Aktuálne

Fatimská slávnosť v januári

Na prvej Fatimske slávnosti v roku 2011 pútnici opäť zaplnili pútnický chrám. Ešte stále vo vianočnej atmosfére v stromčekovej výzdobe, ktorá vytvára otvorenú Božiu náruč pán dekan hovoril o zázraku. “Nevím, zda vím, co je to zázrak, ale vím, že právě teď jsem účastníkem zázraku ...“ týmito slovami privítal Svätého Otca Jána Pavla Veľkého na jeho I. návšteve Česko-Slovenska (21.-24.4.1990) vtedajší prezident Václav Havel. Existuje sedem klasických divov sveta. Z nich si snád najviac pamätáme Cheobsovu pyramídu, či záhrady v Babylone. V júli 2007 uzrelo svetlo sveta nových 7 divov sveta. Tie vyberali ľudia aj prostredníctvom internetu: Veľký čínsky múr, Socha Krista v Riu, Koloseum v Ríme. To všetko je do času. Je to ľudské dielo, ktoré zub času nahlodáva. Zázrak sveta povolaný Bohom k životu pre všetky generácie, ktorému ani čas neublíži – to je Božia Matka.  V Márii je ten vzácny rukopis Boha. Boh má Matku a my máme Bohorodičku. Človek sa stal pokrvným Boha. To je zázrak všetkých zázrakov. Mária nás povzbudzuje, aby sme chodili s otvorenými očami. Budem vidieť veľa zázrakov, ktoré sú v nás a okolo nás. Každý z nás je veľkým zázrakom: pre Teba je Tvoj manžel veľkým zázrakom, pre Teba je Tvoja manželka veľkým zázrakom, deti sú pre Teba veľkým zázrakom. Akým veľkým zázrakom je pre človeka zdravie. Ako veľmi jednoducho, priam zázračne sa vieš dostať k Bohu. On nemá obsadené, ani zatvorené. On má náruč pre každého. Koľko sa denne modlíš? Ako často myslíš na Boha? Prijímaš sviatosti? To sú všetko zázraky, kde stretávaš Boha. Koľko zázrakov je každý deň okolo nás, len otvorme oči a srdce.