Aktuálne

František izraelskému a palestínskemu prezidentovi: Rozpoznajte v sebe synov jediného Otca

  • Vytlačiť

Vo Vatikánskych záhradách sa za mier vo Svätej zemi modlili dvaja duchovní a dvaja politickí lídri: pápež František, ekumenický patriarcha Bartolomej I., izraelský prezident Šimon Peres a jeho palestínsky náprotivok Mahmúd Abbás.

Vatikánskymi záhradami – s kupolou Baziliky sv. Petra a zapadajúcim slnkom v pozadí – sa v nedeľu večer niesli židovské, kresťanské a moslimské modlitby za pokoj vo Svätej zemi. Počas jej nedávnej návštevy František pozval prezidentov Peresa a Abbása do „svojho domu vo Vatikáne“, aby spoločne prosili o mier.

Pápežovým úmyslom bolo, aby k spoločnej modlitbe došlo priamo vo Svätej zemi, ale kvôli politickým a organizačným prekážkam k nej došlo na neutrálnej vatikánskej pôde.

Jedinečné stretnutie

„Dúfam, že toto stretnutie bude začiatkom novej cesty pri hľadaní toho, čo spája, aby bolo prekonané to, čo rozdeľuje. (...) K nastoleniu mieru je treba oveľa viac odvahy ako k rozpútaniu vojny,“ povedal vo svojom príhovore František. Po ňom dostali slovo aj obaja prezidenti.

 

Podstatnejšie ako slová však boli spoločné modlitby. Najprv židovské, potom kresťanské a nakoniec moslimské – presne v poradí, v akom jednotlivé náboženstvá vznikli. Každý modlitbový blok, po ktorom nasledoval krátky hudobný predel, bol rozdelený do troch rovnakých častí: poďakovanie Bohu za dar stvorenia, prosba o odpustenie previnení a zvolávanie jeho pokoja.

Podľa Františka je k prerušeniu „špirály nenávisti a násilia“ nevyhnutné „pohliadnuť k nebu a rozpoznať v sebe synov jediného Otca“. A k tomu vlastné sily nestačia. „Viackrát sme boli blízko mieru, ale Zlý ho vedel rôznymi prostriedkami prekaziť. Preto sme tu, pretože vieme a poznávame, že potrebujeme Božiu pomoc.“

Na konci modlitbového stretnutia všetci hlavní aktéri zasadili malý olivovník, ktorý je nielen symbolom mieru, ale aj prejavom vedomia, že prebehne istý čas, kým sa zrodí ovocie mieru.

Podľa vatikanistu Andreu Tornielliho bolo modlitbové stretnutie vo Vatikáne jedinečné. O čosi podobné sa po útokoch 11. septembra 2001 pokúsil aj Ján Pavol II. v Assisi, ale znepriatelené strany sa odmietli modliť na jednom mieste.

Smelý patriarcha

Zaujímavú rolu Františkovho spojenca od začiatku jeho pontifikátu zohráva ekumenický patriarcha Bartolomej I., ktorý si bol blízky aj s Benediktom XVI. František ho oslovuje „ctihodný brat“ a počas spoločného stretnutia v Jeruzaleme pozval aj jeho k modlitbe vo Vatikáne.

V rozhovore pre portál Asia News Bartolomej I. dokonca predostrel odvážny plán, na ktorom chce pracovať s pápežom Františkom. V roku 2025, keď sa bude sláviť 1700. výročie prvého ekumenického koncilu v Nicei, by sa mala katolíci a pravoslávni stretnúť na spoločnom koncile.

Imrich Gazda