Aktuálne

List Tomáša Halíka českým moslimom

Otvorený list Tomáša Halíka českým moslimom na podporu odsúdenej sudánskej kresťanky

V severoafrickom Sudáne bol 15. mája vynesený trest smrti nad tehotnou 27-ročnou kresťankou Meriam Ibrahim Ishagovou za to, že sa nevzdala svojej kresťanskej viery.

Prípad pobúril viacero svetových osobností a štátnych predstaviteľov, ktorí žiadajú jej prepustenie a dodržiavanie slobody vierovyznania. Český katolícky kňaz Tomáš Halík, čerstvý držiteľ Templetonovej ceny, v otvorenom liste z 20. mája vyzval českú moslimskú komunitu, aby sa sudánskej kresťanky zastali. Prinášame jeho text.

Vážení členové muslimské obce v naší zemi,

před krátkým časem jsem se několikrát veřejně zastal muslimů v České republice proti necitlivému zásahu policie v pražské mešitě. Jistě dobře víte, jak velmi mi záleží na dobrých vztazích mezi věřícími různých náboženství i mezi věřícími a nevěřícími v naší zemi i ve světě; víte, kolikrát jsem zastal práva na náboženskou svobodu přes hranice různých náboženství včetně práv pro muslimy v naší zemi; víte, že soustavně vystupuji proti paušálnímu očerňování muslimů a proti neoprávněnému přičítání odpovědnosti za zločiny extrémistů islámu jako takovému.

Pravděpodobně víte, že má angažovanost ve prospěch respektu a dialogu mezi náboženstvími byla jedním z důvodů, za níž se mi v tomto roce dostalo mezinárodního uznání, Templetonovy ceny. Toto vše připomínám z jediného důvodu: Jsem přesvědčen, že toto vše mne opravňuje a zároveň morálně zavazuje k tomu, abych důrazně požádal a vyzval vás, muslimskou komunitu v České republice, abyste nyní vy výrazně vystoupili proti neslýchanému zlu, které má být spácháno ve jménu islámského práva.

 

Súdánský soud v Chartumu vynesl trest smrti nad těhotnou ženou, křesťankou Meriam Ishagovou poté, když podle svého svědomí odmítla nátlak, aby se vzdala své křesťanské víry a pod pohrůžkou smrti přestoupila k islámu. Meriam Ishagová byla tak odsouzena za údajné opuštění islámu, i když vypověděla, že od islámu neodpadla, nýbrž je křesťankou od dětství; Meriam byla totiž svou křesťanskou matkou vychována v křesťanství, když jí a její matku opustil její muslimský otec. Soud dále tuto ženu odsoudil ke stům ranám bičem za to, že uzavřela manželství s křesťanem.

Pokud by tento barbarský trest, odporující všem zásadám spravedlnosti a milosrdenství, byl vykonán, nejen Sudán tím pozbude práva nazývat se civilizovanou zemí, nýbrž opět tím celosvětově vážně utrpí pověst islámu a jeho vyznavačů. Takové zvrácené chápání práva soudními autoritami totiž vzbuzuje ještě větší obavy a odpor, než jednotlivé činy teroristů, zjevně zneužívajících symboly a rétoriku islámu k šíření nenávisti a násilí. Domnívám se, že nadešel čas k tomu, aby právě muslimové, kteří na Západě požívají plnou náboženskou svobodu a toleranci ze strany křesťanů a ostatních věřících i nevěřících, se zasazovali o to, aby i v islámských zemích byla uplatňována zásada Koránu „Nebudiž žádného donucování v náboženství“, aby bylo v tomto duchu interpretováno islámské právo a islámskými autoritami respektováno právo na svobodné rozhodnutí ve věcech víry.

Prosím Vás, muslimy v českých zemích, ve jménu Boha milosrdného a slitovného, zastaňte se té ženy a využijte tak vzácné příležitosti dokázat české i světové veřejnosti, že islám vede k milosrdenství a nikoliv k bezpráví, barbarství a násilí. Apelujte spolu se mnou a dalšími na sudánské náboženské autority a požadujte propuštění Meriam Ishagové.

Tomáš Halík

Autor je český katolícky kňaz, teológ a autor mnohých kníh. Dňa 14. mája mu bola udelená Templetonova cena za mimoriadny prínos pre duchovnú dimenziu človeka.

Text je prevzatý z Tlačového strediska Českej biskupskej konferencie. Dňa 22. mája vydal Kolektív českých moslimov vyhlásenie, v ktorom sa pridali na stranu Tomáša Halíka. Jeho výzvu podporil aj predseda Ústredia moslimských obcí Muneeb Hassan Alrawi.

Meriam Ibrahim Ishagová je dcérou moslimského otca, bola však vychovávaná matkou - kresťankou z Etiópie, keďže otec s nimi podľa jej slov nežil. Meriam sa neskôr vydala za juhosudánskeho kresťana Gabriela Waniho. Koncom minulého roka ju však na základe udania zatkli sudánske úrady. Islamské právo šaría nepovoľuje moslimským ženám sobáš s nemoslimskými mužmi a ich spolužitie klasifikuje ako cudzoložstvo. Súd Meriam vo februári tohto roku za tento údajný prečin potrestal 100 ranami bičom. Hoci Meriam počas súdu tvrdila, že bola vždy kresťankou a teda sa na ňu tieto zákony nevzťahujú, súd obvinenie naopak rozšíril na odpadlíctvo a vyriekol, že ak sa do 15. mája nevráti k moslimskej viere, čaká ju trest smrti. Meriam to odmietla urobiť. V súčasnosti je v ôsmom mesiaci tehotenstva, vo väzení je držaná aj so svojím 20-mesačným synom, ktorého súd odňal jeho kresťanskému otcovi. Organizácia Amnesty International zorganizovala internetovú petíciu, kde prepustenie tehotnej kresťanky žiada už vyše 600 tisíc ľudí.