 2014)

 

Pápež na Twitteri: Boh je trpezlivý, chápavý a zhovievavý

"Nikto nie je trpezlivejší ako Boh Otec. Nikto nám tak nerozumie ani nevie tak čakať ako on." (Tweet pápeža Františka z 2. mája 2014)

 

Pápežova výzva cez Twitter pre politicky zodpovedných

"Žiadam tých, ktorí majú politickú zodpovednosť, aby nezabudli na dve veci: na ľudskú dôstojnosť a na spoločné dobro." (Tweet pápeža Františka 1. mája 2014)

 

Pápež František na Twitteri: Prosme o odpustenie našich hriechov

Kto z nás si môže myslieť, že nie je hriešnikom? Nikto. Prosme si od Boha odpustenie našich hriechov. (Tweet pápeža Františka 29. apríla 2014)

 

Byť nablízku chudobným, povzbudzuje Svätý Otec v tweete

Vatikán 26. apríla – Pápež František dnes vo svojom tweete pripomína životný štýl, ktorý by mal byť vlastný každému kresťanovi: „Nik by sa nemal cítiť vyňatý spod povinnosti starať sa o chudobných a venovať pozornosť sociálnej spravodlivosti.“ (Evangelii gaudium, 201)

 

Svätý Otec v tweete dáva dôvody pre striedmy životný štýl

Striedmy štýl života je na osoh nám samým a umožňuje nám lepšie sa deliť s tými, ktorí sú v núdzi. (Tweet pápeža Františka 24. apríla 2014)

 

Tweet pápeža Františka na Veľkonočný pondelok

Každé stretnutie s Ježišom nás napĺňa radosťou, tou hlbokou radosťou, akú môže dať iba Boh. (Tweet pápeža Františka 21. apríla 2014)

 

Veľkonočný tweet Svätého Otca

Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja! (Tweet pápeža Františka 20. apríla 2014)

 

Svätý Otec pozýva k modlitbám za obete stroskotaného trajektu

Vatikán 19. apríla – Pápež František so znepokojením sleduje udalosti v súvislosti so stroskotaním juhokórejského trajektu, ktoré si vyžiadalo 30 obetí a viac ako 270 nezvestných. K udalosti, ktorá sa odohrala v stredu 16. apríla, sa Svätý Otec vyjadril aj na Twitteri, kde zanechal nasledovný odkaz: „Pozývam vás, aby ste sa spolu so mnou modlili za obete tragického stroskotania v Kórei a za ich rodiny.“

 

Tweet Svätého Otca: Nie je ľahké nasledovať Ježiša na kríž

Nasledovať Ježiša zblízka nie je ľahké, pretože cesta, ktorú si volí, je cesta kríža. (Tweet pápeža Františka 18. apríla 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Každé stretnutie s Ježišom nás mení

"Každé stretnutie s Ježišom mení náš život." (Tweet pápeža Františka z 15. apríla 2014)

 

Pápež František v tvíte povzbudzuje k sviatosti zmierenia

„Svätý týždeň je ten správny čas na to, aby sme sa išli vyspovedať a opäť sa vydali správnou cestou.“ (Tweet pápeža Františka, 14. apríl 2014)

 

Ako je dobre pred krížom – tweet pápeža Františka

Ako je dobre stáť pred krížom, jednoducho byť pod pohľadom plným Pánovej lásky. (12. 4. 2014, porov. Evangelii gaudium, 264)

 

Svätý Otec na Twitteri: Dôvera v Boha mení noc na ráno

Iba dôvera v Boha môže premeniť pochybnosť na istotu, zlo na dobro, noc na žiarivé svitanie. (Tweet pápeža Františka z 11. apríla 2014)

 

Pápež na Twitteri: V trpiacich bratoch sa dotýkame Ježišovho tela

Ježiš nás učí, aby sme sa neostýchali dotknúť sa ľudskej biedy, dotknúť sa jeho tela v bratoch, ktorí trpia. (Tweet pápeža Františka z 10. apríla 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Obnovme ducha kontemplácie

Je potrebné obnoviť ducha kontemplácie, aby Božia láska ohriala naše srdcia. (Tweet pápeža Františka z 8. apríla 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Pán nás môže vytrhnúť z vlažnosti a plytkosti

Ako veľmi nám prospeje, keď Pánovi dovolíme zatriasť naším vlažným a plytkým životom! (Tweet pápeža Františka zo 7. apríla 2014)

 

Pápež František tweetuje: Vreckové Evanjelium na každý deň

V evanjeliu môžeme každý deň počúvať Ježiša, ktorý k nám hovorí. Nosme si vždy so sebou maličké Evanjelium! (Tweet Svätého Otca Františka 5. apríla 2014)

                                                                                        

Svätý Otec v tweete: S Ježišom sa náš život stáva zmysluplným

„S Ježišom život nadobúda svoju plnosť. S ním je ľahšie nájsť zmysel všetkého.“ Túto myšlienku z apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium ( EG 266) rozoslal dnes pápež František cez sociálnu sieť Twitter. (4. 4. 2014)

 

Pápežov tweet: Musíme reagovať na biedu v našom okolí

Nesmieme si privyknúť na situácie úpadku a biedy okolo nás. Kresťan musí reagovať. (Tweet pápeža Františka z 3. apríla)

 

Pápež v tweete povzbudzuje rodičov k spoločnej modlitbe s deťmi

Drahí rodičia, naučte svoje deti modliť sa. Modlite sa s nimi. (Tweet pápeža Františka z 1. apríla 2014)

 

Svätý Otec nás v tweete vyzýva reagovať na realitu zla a biedy

Pôstne obdobie je časom na zmenu kurzu, aby sme tvárou v tvár zlu a biede dokázali reagovať. (Tweet pápeža Františka z 31. marca 2014)

 

Pápež na Twitteri: Nenechajme si omámiť srdce spoločnosťou

Žijeme v spoločnosti, ktorá vylučuje Boha z horizontu, a to deň po dni omamuje srdce. (Tweet pápeža Františka z 29. marca 2014)

 

Pápež na Twitteri: Bojujme s našimi chybami, zmení nás to k lepšiemu

Všetci sa musíme polepšiť, zmeniť k lepšiemu. Pôstne obdobie nám pomáha bojovať proti našim chybám. (Tweet pápeža Františka z 28. marca 2014)

 

Pápež na Twitteri: Je tu čas milosti a konverzie

Pôstne obdobie je časom milosti, časom obrátenia, aby sme žili v súlade s naším krstom. (Tweet pápeža Františka z 27. marca 2014)

 

Pápež na Twitteri: Ježiš je hriešnikom nablízku

Ježiš nikdy nie je ďaleko od nás hriešnikov. Chce na nás bez miery vyliať svoje milosrdenstvo. (Tweet pápeža Františka z 24. marca 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Zlo ani smrť nás neodtrhnú od Ježiša

Ježiš je naša nádej. Nič – ani zlo, ani smrť – nás nemôže oddeliť od spásonosnej sily jeho lásky. (Tweet pápeža Františka, 22. marec 2014)

 

Svätý Otec v tweete radí, ako sa konfrontovať s chorobou a smrťou

Choroba a smrť nie sú žiadne tabu. Sú skutočnosťami, s ktorými sa máme konfrontovať v prítomnosti Ježiša. (Tweet pápeža Františka z 21. marca 2014)

 

Svätý Otec nám na Twitteri pripomína vďačnosť

Naučme sa hovoriť Bohu a druhým „ďakujem”. Učíme to deti, ale potom na to zabúdame! (Tweet pápeža Františka z 20. marca 2014)

 

Pápež na Twitteri: Kresťanská láska nie je vypočítavá

Kresťanská láska je láska bez vypočítavosti. Toto je lekcia dobrého Samaritána, toto je Ježišova lekcia. (Tweet pápeža Františka z 18. marca 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri ďakuje za gratulácie k výročiu pontifikátu

„Ďakujem za všetky prejavy blízkosti v súvislosti s výročím. Prosím vás, aby ste sa naďalej za mňa modlili.“ Týmito slovami vyjadril pápež František v tweete zo 17. marca vďačnosť za gratulácie, prejavy blízkosti a za modlitby v súvislosti s prvým výročím jeho pontifikátu, ktoré si pripomenul 13. marca.

 

Svätý Otec dnes venoval tweet manželským párom

Výzva pre kresťanských manželov: byť spolu, vedieť milovať jeden druhého navždy a usilovať sa, aby láska stále rástla. (Tweet pápeža Františka z 8. marca 2014)

 

Pápež na Twitteri: Najhlbšia radosť pochádza od Krista

„Naša najhlbšia radosť pochádza od Krista: byť s ním, kráčať s ním, byť jeho učeníkmi.“ (Tweet pápeža Františka zo 7. marca 2014)

 

Pápež na Twitteri: Odpovedať na zlo dobrom

Modlime sa za prenasledovaných kresťanov, aby vedeli odpovedať na zlo dobrom. (Tweet pápeža Františka zo 6. marca 2014)

 

Pápež v tweete: Pôstnym zriekaním sa pomáhajme iným

Veľký pôst je vhodným časom na zriekanie sa. Odoprime si každý deň niečo, aby sme pomohli iným. (Tweet pápeža Františka, 5. marec 2014)

 

Pápež František v tweete radí, ako dobre prežívať manželstvo

Ako žiť šťastne v manželstve? V spojení s Pánom, ktorý stále obnovuje lásku a dáva jej silu na prekonanie všetkých ťažkostí. (Tweet pápeža Františka, 3. marec 2014)

 

Pápež ďakuje učiteľom katolíckych škôl: „Výchova je ako darovať život“

Poďakujme všetkým, ktorí vyučujú v katolíckych školách. Výchova je skutok lásky, je to ako darovať život. (Tweet pápeža Františka 1. marca 2014) 

 

Tweet Svätého Otca: Zásadný význam Eucharistie pre život

Eucharistia má pre nás najzásadnejší význam: je to Kristus, ktorý túži vstúpiť do nášho života a naplniť ho svojou milosťou. (Tweet pápeža Františka 28. februára 2014).

 

Pápež František na Twitteri: V rodine si pomáhame, nemusíme sa báť

V rodine je normálne postarať sa o toho, kto potrebuje pomoc. Nemajte strach z ľudskej krehkosti! (Tweet pápeža Františka 27. februára 2014)

 

Svätý Otec tweetuje: Sme povolaní byť živým evanjeliom

My všetci pokrstení sme učeníkmi – misionármi. Sme povolaní stať sa vo svete živým evanjeliom. (Tweet pápeža Františka, 25. februára 2014)

 

Dnešný tweet: Panna Mária je nám oporou najmä v ťažkostiach

Panna Mária je nám vždy nablízku, najmä v čase, keď pociťujeme ťarchu života so všetkými jeho problémami. (Tweet pápeža Františka, 24. február 2014).

 

Pápež v dnešnom tweete: Boh nás miluje aj s našimi nedostatkami

"Nikdy nestrácajme nádej! Boh nás vždy miluje, aj s našimi chybami a hriechmi." (Tweet pápeža Františka, 22. február 2014)

 

Pápež v tweete: Birmovanie robí kresťana silným a odvážnym

"Birmovanie je pre kresťana dôležité; dáva nám silu brániť vieru a s odvahou šíriť evanjelium." (Tweet pápeža Františka, 21. február 2014)

 

Pápež na Twitteri: Prosme o schopnosť milovať ako Ježiš

„Pane Ježišu, urob nás schopnými milovať tak ako ty.“ (Tweet pápeža Františka 20. februára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Učme sa od Ježiša

"Učme sa od Ježiša ako sa modliť, ako odpúšťať, zasievať pokoj a byť blízko tým, ktorí sú v núdzi." (Tweet pápeža Františka 18. februára 2014)

 

Pápež v tweete povzbudzuje chorých

"Drahí chorí, nestrácajte nádej ani v najťažších momentoch utrpenia. Kristus je vám nablízku." (Tweet pápeža Františka, 17. február 2014)

 

Pápež na Twitteri: Za mier pre Stredoafrickú republiku a Južný Sudán

„Modlime sa za mier v Afrike, osobitne v Stredoafrickej republike a v Južnom Sudáne.“ Túto výzvu dnes 15. februára rozoslal Svätý Otec František zo svojho účtu #prayforpeace na sociálnej sieti Twitter.

 

Pápežovo povzbudenie snúbencom: Nebojte sa vstúpiť do manželstva, vernosť vám zaručí šťastie!

„Drahí mladí, nebojte sa vstúpiť do manželstva. Spojení vo vernom a plodnom manželstve budete šťastní!“ Toto povzbudenie adresoval dnes (14. 2.) Svätý Otec prostredníctvom siete Twitter mladým snúbencom.

 

Pápež na Twitteri: Modlime sa za seminaristov

"Modlime sa za seminaristov, aby načúvali Pánovmu hlasu a nasledovali ho s odvahou a radosťou." (Tweet pápeža Františka zo 13. februára)

 

Pápež na Twitteri: Priviňme sa v bolesti k Ukrižovanému

"Pozdravujem všetkých chorých a trpiacich. Ukrižovaný Kristus je vám nablízku. Priviňte sa k nemu!" (Tweet pápeža Františka z 11. februára 2014)

 

Pápež František pozval Cirkev k modlitbe za Benedikta XVI.

„Dnes vás pozývam k spoločnej modlitbe za Jeho Svätosť Benedikta XVI., muža veľkej odvahy a pokory.“ Túto správu rozoslal pápež František prostredníctvom siete Twitter dnes, 11. februára 2014, presne rok po tom, ako jeho predchodca oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť z úradu Petrovho nástupcu.

 

Pápež na Twitteri: Modlime sa za kňazov, ktorí slúžia tichým sebaobetovaním

"Modlime sa za všetkých dobrých a verných kňazov, ktorí sa venujú ľuďom s veľkodušnosťou a tichým sebaobetovaním." (Tweet pápeža Františka z 10. februára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Sviatosti sú privilegovanými stretnutiami s Kristom

"Sviatosti, najmä spoveď a Eucharistia, sú privilegované miesta stretnutia s Kristom." (Tweet pápeža Františka z 8. februára 2014)

 

Pápež v tweete: Nenechajme sa viesť svetom, ale evanjeliom

„Svet nás vedie k tomu, aby sme hľadeli na seba samých, na naše vlastníctvo, na vlastný pôžitok. Evanjelium nás však pozýva k tomu, aby sme sa otvorili druhým a delili sa s chudobnými.“ (Tweet pápeža Františka, 6. február 2014)

 

Pápež na Twitteri: Ježiš nám dáva život, radosť, úsmev

"Drahí mladí, Ježiš nám dáva život, život v hojnosti. Keď sa mu priblížime, budeme mať radosť vo svojom srdci a úsmev na perách." (Tweet pápeža Františka zo 4. februára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Je dôležité mať priateľov, ale podstatné je mať dôveru v Pána

"Je dôležité mať priateľov, ktorým možno dôverovať. Ale podstatné je mať dôveru v Pána, ktorý nás nikdy nesklame." (Tweet pápež z 3. februára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Aké miesto má Ježiš Kristus v našom živote

"Deň zasväteného života je najlepšou príležitosťou znovuobjaviť ústredné miesto Ježiša Krista v našom živote." (Tweet pápeža Františka 2. februára 2014)

 

Nenechajme sa odradiť ťarchou našich hriechov

"Často bývame smutní pre ťarchu našich hriechov. Nenechajme sa odradiť: Kristus prišiel, aby z nás toto všetko sňal. On nám dáva pokoj." (Tweet pápeža Františka, 1. februára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Nikto sa nespasí sám!

„Nikto sa nespasí sám. Rozmer spoločenstva je v kresťanskom živote podstatný“ (Tweet pápeža Františka z 31. januára 2014).

 

Pápež na Twitteri: Kresťan, ktorý sa nevie usmiať?

„Nedokážem sa stotožniť s predstavou kresťana, ktorý sa nevie usmiať. Snažme sa vydávať radostné svedectvo o našej viere“ (Tweet pápeža Františka z 30. januára 2014).

 

Pápež na Twitteri: Veľa vzácnych skutočností spája nás kresťanov

„Modlime sa za jednotu kresťanov. Je mnoho a veľmi cenných vecí, ktoré nás spájajú!“ (Tweet pápeža Františka z 28. januára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Nie priemernosti, áno pravde a kráse Boha!

„Drahí mladí, neuspokojte sa s priemerným životom. Nechajte sa podmaniť tým, čo je pravdivé a krásne, Bohom!“ (Tweet pápeža Františka z 27. januára 2014)

 

 

Pápež na Twitteri: Naučme sa adorovať Boha

„Je ľahké obracať sa na Boha, aby sme prosili, to robíme všetci. Kedy sa naučíme aj ďakovať mu a adorovať ho?“ (Tweet pápeža Františka z 25. januára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Sme povolaní žiť náš krst

„Sme povolaní, aby sme každý deň žili náš krst ako nové stvorenia, oblečené do Krista“ (Tweet pápeža Františka z 24. januára 2014).

 

Pápež na Twitteri: Uchovávajme v sebe svetlo ako Mária

„Ako Mária uchovávajme v sebe svetlo zažaté na Vianoce, prinášajme ho všade do každodenného života“ (Tweet pápeža Františka z 23. januára 2014).

 

Pápež tvítom podporil Pochod za život vo Washingtone

K dnešnému 41. pochodu za život vo Washingtone sa duchovne pripája aj pápež František. Ide o iniciatívu americkej cirkvi, ktorá je každoročnou pripomienkou rozsudku Najvyššieho súdu „Roe vs. Wade“ z roku 1973, legalizujúceho v krajine potraty. Na sociálnej sieti Twitter zanechal Svätý Otec – v angličtine a španielčine, jazykoch, ktorými sa hovorí v USA – nasledovný odkaz: „Pripájam sa v modlitbách k pochodu za život vo Washingtone. Nech nám Boh pomáha život vždy chrániť, najmä život tých najzraniteľnejších!“

 

Pápež na Twitteri: Viera robí aj prácu radostným svedectvom

„Ak prežívame vieru v každodennosti, aj práca sa stáva príležitosťou pre odovzdávanie radosti z toho, že sme kresťania“ (Tweet pápeža Františka z 21. januára 2014).

 

 

Pápež odkazuje cez Twitter: Buďme kresťanmi skutkom, nielen slovom

„Nestačí hovoriť o sebe, že sme kresťanmi, treba žiť vieru nielen slovami, ale skutkami.“ (Tweet pápeža Františka 20. januára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Nikdy nestraťme odvahu modliť sa

„Aká silná je modlitba! Nikdy nestraťme odvahu povedať: Pane, daruj nám svoj pokoj“ (Tweet pápeža Františka zo 17. januára 2014).

 

Pápež na Twitteri: Mier sa buduje doma

„Modlime sa za pokoj a snažme sa ho budovať, počnúc naším domom!“ (Tweet pápeža Františka zo 16. januára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Ďakujme Bohu za jeho trpezlivosť a milosrdenstvo

„Neprestajne vzdávajme Bohu vďaku, najmä za jeho trpezlivosť a milosrdenstvo“ (Tweet pápeža Františka zo 14. januára 2014).

 

Pápež na Twitteri: Pán klope na dvere nášho srdca

„Pán klope na dvere nášho srdca. Azda sme tam dali nápis ‚Nerušiť‘?“ (Tweet pápeža Františka z 13. januára 2014)

 

Pápež na Twitteri: Starí ľudia sú pokladom

„Žiaden starček či starenka by nemal byť v našich rodinách ako ‚vyhnanec‘. Starší ľudia sú pre spoločnosť pokladom“ (Tweet pápeža Františka z 11. januára 2014).

 

Pápež na Twitteri: Zastavme sa pred Dieťaťom z Betlehema

„Zastavme sa pred Dieťaťom z Betlehema. Nech Božia neha ohreje naše srdce“ (Tweet pápeža Františka z 10. januára).

 

Pápež na Twitteri: Kontemplujme pokoru Boha a napodobňujme ho

„Kontemplujme pokoru Božieho Syna, narodeného v chudobe. Napodobňujme ho v zdieľaní so zraniteľnejšími“ (Tweet pápeža Františka z 9. januára 2014).

 

Pápež na Twitteri: Nechajme pri stole voľné miesto

„Nechajme pri stole voľné miesto: pre toho, komu chýba to najpotrebnejšie alebo zostal sám“ (Tweet pápeža Františka zo 7. januára 2014).

 

Pápež na Twitteri: Roznášajte radosť z priateľstva s Ježišom

„Milí mladí priatelia, Ježiš chce byť vaším priateľom a chce, aby ste radosť z tohto priateľstva zaniesli do celého sveta“ (Tweet pápeža Františka zo 4. januára 2014).

 

Pápež na Twitteri: Dieťa Ježiš nám zjavuje nežnosť Božej lásky

„Dieťa Ježiš nám zjavuje nežnosť nesmiernej lásky, ktorou Boh zahŕňa každého z nás“ (Tweet pápeža Františka z 3. januára 2014).

 

Boh sa zjavuje v slabosti a zraniteľnosti

"Boh sa nezjavuje v sile alebo moci, ale v slabosti a zraniteľnosti novorodeniatka." (Tweet pápeža Františka 2. januára 2014)

 

Pápež František v záverečný deň roka: Načerpajme z jasličiek radosť a pokoj

Vatikán 31. decembra - V posledný deň kalendárneho roka 2013 rozoslal Svätý Otec cez sociálnu sieť Twitter tento odkaz: „Načerpajme z jasličiek hlbokú radosť a pokoj, ktoré Ježiš prináša svetu.“

 

Pápež na Twitteri: Kontemplujme tvár Boha

„V tvári Dieťaťa Ježiša kontemplujeme tvár Boha. Poďte, klaňajme sa mu!” (Tweet pápeža Františka z 30. decembra 2013)

 

Pápež na Twitteri: Krása súvisí s milosťou

„Mária, naša Matka, je celá krásna, lebo je plná milosti“ (Tweet pápeža Františka z 28. decembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Radosť evanjelia patrí k Vianociam

„Radosť evanjelia nech je vždy vo vašich srdciach, zvlášť v tomto čase Vianoc“ (Tweet pápeža Františka z 27. decembra 2013).

 

 

Tweet Svätého Otca: Modlime sa za prenasledovaných pre vieru

„Keď sme pri jasličkách, modlime sa osobitne za tých, čo znášajú prenasledovanie pre vieru.“ (Tweet pápeža Františka 26. decembra 2013)

 

Tweet pápeža Františka: Vianoce sú správna chvíľa pre osobné stretnutie s Pánom

„Na Vianoce Kristus prichádza medzi nás. Je to správna chvíľa pre osobné stretnutie s Pánom.“ (Tweet pápeža Františka 25. decembra 2013)

 

Pápež na Twitteri: Stíšme sa a počúvajme hlas Lásky

„Vianoce sú často hlučnou oslavou. Osoží nám zostať trochu v tichu, aby sme počuli hlas Lásky“ (Tweet pápeža Františka z 23. decembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Nechajme sa pritiahnuť Božím svetlom

„Advent je cestou do Betlehema. Nechajme sa pritiahnuť svetlom Boha, ktorý sa stal človekom“ (Tweet pápeža Františka z 21. decembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Návod na prežívanie Vianoc

„Snažme sa prežívať Vianoce v duchu evanjelia, prijatím Ježiša do stredu nášho života“ (Tweet pápeža Františka z 20. decembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Modlitbou proti hladu vo svete

„Modlime sa, aby nám Boh udelil milosť vidieť svet, v ktorom už nikto nebude musieť umrieť od hladu“ (Tweet pápeža Františka z 19. decembra 2013).

 

          

Pápež na Twitteri: Boh miluje každého osobne

„Božia láska nie je abstraktná. Boh spočíva svojím milujúcim pohľadom na každom mužovi a žene s menom a priezviskom“ (Tweet pápeža Františka zo 17. decembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Denne sa modlime za pokoj!

„Nezmierme sa s predstavou Blízkeho východu bez kresťanov. Modlime sa každý deň za pokoj“ (Tweet pápeža Františka zo 16. decembra 2013) .

 

Pápež na Twitteri: Budúcnosť má v rukách Boh

„Budúcnosť je Božích v rukách - toto je kresťanská nádej“ (Tweet pápeža Františka zo 14. decembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Spoveď je stretnutím s Ježišom

„Neboj sa pristúpiť k spovedi: v tejto sviatosti stretneš Ježiša, ktorý ti odpúšťa“ (Tweet pápeža Františka z 13. decembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Radosťou Cirkvi je ohlasovať Ježiša

„Nemôžeme si predstavovať Cirkev bez radosti. Radosťou Cirkvi je toto: ohlasovať všetkým Ježišovo meno“ (Tweet pápeža Františka z 12. decembra 2013). 

 

Pápež na Twitteri: Obráťme sa v ťažkostiach na Máriu

„Mária, naša Matka, podopieraj nás vo chvíľach tmy, ťažkostí, zdanlivej porážky!“ (Tweet pápeža Františka z 10. decembra 2013)

 

Pápež na Twitteri: O dobrých samaritánov je núdza

„Zastavíme sa, keď vidíme niekoho prosiť o pomoc? Toľko je utrpenia a chudoby a tak veľmi sú potrební dobrí samaritáni“ (Tweet pápeža Františka z 9. decembra 2013).

 

 

Pápežova výzva mladých cez Twitter: Talenty do služby evanjeliu!

„Drahí mladí, pozývam vás, aby ste s kreativitou a láskou bez hraníc dali svoje talenty do služby evanjeliu“ (Tweet pápeža Františka zo 7. decembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Kríž je cena pravej lásky

„Kríž je cena pravej lásky. Pane, daj nám silu prijať a niesť svoj kríž!“ (Tweet pápeža Františka zo 6. decembra 2013)

 

Pápež na Twitteri: Svätosť znamená robiť obyčajné veci s láskou a vierou

„Svätosť neznamená robiť mimoriadne veci, ale s láskou a vierou robiť veci všedné“ (Tweet pápeža Františka z 5. decembra 2013).

 

Päťdesiate výročie koncilového dekrétu o komunikácii

Vatikán 4. decembra - Cirkev si dnes pripomína výročie dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch Inter Mirifica. Vo svojom tweete na to upriamuje pozornosť aj pápež František: „Pred päťdesiatimi rokmi hovoril Druhý vatikánsky koncil o komunikácii. Počúvajme, veďme dialóg a privádzajme ku Kristovi všetkých, ktorých v živote stretávame.“ Dekrét Inter Mirifica schválil 4. decembra 1963 pápež Pavol VI. Téma médií patrila na žiadosť jeho predchodcu, pápeža Jana XXIII., medzi prvé koncilové témy vôbec.

           

Pápež na Twitteri: Pozvanie k priateľstvu s Ježišom

„Všetci sme pozvaní k priateľstvu s Ježišom. Nebojte sa a dovoľte Pánovi, aby vás miloval.“ (Tweet pápeža Františka z 3. decembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Čo s ťažkými hriechmi

„Sú tvoje hriechy veľké? Povedz Pánovi: Odpusť mi, pomôž mi znovu vstať, pretvor moje srdce!“ (Tweet pápeža Františka z 2. decembra 2013)

 

Pápež na Twitteri: Dajme sa zahrnúť Božím milosrdenstvom

„Cirkev pozýva všetkých, aby sa nechali zahrnúť Otcovou nehou a odpustením“ (Tweet pápeža Františka z 30. novembra 2013).

 

Pápež v dnešnom tvíte: Prosme si o schopnosť odpúšťať

„Je nám ťažké odpúšťať druhým. Pane, daj nám svoje milosrdenstvo, aby sme vždy dokázali odpúšťať.“ (Tweet pápeža Františka, 29. november 2013)

 

Pápež na Twitteri: Pán k nám hovorí cez prekvapenia

„Učme sa byť poslušní Božiemu slovu, pripravení na prekvapenia od Pána, ktorý k nám hovorí“ (Tweet pápeža Františka z 28. novembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Radosť evanjelia celému svetu

„Cirkev je misionárska. Kristus nás posiela prinášať radosť evanjelia celému svetu“ (Tweet pápeža Františka z 26. novembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Nesledujme vlastné záujmy, ale potreby slabších

„Žiť lásku znamená nehľadať svoje vlastné záujmy, ale niesť bremená slabších a chudobných“ (Tweet pápeža Františka z 25. novembra 2013).

 

Pápež na Twitteri: Prijímajme sviatosti, aby bol Kristus v nás

„Sviatosti v nás sprítomňujú Ježiša Krista. Preto je dôležité spovedať sa a prijímať Eucharistiu“ (Tweet pápeža Františka zo soboty 23. novembra).

 

Pápež na Twitteri: Komu patrí Božie kráľovstvo?

„Nebeské kráľovstvo je pre tých, ktorí zakladajú svoju istotu na Božej láske, nie na materiálnych veciach“ (Tweet pápeža Františka z 22. novembra 2013).

 

Svätý Otec na Twitteri pripomína naše povolanie k svätosti

„Byť svätými nie je privilégiom niekoľkých, ale povolaním pre všetkých“ (Tweet pápeža Františka z 21. novembra 2013).

 

Tvweet pápeža Františka: Svätci nie sú nadľudia

"Svätci nie sú nadľudia. Sú to ľudia, ktorí majú v srdci Božiu lásku a odovzdávajú túto radosť druhým." (Tweet pápeža Františka z 19. novembra 2013)

 

Pápež nás cez Twitter vyzval k modlitbe za Sardíniu

19. 11. 2013. Najmenej 16 ľudí vrátane 4 detí zomrelo na Sardínii v dôsledku cyklónu Kleopatra. „Som hlboko pohnutý“ – píše pápež František v odkaze na Twitteri – „desivou tragédiou, ktorá postihla Sardíniu. Prosím všetkých, aby sa modlili za obete, najmä za deti.“ Podľa ministerstva životného prostredia vysídlených je asi 2700 osôb. Vláda vyhlásila stav núdze. Premiér Enrico Letta, ktorý prišiel v popoludňajších hodinách do Olbia, oznámil okamžité vyčlenenie 20 miliónov eur.

 

Ako hriešnici potrebujeme Božie odpustenie

„Vyznať naše hriechy nás niečo stojí, ale prináša nám to pokoj. Sme hriešnici a potrebujeme Božie odpustenie.“ (Tweet pápeža Františka v pondelok 18. novembra 2013)

 

Pápež na Twitteri: Ježiš nám chcel umožniť vidieť jeho rany

„Ježiš si ponechal svoje rany, aby sme tak mohli vnímať jeho milosrdenstvo. Toto je naša sila a naša nádej“ (Tweet pápeža Františka zo 16. novembra 2013).

 

Pápež tvítuje mladým: Buďte misionármi!

„Drahí mladí, buďte vždy misionármi evanjelia, každý deň a na každom mieste.“ (Tweet pápeža Františka z 15. novembra 2013)

 

Pápež František: chráňme prírodu, na prvom mieste však človeka v núdzi

Vatikán 14. novembra - „Ochraňujme božie stvorenstvo. No predovšetkým sa ujímajme osôb, ktoré nemajú ani to najpotrebnejšie pre život.“ Toto krátke posolstvo rozoslal dnes pápež František cez sociálnu sieť Twitter.

 

Pápež na Twitteri: Objavme krásu pravej lásky

„Boh nás miluje. Objavme, aké krásne je milovať a byť milovaní“ (Tweet pápeža Františka z 11. novembra 2013).

 

Pápež vyzýva k modlite za obyvateľov Filipín

Pápež František prežíva hlbokú bolesť nad tým, čo sa deje na Filipínach, kde si tajfún Haiyan-Yolanda vyžiadal najmenej 1200 obetí. Sústrasť s obyvateľmi postihnutej krajiny vyjadril Svätý Otec v sobotu 9. novembra prostredníctvom sociálnej siete Twitter, kde zanechal výzvu na modlitbu: „Prosím vás všetkých, aby ste sa so mnou zjednotili v modlitbe za obete tajfúnu Haiyan-Yolanda, zvlášť za obete na milovaných Filipínskych ostrovoch.“

 

Tweet Svätého Otca pred blížiacim sa záverom Roka viery

„Rok viery sa končí. Pane, pomôž nám v tomto čase milosti, aby sme evanjelium zobrali vážne!“ (Tweet pápeža Františka z 8. novembra 2013)

 

Odkaz pápeža cez Twitter: Svätci sa neboja výsmechu

"Svätci sú ľudia, ktorí patria naplno Bohu. Neboja sa, že budú vysmievaní, nepochopení alebo odsúvaní na okraj." (Tweet pápeža Františka zo 7. novembra 2013)

 

Pápež na Twitteri: Žiť podľa evanjelia, to chce odvahu

„Zostať verní evanjeliu a žiť dôsledne podľa neho, to si vyžaduje odvahu.“ (Tweet pápeža Františka z 5. novembra 2013).

 

Svätý Otec oceňuje na Twitteri nenápadnú prácu misionárov

„Ďakujem všetkým misionárom, mužom a ženám, ktorí v tichosti intenzívne pracujú pre Pána a pre bratov.“ (Tweet pápeža Františka zo 4. novembra 2013).

 

Boj so zlom si vyžaduje vytrvalosť

"Boj so zlom je ťažký a dlhotrvajúci, je preto nevyhnutné modliť sa vytrvalo a trpezlivo." (Tweet pápeža Františka 2. novembra 2013)

 

Pápež na Twitteri o schopnosti vyrovnať sa s ťažkosťami

„Kresťan sa dokáže vysporiadať s ťažkosťami, skúškami, ba aj porážkami s pokojom a nádejou v Pánovi“ (Tweet pápeža Františka, 31. októbra 2013).

 

Nebuďme otrokmi hmotných dobier – pápež František na Twitteri

"Ak sa hmotné dobrá a peniaze stanú centrom nášho života, zmocnia sa nás a urobia z nás otrokov." (Tweet pápeža Františka 29. októbra 2013)

 

Svätý Otec cez Twitter: Všetci sme hriešnici, Boh nás uzdravuje

„Všetci sme hriešnikmi. No Boh nás uzdravuje svojou štedrou milosťou, milosrdenstvom a láskavosťou.“ (Tweet pápeža Františka 28. októbra 2013)

 

 Desať miliónov ľudí sleduje pápeža cez Twitter

"Drahí „followers“, dozvedel som sa, že je vás už viac ako 10 miliónov! Zo srdca vám ďakujem a prosím vás, aby ste sa naďalej za mňa modlili." (Tweet pápeža Františka, 27. októbra 2013)

 

Pápež na Twitteri o trpkom ovocí našej kultúry

„Kultúra odhadzovania prináša veľa trpkého ovocia, od vyhadzovania potravín po osamelosť mnohých starých ľudí” (Tweet pápeža Františka, 25. október 2013).

 

Pápež na Twitteri: Ceste kríža je jedinou cestou kresťana

„Byť kresťanom znamená zaprieť sám seba, vziať svoj kríž a niesť ho s Ježišom. Niet inej cesty“ (Tweet pápeža Františka, 24. október 2013).

 

Pápež na Twitteri: Kríž nehovorí o porážke

„Ukrižovaný Kristus nám nehovorí o porážke, o neúspechu, hovorí o láske, ktorá premáha zlo a hriech“ (Tweet pápeža Františka, 22. október 2013).

 

Pápež František na Twitteri: Chce to pravidelný kontakt s Bohom

„Aby sme poznali Pána, musíme sa s ním pravidelne stretávať: počúvať ho v tichu pred svätostánkom a pristupovať k sviatostiam.” (Tweet pápeža Františka 21. októbra 2013)

 

Pápež nás na Twitteri povzbudzuje k intenzívnemu vzťahu s Pánom

„Naša modlitba sa nemôže obmedziť na jednu hodinu v nedeľu, je dôležité, aby sme mali s Pánom každodenný vzťah“ (Tweet pápeža Františka, 17. október 2013).

 

Pápež mladým: Nebojte sa trvalých rozhodnutí

„Drahí mladí, nemajte strach urobiť trvalé životné rozhodnutia. Dôverujte, Pán vás neopustí!“ (Tweet pápeža Františka, 14. októbra 2013)

 

Tweet Svätého Otca: Prijímajme naše kríže s pohľadom upretým na Máriu

„Keď nás postretne kríž, vzývajme Pannu Máriu: Naša Matka, daj nám silu prijať a objať tento kríž!“ (Tveet pápeža Františka, 11. október 2013)

 

K tajomstvu kríža cez modlitbu

„Iba v modlitbe je možné porozumieť tajomstvu kríža, tajomstvu lásky. Modliac sa a plačúc na kolenách pred krížom.“ (Tweet pápeža Františka, 10. október 2013)

 

František na Twitteri: Milosrdenstvo je záchranou človeka

"Milosrdenstvo je tou pravou silou, ktorá môže zachrániť človeka a svet z hriechu a zla." (Tweet pápeža Františka 7. októbra 2013)

 

Svätý Otec poslal odkaz mladým ľuďom cez sociálnu sieť twitter

„Drahí mladí, máte veľa plánov a snov o budúcnosti. Dávate Krista do stredu každého vášho plánu, každého vášho sna?” Tak znie dnešný tweet (5. októbra) Svätého Otca Františka pre mladých.

 

Svätý Otec k tragédii neďaleko ostrova Lampedusa

„Modlime sa k Bohu za obete tragického stroskotania lode pri pobreží Lampedusy.“ Týmto tweetom pápež František reagoval na nehodu na mori, pri ktorej dnes ráno prišlo o život viac ako 90 utečencov, vrátane dvoch detí a tehotnej ženy. (3. 10. 2013)

 

Tweet Svätého Otca nás nabáda k modlitbe

„Naozaj sa modlíme? Bez trvalého vzťahu s Pánom je ťažké žiť pravým a dôsledným kresťanským životom“ (Tweet pápeža Františka, 1. október 2013).

 

Svätý Otec nám na Twitteri dal návod, ako urobiť spoločnosť ľudskejšou

„Kde vidíme nenávisť a tmu, snažme sa priniesť trochu lásky a nádeje, aby sme dali spoločnosti ľudskejšiu tvár“ (Tweet pápeža Františka, 30. septembra 2013).

 

Svätý Otec o ťažších momentoch manželstva

„Všetky manželstvá zažívajú aj svoje ťažké chvíle, no práve takéto zakusovanie kríža môže ich cestu lásky urobiť ešte pevnejšou.“ (Tweet pápeža Františka, 28. september 2013)

 

Svätý Otec na Twitteri: Viera je dar, ktorý môžeme prijať prostredníctvom Cirkvi

„Kresťanmi sa nestaneme vlastnými silami. Viera je v prvom rade Božím darom, ktorý je daný nám v Cirkvi a prostredníctvom Cirkvi“ (Tweet pápeža Františka, 27. septembra 2013).

 

Svätý Otec pripomína cez Twitter moc Božieho odpustenia

„Božie odpustenie je mocnejšie ako akýkoľvek hriech“ (Tweet pápeža Františka, 26. september 2013).

 

Tweet Svätého Otca: Na chudobných máme hľadieť s jemnocitom

„Vyprosujme si od Pána jemnocit, ktorý nám umožní hľadieť na chudobných s porozumením a láskou, bez vypočítavosti a bez strachu.“ (Tweet pápeža Františka, 24. september 2013)

 

Svätý Otec cez Twitter pripomína, aký je hlavný cieľ Cirkvi

„Cirkev nemá iný význam a cieľ ako svedčiť o Kristovi. Nezabúdajme na to!” (Tweet pápeža Františka, 23. septembra 2013)

 

Svätý Otec nás cez Twitter vyzval k vernosti Kristovi

„Kristus je vždy verný. Modlime sa, aby sme aj my boli verní jemu“ (Tweet pápeža Františka z 20. septembra 2013).

 

Radosť z odpustenia pripomína dnes Svätý Otec na Twitteri

„Všetci sme hriešnikmi, ale prežívame radosť z Božieho odpustenia a kráčame dôverujúc v jeho milosrdenstvo“ (Tweet pápeža Františka, 19. september 2013)

 

Dnešný tweet pápeža: Všímajme si núdznych

„Je toľko núdznych v dnešnom svete. Som uzavretý vo svojich veciach, alebo si všímam, kto potrebuje pomoc?“ (Tweet pápeža Františka, 17. september 2013)

Tweet Svätého Otca: Ako sa nestať šťastnými

„Hľadať šťastie v materiálnych veciach je najistejší spôsob ako byť nešťastnými.” (Tweet pápeža Františka 15. septembra 2013)

 

Tweet pápeža o otvorení sa ostatným

 

„Často možno žiť bez toho, aby sme poznali vlastných susedov: takýto spôsob života však nemá nič s kresťanstvom.“ (Tweet pápeža Františka, 14. september 2013)

 

Tweet pápeža Františka z piatka 13. septembra: Ježiš je slnko, Mária zornička

„Ježiš je slnko, Mária je zornička, ktorá ohlasuje jeho východ“ (@Pontifex, 13. september 2013).

Dnešný tweet: Byť milosrdnými ako Ježiš

„Nasledovať Ježiša znamená rozdávať jeho milosrdnú lásku každému človeku“ (Tweet pápeža Františka, 12. september 2013).

 

František v tweete: Bojovať proti zlu

„Jediná vojna, v ktorej musíme všetci bojovať, je vojna proti zlu.” (Tweet pápeža Františka z 10. septembra 2013)

            

Svätý Otec v tvíte ďakuje za modlitby

„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa pripojili k modlitbovej vigílii a k pôstu za pokoj.” (Tweet pápeža Františka z 10. septembra 2013)

 

František vyzýva k vytrvalosti v modlitbe za pokoj

Nad Sýriou naďalej visia vážne otázniky. Dnes Svätý Otec prostredníctvom sociálnej siete Twitter vyzval strany, ktoré sú v konflikte, k vzájomnému stretnutiu a rokovaniu: „Prosím vás, odvážne a odhodlane sa vydajte na cestu stretnutia a rokovania.“

 

V ďalších dvoch dnešných tvítoch so spoločnou značkou „prayforpeace“ (modlime sa za pokoj) pápež František vyzval veriacich na celom svete k modlitbe a vytrvalosti v nádeji:

 

„Ľudstvo potrebuje vidieť gestá pokoja a počuť slová nádeje a pokoja!“

 

Tweet pápeža Františka vyzýva naďalej vytrvalo prosiť

 

„Nikdy nesmieme strácať nádej. Boh nás zahrnie svojou milosťou, ak o ňu vytrvalo prosíme.“ (Tweet pápeža Františka, 9. september 2013)

 

 

Dnešný tweet pápeža: „Modlite sa za pokoj!”

Pápež František nás dnes 7. septembra aj prostredníctvom sociálnej siete Twitter pobáda: „Modlite sa za pokoj!” Pripomína tak výzvu, s ktorou sa 1. septembra tohto roku obrátil na všetkých ľudí dobrej vôle, aby dnešný deň venovali modlitbám a pôstu za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete.

 

Tweety pápeža v predvečer dňa modlitieb za pokoj

„Reťaz úsilia za mier nech zjednotí všetkých mužov a ženy dobrej vôle!“ – takto znie výzva pápeža Františka, ktorú nám adresoval prostredníctvom sociálnej siete Twitter v predvečer zajtrajšieho dňa pôstu a modlitieb za pokoj v Sýrii, na Blízkom výhode a na celom svete (@Pontifex, 6. septembra2013).

 

V jednom z predchádzajúcich odkazov posledných hodín Svätý Otec vyzýva mladých, aby sa zapojili do tejto iniciatívy: „Drahí mladí, modlite sa spolu so mnou za pokoj vo svete“. V ďalšom tweete píše: „Pokoj je dobro, ktoré prekonáva všetky prekážky, pretože je dobrom celého ľudstva.“

 

Dôraznejšie vyznieva text tweetu, ktorý pápež odposlal 5. septembra večer: „So všetkou silou žiadam všetky strany konfliktu, aby sa neuzatvárali vo svojich vlastných záujmoch.“

 

Pápež odsudzuje chemické zbrane

Pápež František dnes opätovne potvrdil svoj odmietavý postoj k zbraniam v nasledovnom tweete: „S najväčšou rozhodnosťou odsudzujem používanie chemických zbraní!“ (Tretí tweet pápeža Františka, 3. september 2013)

 

 

Dve krátke posolstvá Svätého Otca cez Twitter

Vatikán, 3. septembra 2013 – Pápež František dnes dopoludnia rozoslal cez sociálnu sieť Twitter nasledujúce posolstvá:

„Ježiš, keď prichádza medzi nás, mení náš život. V ňom vidíme, že Boh je láska, je vernosť, je život, ktorý sa dáva.“

„Chceme, aby v našej spoločnosti, rozorvanej rozdeleniami a konfliktami, zavládol pokoj!“

 

 

Tvít pápeža Františka: žalostné dôsledky používania zbraní

„Koľko utrpenia, koľko skazy a koľko bolesti prinieslo a naďalej prináša používanie zbraní.“ (V poradí tretí tweet Svätého Otca dňa 2. septembra 2013)

           

 

Tvít pápeža opäť vyzývajúci proti vojne

Pápež František v dnešnom tvíte zopakoval svoju včerajšiu výzvu k pokoju, ktorou reagoval na situáciu v Sýrii: „Už nikdy viac vojnu! Nikdy viac vojnu!“ (Tweet pápeža Františka z 2. septembra 2013)

           

 

František: Žiť v mieri je túžbou všetkých ľudí

„Chceme svet pokoja, chceme byť ľuďmi pokoja.“ (Tweet pápeža Františka, 2. september 2013)

 

 

Svätý Otec vyzval k modlitbe za pokoj aj cez sociálnu sieť

„Modlime sa za pokoj: pokoj vo svete a v srdci každého.“ (Tweet pápeža Františka, 1. septembra 2013)

 

 

Tweet Svätého Otca s prosbou k Panne Márii

 

„Prosme Máriu o pomoc, aby sme neustále upierali náš pohľad na Ježiša a vždy ho nasledovali, aj vtedy, keď je to náročné.“ (Tweet pápeža Františka, 31. august 2013)

           

Pápež František: Viera nie je dekorácia

 

„Viera nie je niečo dekoratívne, na ozdobu. Mať vieru znamená dať Krista skutočne do stredu nášho života.“ (Tvweet pápeža Františka z 30. augusta 2013)

 

 

Pápež v tweete o podobe Božej lásky

 

„Božia láska nie je niečím neurčitým či abstraktným. Božia láska má svoje meno a tvár: je to Ježiš Kristus.“ (Tweet pápeža Františka z 29. augusta 2013)

 

Pápež v tweete o Kristovi ako bráne k spáse

 

„Ježiš je brána, ktorá vedie k spáse a táto brána je otvorená všetkým. Dovoľme Ježišovi vstúpiť do nášho života, zanechajúc egoizmus, ľahostajnosť a uzatváranie sa pred inými.“ (Tweet pápeža Františka z 27. augusta 2013)

 

 

František: Nebojme sa prosiť o odpustenie

„Nemajme strach prosiť Boha o odpustenie. On nám vždy neúnavne odpúšťa. Boh je čisté milosrdentvo.“ (Tweet pápeža Františka z 25. augusta 2013)

 

Vyjdime do ulíc preukazovať lásku

„Pane, nauč nás vychádzať von zo seba samých. Nauč nás vychádzať do ulíc a preukazovať tvoju lásku.“ (Tweet pápeža Františka 23. augusta 2013)

 

Blahoslavenstvá a Matúš 25 ako životný program

„Vynikajúci životný program pre nás všetkých: Blahoslavenstvá a Matúšova 25. kapitola” (Tweet pápeža Františka z 21. augusta 2013)

 

Tweet pápeža Františka: Kristus prítomný pri každej našej činnosti

 

„Nemôžeme byť kresťanmi iba na polovičný úväzok. Ak je Kristus v centre nášho života, je prítomný vo všetkom, čo robíme.“ (Tweet pápeža Františka, 19. august 2013)

 

František sa modlí k Panne Márii cez sociálnu sieť

„Mária, Božia Matka, pros za nás hriešnikov a veď nás po ceste, ktorá vedie do neba“ - túto krátku modlitbovú prosbu dnes (15. augusta 2013) rozoslal Svätý Otec prostredníctvom sociálnej siete Twitter krátko po skončení svätej omše na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, ktorej predsedal v Castel Gandolfe.

 

Odkaz pápeža na Twitteri: Sme Božími deťmi a bratmi

„Byť Božími deťmi a bratmi medzi sebou navzájom: toto je srdcom kresťanskej skúsenosti“ (tweet@pontifex, 13. augusta 2013).

 

Nedeľný tweet: Krista a Cirkev nemožno oddeľovať

„Nemožno oddeľovať Krista a Cirkev. Milosť krstu nám dáva radosť nasledovať Krista v Cirkvi a s Cirkvou.“ (tweet@pontifex, 11. augusta 2013)

 

Tweet pápeža Františka: Sme hlinené nádoby

 „Všetci sme hlinenými nádobami, krehkými a slabými, ale nosíme v nich nesmierny poklad“ (tweet@pontifex z 9. augusta 2013).

 

Svätý Otec 7. augusta zaslal cez sociálnu sieť tento tvít: „Svojím príchodom medzi nás sa nám Ježiš stal blízkym, dotkol sa nás. Aj dnes sa nás dotýka prostredníctvom sviatostí.”

 

Tweet pápeža Františka o svetle viery

„Svetlo viery osvecuje všetky naše vzťahy a pomáha nám prežívať ich v zjednotení s Kristovou láskou, aby sme ich žili tak ako On.“ (Tweet pápeža Františka z 5. augusta 2013)

 

Tweet pápeža Františka pozýva k vzájomnému rešpektu

 

Pápež František dnes zablahoželal moslimom k ukončeniu Ramadánu, a v rovnakom duchu sa nesie aj jeho krátke posolstvo na sociálnej sieti Twitter: „Istota viery z nás nerobí pasívnych a uzavretých ľudí, ale vedie nás na cestu vydávania svedectva všetkým a k dialógu so všetkými.“ (2. 8. 2013)

 

Pápež v tweete povzbudzuje riskovať

„Drahí mladí, stojí to za to staviť všetko na Krista a evanjelium, riskovať všetko v mene veľkých ideálov!“ (Tweet pápeža Františka, 31. júl 2013)

 

Tweet pápeža Františka mladým: Pokračujme aj po SDM

„Teraz, mladí priatelia, musíme ďalej deň čo deň žiť to, čo sme spoločne vyznávali počas Svetových dní mládeže.“ (Tweet pápeža Františka, 30. júl 2013)                            

 

Tweet pápeža Františka o každodennej modlitbe

„Drahí mladí, učte sa modliť každý deň: toto je spôsob ako spoznať Krista a nechať ho tak vstúpiť do svojho života.“ (Tweet pápeža Františka pred vigíliou v sobotu 27. júla 2013)

 

Tweet pápeža Františka k významu piatku

„Každý piatok je pre nás príležitosťou, aby sme si pripomenuli, koľko Ježiš pre nás trpel. Daj, Pane, aby sme nikdy nezabudli, ako nás miluješ“ – Svätý Otec tweetom z piatka 26. júla 2013, keď v Riu de Janeiro vyslúžil sviatosť zmierenia niekoľkým účastníkom SDM, poukazuje na význam dňa pokánia.

 

Tweet pápeža Františka k otvoreniu SDM

„Drahí mladí, Kristus má vo vás dôveru a zveruje vám svoje vlastné poslanie: Choďte, získavajte učeníkov.“ (Tweet pápeža Františka pri príležitosti otvorenia Svetových dní mládeže v utorok 23. júla 2013)

 

Tweet pápeža Františka o ceste k svätosti

V kresťanskom živote sú základom modlitba, pokora a láska ku všetkým: toto je cesta k svätosti. (Tweet pápeža z utorka 16. júla 2013)

 

Tweet pápeža Františka: Milosť plakať nad našou ľahostajnosťou, 12. 07. 2013

„Pane, daruj nám milosť plakať nad našou ľahostajnosťou, nad krutosťou, ktorá je vo svete a v nás.“ Toto je dnešný tweet pápeža Františka, ktorým pozýva veriacich vziať vážne posolstvo jeho nedávnej návštevy utečencov na ostrove Lampedusa.