Aktuálne

Niekoľko myšlienok pápeža Františka

O rodine

Rodina je najväčším pokladom krajiny. Všetci sa usilujme o ochranu a posilnenie tohto uholného kameňa spoločnosti! (Tweet zo 16. januára 2015)

O snívaní

„Nie je možné, aby rodina nesnívala. Ak sa v rodine stratí schopnosť snívať, deti nerastú, láska nerastie, život ochabuje a vyhasína. Preto odporúčam, aby ste si večer, keď si spytujete svedomie, kládli tiež aj túto otázku: Sníval som dnes o budúcnosti mojich detí? Sníval som dnes o láske môjho manžela, manželky? Sníval som aj o mojich rodičoch, starých rodičoch, ktorí utvárali dejiny? Je veľmi dôležité snívať!“ (Príhovor počas stretnutia s rodinami, 16.1.2015)

O ženách

„Ženy nám majú veľa čo povedať v dnešnej spoločnosti. Niekedy sme príliš ,mačistickí´ a nedávame priestor ženám. Ale ženy sú schopné vidieť veci inými očami v porovnaní s nami mužmi. Ženy sú schopné klásť otázky, ktoré muži nie sú schopní pochopiť.“ (Príhovor k mladým, 18.1.2015)

O politikoch

„Dnes je viac ako inokedy potrebné, aby sa vedúci politici vyznačovali čestnosťou, bezúhonnosťou a zodpovednosťou voči spoločnému dobru.“ (Príhovor k filipínskym politikom, 16.1.2015)

 

O modlitbe

„Musíte si každý deň nájsť čas na odpočívanie v Pánovi, na modlitbu. Modlitba je odpočívaním v Bohu.“ (Príhovor počas stretnutia s rodinami, 16.1.2015)

O ochrane rodiny

„Rodina dnes potrebuje byť chránená pred záludnými útokmi a programami, ktoré sú v protiklade k všetkému, čo my považujeme za pravdivé a sväté.“ (Homília v Manile, 18.1.2015)

O počítačoch

„Nedržme sa mentality počítača, ktorý nám vnucuje dojem, že vieme všetko. Ako je to? Počítač má v momente všetky odpovede, ale žiadne prekvapenie. Vo výzve lásky sa Boh prejavuje skrze prekvapenia.“ (Príhovor k mladým, 18.1.2015)

O chudobných

„Chudobní sú v centre evanjelia, ak z evanjelia odstránime chudobných, nemôžeme porozumieť celému posolstvu Ježiša Krista.“ (Homília v Manile, 16.1.2015)

O sv. Jozefovi

„Veľmi milujem sv. Jozefa, lebo je to muž silný a tichý. Na mojom písacom stole mám sochu spiaceho sv. Jozefa. A spiac sa stará o cirkev. Áno! Dokáže to. A keď mám nejaký problém, nejakú ťažkosť, napíšem to na lístok a položím ho sv. Jozefovi k nohám, aby o tom sníval! To znamená, aby sa za tento problém modlil! (Príhovor počas stretnutia s rodinami, 16.1.2015)

O plači

„Niektoré skutočnosti života dokážu vidieť iba oči prečistené slzami. Tak pozývam každého z vás pýtať sa: Naučil som sa plakať, keď vidím dieťa, ktoré je hladné, drogou omámené dieťa na ulici, dieťa, ktoré nemá žiadny domov, opustené dieťa, týrané dieťa, dieťa zneužívané, dieťa držaného spoločnosťou ako otroka?“ (Príhovor k mladým, 18.1.2015)

O encyklike Humanae Vitae

„Myslím na blahoslaveného Pavla VI., ktorý vo chvíli, keď sa poukazovalo na problém nárastu populácie, mal odvahu brániť otvorenosť rodiny k životu. Poznal ťažkosti, ktoré sa vyskytovali v každej rodine, preto bol vo svojej encyklike veľmi milosrdný voči osobitným prípadom. A žiadal spovedníkov, aby boli v osobitných prípadoch veľmi milosrdní a chápaví.“ (Príhovor počas stretnutia s rodinami, 16.1.2015)

O úcte k náboženstvu

„Nesmie sa urážať viera ostatných, viera sa nesmie zosmiešňovať“, lebo „existuje limit“ – je ním „dôstojnosť“, ktorú má každé náboženstvo. Nemôžeme zabíjať v Božom mene. Je to úchylka. Zabíjanie v mene Boha je úchylka.“ (Tlačová konferencia na palube lietadla, 15. januára 2015)