Aktuálne

Americkí biskupi zasvätia národnú svätyňu pamiatke sv. Jána Pavla II.

Washington 20. Marca. Z príležitosti blížiaceho sa svätorečenia bl. Jána Pavla II. (27. apríla 2014) biskupi Spojených štátov amerických pomenujú budovu vo Washington D. C. ako národnú svätyňu venovanú pamiatke obľúbeného pápeža.

Arcibiskup Joseph Kurtz z Louisville, predseda Konferencie biskupov USA povedal, že toto venovanie odráža “lásku amerických katolíkov k Jánovi Pavlovi II.”

“Národná svätyňa je skutočne vhodnou poctou a pripomienkou jeho odkazu zo strany Ameriky,” povedal arcibiskup pri podpisovaní dekrétu o svätyni v stredu 19. marca.

Patrick Kelly, správca novej svätyne, vyjadril vďaku za toto rozhodnutie a povedal, že stavba je “venovaná veľkému svätcovi, ktorý odvážne svedčil o Božej láske a dôstojnosti ľudskej osoby.”

Národná svätyňa Jána Pavla II. oslávi kanonizáciu svojho patróna liturgickou slávnosťou, recepciou a stretnutím mladých.

Centrum, ktoré ľudia poznajú pod názvom Svätyňa bl. Jána Pavla II. bolo postavené z prostriedkov Kolumbových rytierov v roku 2011 ako pamätník poľskému pápežovi a miesto odovzdávania jeho odkazu Cirkvi a spoločnosti.

 

Nachádza sa v ňom aj relikvia svätca: nádobka s jeho krvou, ktorú dal Kolumbovým rytierom kardinál Stanislaw Dziwisz z Krakova, dlhoročný tajomník pápeža Jána Pavla II.

Predseda Kolumbových rytierov Carl Anderson povedal, že zosnulý pápež “ovplyvnil celú generáciu katolíkov” a dodal, že svätyňa bude slúžiť ako pripomienka svätého života Jána Pavla II, ako aj jeho “výzvy k svätosti, ktorá je adresovaná nám všetkým.”

“Táto svätyňa nám dáva príležitosť i privilégium pokračovať v misii pápeža Jána Pavla II., v snahe evanjelizovať budúce generácie katolíkov, a my to s vďakou prijímame.”

Kardinál Donald Wuerl z Washingtonu pripomenul, že bývalý rímsky biskup “významne prispel k šíreniu dobra v Amerike.” Dodal, že washingtonskí katolíci sa môžu cítiť “osobitne poctení”, lebo majú túto svätyňu vo svojom meste a stanú sa tak jedným z prvých miest na svete, kde stojí svätyňa nesúcu jeho meno”.

Zdôraznil, že budova sa za tri roky svojej existencie stala “pútnickým miestom a miestom modlitby”, ktoré priťahuje mnoho ľudí nielen z Washingtonu.

Hlavné poschodie svätyne sa v budúcnosti premení na kostol a jeho kaplnka bude slúžiť na úschovu relikvie. Kostol i kaplnka budú na všetkých stenách ozdobené mozaikovou výzdobou.

Od začiatku tohto roku sa na prízemní svätyne koná rozsiahla permanentná výstava týkajúca pápežovho života a učenia.

Ján Pavol II. stál na čele Cirkvi od roku 1978 do svojej smrti v roku 2005. Bol to prvý poľský pápež a zohral kľúčovú úlohu v ukončení Studenej vojny.

 

 

V Ríme sa koná stretnutie o bl. Jánovi Pavlovi II. ako pápežovi rodiny

Rím 21. marca. „Ján Pavol II., pápež rodiny“ - je téma dvojdňového medzinárodného stretnutia, ktoré sa začalo 21. marca 2014 na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny. Podľa kardinála Carla Caffarru, arcibiskupa Bologne a prvého rektora inštitútu, možno hovoriť o mimoriadnom prínose osobnosti pápeža Jána Pavla II. pre pastoráciu rodín. „Zanechal Cirkvi 134 katechéz o ľudskej láske“ – uviedol kardinál a následne pripomenul apoštolskú exhortáciu „Familiaris consortio“. K vyjadreniu pápeža Jána Pavla II., že „manželstvo je sviatosťou vykúpenia“ dodal:

„Ján Pavol II. chcel v podstate povedať, že manželstvo vykupuje lásku medzi mužom a ženou z dvoch hľadísk: po prvé tým, že bráni tomu, aby sa redukovalo iba na jeden rozmer považovaním nevesty alebo ženícha za predmet použitia, a po druhé je vykúpením preto, že ľudská láska nesie v sebe túžbu po neodvolateľnosti, večnosti; cítime závan večnosti, ale zároveň nie sme schopní odpovedať na túto túžbu. A tak sviatosť manželstva vykupuje v tom, že muž a žena sú schopní milovať sa navzájom navždy.“

Kardinál Caffarra naznačil ďalej sémantický pohľad na slovo „láska“, ktoré je veľmi bohaté: „Láska znamená ‚eros‘, erotiku, láska znamená ‚filia‘, priateľstvo, a láska znamená, ‚agapé‘, teda dobrovoľné úplné darovanie sa. Ak sa nezachovajú všetky tieto tri rozmery, manželská láska sa zásadne ochudobňuje.“

Dobro manželského zväzku nie je súčtom dvoch individuálnych dobier, je to dobro, ktoré má samo o sebe svoju krásu, podstatu, výnimočnosť a v tomto dobre aj dobro oboch manželov dosahuje svoju plnosť, dodal kardinál Caffarra.