Aktuálne

Púť rodín 2014

  • Vytlačiť

V dňoch 28. – 29. júna 2014 sa vo Višňovom stretli ctitelia Matky Božej. Keďže je Rok Sedembolestnej Panny Márie, aj tohtoročná téma Púte rodín – Mária, Matka bolestná – sa uberala týmto smerom. Počasie bolo naozaj vymodlené, Pán požehnal tieto dni na oslavu svojho mena. Do programu boli vtkané postupne všetky tajomstvá ruženca, začali sme v sobotu o 15,00 ružencom Božieho milosrdenstva. Aby pútnici mohli plnohodnotne prežívať tajomstvá viery, s vďakou pristupovali k sviatosti zmierenia, túžili očistiť svoje duše, kňazi spovedali celé dva dni. Pútnikov prišlo viac ako 4000. Počas celej púte bola v chráme vystavená relikvia krvi svätého Jána Pavla II. Tento svätec, pápež rodiny, je v našej farnosti veľmi obľúbený, mnohí sa k nemu utiekajú so svojimi prosbami a ťažkosťami a naozaj nám pomáha, oroduje za nás v nebi. O 17,00 nás svojím svedectvom prišli povzbudiť manželia Peter a Mirka Valáškovci aj so svojimi deťmi. Krížom ich rodiny je veľmi vzácna choroba – osteopetróza. Tri z ich 6 detí majú tieto zdravotné ťažkosti, ktoré sa vyznačujú krehkosťou a lámavosťou kostí spojených so slepotou. Jedna z ich „ruží z porcelánu“, ako nazvali svoje deti, maličký Janko, už je u Pána Boha. Porozprávali nám, ako fungujú doma, predviedli nám aj svoje krátke scénky a piesne. Mamina, ktorá vyštudovala tvorivú dramatiku, sa deťom v tejto oblasti venuje, je im spolu stále veselo. Nezaostával ani ocko, ktorý deti sprevádzal hrou na gitare. Títo manželia nám ukázali, ako vnímať Boží plán. Nie to, čo chceme my, je to najlepšie, pretože ani netušíme, aký skvelý život nám môže On pripraviť. Nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval náš vzácny hosť – nitriansky otec biskup Viliam Judák. Povzbudil pútnikov, že aj v dnešných ťažkých časoch, keď je rodina a manželstvo v kríze, musíme dokázať pevne stáť na základoch viery a lásky. Obeta matky a otca dáva rodine zmysel. Za naše rodiny sme prosili v Eucharistickej adorácii, meditovali sme nad myšlienkami svätého otca Františka a svätého Jána Pavla II., ako vzor našim rodinám má byť svätá rodina – Jozef, Mária a Ježiš.

O 20,00 porozprávala svoje svedectvo bývalá ľudová liečiteľka, pani Oľga Staňová. Stretla diabla a stretla Boha. Toto je realita. Neexistuje nič v strede, je Boh a je diabol. Stred, to je už diabol! Pre vlažnosť srdca sa človek bojí Bohu úplne dôverovať a často skĺzne cez bielu mágiu a povery k diablovi. Udržme svoje srdce v milosti posväcujúcej a nehrozí nám nijaké zlo. Spovedajme sa radi a často, prijímajme živého Krista do srdca v Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, to je záruka našej spásy, nič iné, nič veľké, buďme verní v malom. Ďalšie dve hodiny patrili manželom Vicky a Robertovi de Hoxar z Anglicka, ktorí hovorili o nekonečnej láske Boha, milujúceho Otca. Túto Božiu lásku obrazne pretavili do línie rodiny. Každý si myslí, že má pravdu, že on je ten, ktorý sa nemýli. A tak dochádza k nepochopeniu, neochote ustúpiť, tvrdohlavosti, nezmierlivosti, kríze lásky. Až keď sa na druhého človeka pozrieme tak, ako ho vidí Boh, zacelíme rany a obviažeme ich láskou. O polnoci sa v chráme vytvorilo spoločenstvo mladých – vekom i duchom, atmosféru dotváral spevokol mladých z Višňového a Turia, mládežnícku svätú omšu slúžil pán dekan Jozef Bagin. Ponúkol mladým riešenie na ich bolesti a trápenia. Svoje svedectvo v kázni rozpovedala Monika, ktorá je na vozíčku a lekári jej dávali dva roky života. Tento rok oslávila jubileum 40 rokov a žije zo svojej viery a prijatia svojich blízkych, ktorí ju milujú takú, aká je. Po svätej omši sa veriaci vo višňovskom Hájiku pomodlili krížovú cestu s témou Viera a nádej v bolesti. Do 7,00 bola tichá adorácia, o 8,00 celebroval svätú omšu doc. František Trstenský, prorektor KU v Ružomberku, ktorý vo svojej homílii o spoločenstve povzbudil manželov i všetkých pútnikov, aby vytrvalo budovali spoločenstvo vo svojich rodinách. Tak ako ani Panna si nenechala Spasiteľa len pre seba, máme sa aj my o svoju vieru deliť s inými, moja viera nie je súkromná záležitosť, môžem ňou posilňovať všetkých okolo seba. Liturgiu svojím sakrálnym spevom sprevádzal súbor Gregoriana z Košíc. Po svätej omši nasledovali posledné dve svedectvá – manželia Daniel a Mária Jurčíkovci aj so svojimi trinástimi deťmi sa s nami podelili o zážitky a skúsenosti, ako veľmi si vážia každý nový život v ich rodine a pani doktorka Oľga Čechová, ktorá zažila najväčšiu bolesť, akú matka môže mať – stratu svojho dieťaťa, sa tiež zdieľala s našim spoločenstvom o tento svoj kríž. Sila svedectva je obrovská, vlastné osobné zážitky majú vždy autentickú výpovednú hodnotu pre poslucháčov.

Ukončením Púte rodín bola svätá omša o 11,00, ktorú slúžil Mons. Ján Šmelka. Svoju homíliu postavil na základoch Božej lásky k človeku. Povzbudil rodinu, aby pristupovali jeden k druhému ako k daru, vážili si seba navzájom. Našu višňovskú Púť rodín pripravovalo mnoho ľudí, ktorí dobrovoľne a s láskou vytvorili výborný pracovný tím. Snažili sme sa u nás za pomoci kňazov i veriacich laikov ponúknuť rodinám sväté omše, svätú spoveď, modlitbu svätého ruženca a krížovej cesty, svedectvá a prednášky. Dúfame, že zrno padlo na úrodnú pôdu a mnohí pútnici sa posilnili a povzbudili vo viere tu, pri nohách našej Nebeskej mamy Márie.  

Text a foto: Mgr. Jana Šusteková

 

Postupne zverejníme z Púte rodín niektoré audionahrávky.