Aktuálne

Adorácia za prenasledovaných

Ponúkam vám niekoľko myšlienok k Adorácii za prenasledovaných:

Úvod:

Zo Sýrie neustále prichádzajú ťažké správy týkajúce sa najmä kresťanskej menšiny. Postup džihádistov tzv. Islamského štátu na severovýchode Sýrie zanechal za sebou niekoľko vypálených dedín obývaných prevažne kresťanmi. Počet kresťanov unesených ozbrojenými radikálmi vzrástol na takmer 250. Podľa slov apoštolského nuncia v Damasku Mons. Maria Zenariho tieto skutočnosti v obyvateľstve vyvolávajú ďalší strach: „Nielen kresťania, ale všetci ľudia sa boja, majú strach, a keď môžu, utekajú.“ Ako povedal, eviduje u ľudí všeobecne rozšírený pocit, že sú „zo strany medzinárodného spoločenstva opustení“ a v tejto ťažkej a dlho trvajúcej situácii ponechaní na seba samých.

Kňaz:

Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mt 10, 17 – 22)

 

Prosby, vďaky:

Pane Ježišu Kriste, ktorý si tak trpel na Krížovej ceste, na Golgote a trpíš aj dnes, keď vidíš toľko mučených svojich verných, prijmi tieto naše prosby a vďaky:

-   Pane, daj silu prenasledovaným kresťanom, aby ti dôverovali aj v ťažkých chvíľach; prosme spoločne:

-   Pomôž rodinám, ktoré oplakávajú svojho zabitého alebo väzneného člena. Buď im útechou; prosme spoločne:

-   Ďakujeme ti, Pane, že momentálne na Slovensku kresťanov nezabíjajú a neväznia kvôli viere; ďakujme spoločne:

-    Ďakujeme ti, Pane, za dar viery, ktorý nás povzbudzuje, aby sme nikdy neprepadali beznádeji; ďakujme spoločne:

Prednesme v tichosti svojmu Bohu naše modlitby.

Príbeh:

Spojené štáty potvrdili, že 26 ročná Kayla Mueller zomrela v rukách Islamského štátu. Prezident Barack Obama prehlásil, že ona reprezentovala „to najlepšie z Ameriky, stelesňovala všetko dobro, čo je v našom svete.“ Jej rodina sa vyjadrila, že svoju nádej mala len v hlbokej kresťanskej viere. Humanitárna pracovníčka bola rukojemníčkou od augusta 2013. Kayla bola unesená ozbrojencami v Sýrii počas práce v nemocnici vedenou humanitárnou skupinou Médecins Sans Frontières. Strávila viacero mesiacov premiestňovaním medzi väzeniami. V liste jej rodine písala niekedy na jar 2014,aby sa o ňu nebáli, že sa k nej správajú slušne a nie je zranená. Povedala, že počas zajatia je pre ňu posilou jej hlboká kresťanská viera. Kayla sa vyjadrila: „Spomínam si ako mi mama hovorila, že všetko čo máme, je od Boha. Prišla som na toto miesto, v pravom zmysle slova som sa odovzdala Stvoriteľovi, skutočne tam nebolo nič, len Boh a spolu s vašimi modlitbami som sa cítila Ním kolísaná.“ Cestovala Sýriou, aby pomáhala utečencom a tým, ktorí trpia v nekončenej občianskej vojne. Predtým pracovala v humanitárnych iniciatívach v Indii, Izraeli a Palestíne. V roku 2013 povedala: „Nachádzam Boha v trpiacich očiach druhých hľadiacich na mňa. Ako sa mi Ty Bože zjavuješ, takto Ťa ja budem stále hľadať.“

Jej rodina dodáva: „Zostávame v srdci zranení, myslíme aj na ostatné rodiny ďalších zajatcov, ktorí sa už nedostali bezpečne domov. Zostávajú v našich myšlienkam a modlitbách. Modlíme sa za mierové ukončenie konfliktu v Sýrii.“

Záver:

Rehoľníčky priamo z hrozných miest prenasledovania posielajú toto dramatické posolstvo: v súčasnosti je viac mučeníkov ako v prvokresťanskej dobe. Tzv. Islamský štát systematicky odtína hlavy deťom. ISIS je na 10 minút od nás.

Prosíme vás, modlite sa neprestajne za ľud severného Iraku pred strašným vzostupom a terorom ISIS a jeho extrémistov, ktorí majú za cieľ masové konverzie alebo smrť všetkých kresťanov tejto oblasti.

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy. Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný. Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. (Ž 31)

Pane, dávaj nám silu, aby sme ti boli verní vždy a za každých okolností...