Aktuálne

List biskupa mladým

Drahí mladí priatelia, chlapci a dievčatá, drahí bratia a sestry!

 Pred časom som večer kráčal po krásnom korze nášho hlavného veľkomesta. Súčasťou korza sú posedenia, kde možno povečerať alebo si vypiť osviežujúce nápoje. Všade bolo plno mladých ľudí, ktorí sa medzi sebou bavili v rôznych jazykoch. Prekvapilo ma, že mnohým známa kaplnka na korze bola otvorená, a v nej niekoľkí mladí sklonení v osobných modlitbách. V jednej časti korza bolo veľké množstvo mladých, hlasno tam hrala hudobná skupina, niektorí posedávali, iní tancovali a zabávali sa. Nebolo možné počuť vlastného slova. Ak si chceli niečo povedať, museli sa nahnúť k druhého a kričať mu to do ucha. Bolo to také, ...úsmevné, veď to poznáte.
Spomínam to nie preto, aby som ich kritizoval, chcel som len poukázať na podmienky našej komunikácie. Ak chceme komunikovať, musíme sa naučiť počúvať a stíšiť. Ak chceme komunikovať, potrebujeme sa naučiť byť ticho. „Mať kaplnku", alebo niekedy „byť kaplnkou" uprostred všetkého zhonu, kriku, vravy... Potrebujeme ticho. Ticho okolo seba a v sebe. Ak sa naučíme žiť v tichu, naučíme sa viac vnímať to, čo je v nás. Budeme citlivejší na mnohé podnety, ktoré sme dovtedy akosi prehliadali. A naučíme sa ako prorok Eliáš, ktorý bol plný horlivosti za Pána Boha zástupov, že Boh (obrazne povedané) nie je ani v prudkom vetre, ani v zemetrasení, ani v ohni, ale dáva sa nám poznávať vo vánku a lahodnom šume (porov. 1 Kr 19,8-18). Vtedy lepšie zachytíme jeho posolstvo a naučíme sa stávať jeho nástrojmi.
Prežívame týždeň modlitieb mladých za mladých. V prvom rade by som chcel, aby sme nezorganizovali len akciu pre akciu. Pozývam vás modliť sa, stíšiť sa, počúvať, aby sme mohli svedčiť. Aby naše slovo bolo presvedčivé, aby malo hĺbku, aby inšpirovalo a nielen vypĺňalo čas. Skúsme sa viac sústrediť na Božie slovo, nemusíme toho hovoriť veľa, Boh veľmi dobre vie, čo sa odohráva v našom srdci. Matka Božia je nám veľkým vzorom v tichosti a v modlitbe. Preto sa obraciame na ňu, aby nás ona naučila, ako sa priblížiť k jej Synovi, aby nás naučila, ako spolupracovať so živým Bohom, aby sme svetu priniesli život.
Drahí mladí, bratia a sestry pozývam vás na modlitbu za všetkých mladých: za vašich priateľov, za tých, ktorí hľadajú, za tých, ktorí trpia, za tých, ktorí zablúdili na ceste života kvôli drogám, sexuálnym zvrátenostiam, alkoholu... Mladí ľudia toho potrebujú naoko veľa. Najmä však potrebujú jemný dotyk vánku, v ktorom by zachytili blízkosť Boha. A to im dá silu, aby boli silnejší, aby v Kristovej tvári našli tú svoju vlastnú.
V modlitbách s vami spojený vám žehná
 

+ Mons. Tomáš Galis,
predseda Rady pre mládež a univerzity KBS

 

Prosby "modlitby mladých za mladých"

  • Pane, prosíme ťa za našich mladých priateľov, za ľudí, s ktorými nás spájajú hlboké osobné putá priazne a lásky. Cítime sa zodpovední za ich život tu na zemi aj za ich život vo večnosti. Prosíme ťa, chráň ich od každého zla, aby ťa mohli na veky velebiť v tvojom kráľovstve.
  • Pane, prosíme ťa za našich kamarátov a rovesníkov, za mladých ľudí, s ktorými sa deň čo deň stretávame na uliciach našich miest a obcí, na chodbách našich škôl. Obdar ich schopnosťou otvárať sa tichu, aby mohli v modlitbe rásť ako ľudia a ako kresťania.
  • Pane, prosíme ťa za všetkých mladých ľudí, ktorí hľadajú vo svojom živote čosi viac, než len chvíľkové pozemské potešenie. Vlož do ich srdca schopnosť rozhodnúť sa pre teba, aby v tebe, živom Bohu, našli plnosť radosti a pokoja.
  • Pane, prosíme ťa za všetkých mladých ľudí, ktorých nezaujíma nič, ktorí sa stránia ostatných a nemyslia na večnosť. Pomôž im objaviť tvoju lásku a tvoju dobrotu, aby neskončili predčasne svoj život, ale našli uplatnenie, pochopenie a prijatie v tvojom náručí.
  • Pane, prosíme ťa za všetkých mladých ľudí, ktorí trpia telesnou alebo duševnou chorobou. Len ty vieš, čo všetko prežívajú a aký ťažký je ich osobný kríž. Obdar ich silou a trpezlivosťou, aby sa ti pripodobnili nielen v kríži, ale aj v oslávení.
  • Pane, prosíme ťa všetkých mladých ľudí, ktorí sú chudobní a majú veľký materiálny nedostatok. Nech im starosti o každodennú existenciu nezatemnia nadšenie hľadať ťa a žiť s tebou. Pomôž im, aby sa aj v takýchto neradostných podmienkach rozhodovali vždy pre dobro.
  • Pane, prosíme ťa všetkých mladých ľudí, ktorí boli alebo sú rozličným spôsobom týraní. Zahoj im rany spôsobené ľudskou zlobou a hriechom, aby dokázali odpustiť tým, ktorí im ublížili, prekonali strach a znova uverili v krásu života.
  • Pane, naliehavo prosíme ťa za mladých ľudí, ktorí prepadli drogám, sexu, alkoholu a všetkým závislostiam, čo ničia ich život. Vytrhni ich a osloboď zo satanovho područia zloby a hriechu, nech tvorivo uplatnia všetky talenty a dary pre službu.
  • Pane, prosíme ťa za všetkých mladých ľudí, ktorí uprednostňujú násilie a nepokoj. Nech svetlo Božieho Ducha prenikne ich srdce, aby spoznali tvoju veľkorysú lásku a dobrotu, aby sa naučili svätiť tvoje meno a hľadať tvoju vôľu.