Aktuálne

Naša Púť pútí do Svätej Zeme

Na internete sa sme sa mohli ešte pred prihlásením na túto púť dočítať nasledujúcu informáciu: "Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu.

Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život." Dnes toto tvrdenie potvrdzujeme a ba, dodávame ešte viac. Je to obrovská milosť, ktorú prajeme naozaj všetkým. Navštíviť miesta, po ktorých chodil sám Pán Ježiš Kristus. Pán dekan nám stále opakoval, aby sme sa pripravili, čítali, hľadali informácie, pretože na púť do Svätej Zeme sa musíme pripraviť. Taktiež sme sa za toto Božie dielo modlili. Ako sa blížil dátum nášho odletu, chvenie v žalúdku sa zväčšovalo, naše vnútro bolo plné očakávaní. Let bol fantastický, hoci kontroly na letiskách boli dosť prísne a nepríjemné. Keď sme vystúpili v Tel Avive, čakal nás náš sprievodca otec Miroslav, ktorý ako vyzeral na prvý pohľad, takým naozaj bol. Úsmev, pokoj, srdečnosť, ochota, lepšieho sprievodcu sme si ani nevedeli predstaviť. Prišli sme v noci, takže sme sa ubytovali a išli sa vyspať. Náš prvý deň v Izraeli sme začali na symbolickom mieste - tam, kde začal svoj slávnostný vstup do Jeruzalema aj Pán Ježiš. Mali sme svätú omšu v Betfage. Potom sme boli na Olivovej hore, v Getsemanskej záhrade, pri Múre nárekov, v kostole Usnutia Panny Márie, na mieste, kde Peter zaprel Ježiša. Deň bol nabitý poznatkami a zážitkami viery. Druhý deň sme slávili Vianoce. Cieľom nášho putovania bol Betlehem. Spievali sme koledy a videli skutočné miesta zázrakov - Pole pastierov, Baziliku narodenia, Jaskyňu mlieka. Tretí deň sme cestovali ku Genezaretskému jazeru, kde sme zažili obrovský vietor a tance na našej lodi. Asi dve hodinky sme cestovali do Nazareta. Ďalej sme boli v Kafarnaume a obedovali sme v reštaurácii "Petrova ryba".

Tabga bolo zaujímavým miestom rozmnoženia chlebov a rýb. Svätú omšu sme mali na miestach, kde Pán dal Petrovi do rúk úrad, vybrali sme si olár s naším obľúbeným svätcom Jánom Pavlom Veľkým. V Nazarete sme mali nocľah. Ďalší deň sme teda strávali s Máriou a jej tajomstvami. Boli sme v Kostole sv. Jozefa i Svätej rodiny. Hora Tábor nám odhalila minulosť, keď sa Ježiš premenil pred očami apoštolov. Tí, ktorí sa namáhajú vyjsť až k svojmu premeneniu dostávajú domenu od Boha - uvidia jeho žiariacu tvár. V Hajfe sme mohli obdivovať nádherdné perzské záhrady. Západ slnka sme si v tento večer užili pri Stredozemnom mori. Nasledujúci deň sme boli u Márie, Marty a Lazara, videli sme neplodný figovník, na ktorý liezol Zachej, aby uvidel Ježiša a tiež horu pokúšania, kde sa stretol Kristus s diablom, ktorý ho chcel zviesť. Obnovili sme si svoje krstné sľuby a pripomenuli krstné záväzky pri rieke Jordán. Pán dekan každému nalial vodu na hlavu. Nasledovala návšteva Qumránu a Masady - Herodesovej pevnosti, záver dňa patril kúpaniu v Mŕtvom mori.

Miestni Arabi nás pozvali na večeru do svojho podniku, kde sme mohli ochutnať miestne špeciality, zatancovať si ich tance, či vyskúšať odevy, aké nosia. Po veselej nálade večer prišlo ráno, keď sme sa vybrali a modlili po Via Dolorosa - cestu utrpenia - krížovú cestu nášho Pána. Vyšli sme spoločne cez mesto až na Golgotu. Medzi zastaveniami sme sa hlučnými uličkami modlili nepretržite modlitbu Zdravas Mária. Poklonili sme sa v Božom hrobe.

 

Manželia si večer obnovili svoje manželské sľuby v kostole sv. Antona, pretože do Kány Galilejskej sme sa kvôli nepokojom nedostali. Posledný deň sme ešte boli u svätej Alžbety v Ain Karem a na Olivovej hore na mieste, kde Ježiš plakal nad Jeruzalemom, ktorý nespoznal čas svojho navštívenia. Svätú omšu sme mali v kostole Dominus Flevit - Pán zaplakal. Aj my sme pomaly plakali, že naša cesta sa končí. Ale na celý krásny čas, ktorý sme prežili vo Svätej Zemi sme spomínali s úžasom. Prišiel čas aj na vďačnosť, poďakovanie Pánu Bohu, otcovi Miroslavovi a pánovi dekanovi za celý pekný týždeň. Zážitky, ktoré si odnášame budeme ešte dlho preberať vo svojom vnútri a premieňať na konkrétne skutky lásky. Sväté Písmo už budeme čítať inými očami, pretože tieto sväté miesta sme si vryli hlbko do svojich sŕdc.