Aktuálne

24 hodín pre Pána

Svätý Otec František v Posolstve na Pôstne obdobie vyzval veriacich, aby sa zapojili do nepretržitej modlitby. „Nepodceňujme silu spoločnej modlitby mnohých! Iniciatíva 24 hodín pre Pána by mala vyjadrovať túto potrebu modlitby.“ Pozval nás k aktivite 24 hodín pre Pána: od piatka 13. marca od 17,00 hod. do soboty 14. marca do 17,00 hod. Po celom svete boli v tomto čase otvorené niektoré kostoly. Z pápežovej iniciatívy bola už vlani založená nová tradícia, ktorá bude prebiehať každoročne pred 4. pôstnou nedeľou. Naša farnosť sa pridala k tejto iniciatíve.  My sme začali Fatimskou slávnosťou, kde sme sa spolu modlili sv. ruženec, potom bola vyložená Sviatosť Oltárnu na 24 hodín až do 17, 00 hod. v sobotu. Ľudia prichádzali nielen  počas dňa, ale aj v nočných hodinách. Je predsa za čo ďakovať, je o čo prosiť.