Aktuálne

Výlet za Roráty 2012

 

17. októbra sa naša posádka dvoch autobusov vybrala na výlet. Bola to odmena za to, že sme v decembri poctivo chodili na Roráty. Najskôr sme putovali do Krivej na Orave, kde sme sa dozvedeli mnohé krásne veci o blahoslavenej sestre Zdenke. Náš pán dekan tam slúžil pre nás svätú omšu. Potom nám ešte pán kostolník, ktorý sa so Zdenkou Schelingovou kedysi osobne stretával, porozprával svoje osobné zážitky s touto blahoslavenou ženou. Videli sme aj miesto, kde v minulosti stál jej rodný dom. Autobusmi sme cestovali ďalej na Liptov - do Stanišovskej jaskyne. Pripomenuli sme si atmosféru našich rorátov, pretože v tejto jasyni nemajú umelé svetlo a tak každý dostal čelovku, ktorou si svietil na cestu. Aj cez takéto prírodné krásy môžeme spoznávať Boha v jeho dielach. Nasledovali hry, ktoré pre nás mali pripravené animátori v Čutkove. Skákacie topánky, lukostreľba, futbal a iné tímové hry zocelili naše priateľstvá, mohli sme sa dosýta vyšantiť na veľkej lúke alebo si posedieť v príjemnej kolibe. Ďakujeme pánovi dekanovi za možnosť prežiť toto všetko, mali sme sa naozaj fajn...