Aktuálne

Patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema Gregor III. zaslal ďakovný list Jánovi Figeľovi

Patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema Gregor III. zaslal ďakovný list podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi KDH Jánovi Figeľovi, v ktorom sa mu poďakoval za úsilie v nastoľovaní lásky a bratstva v politických vzťahoch na lokálnej a európskej úrovni.

List Patriarchu Antiochie v plnom znení:

Vážený pán Ján Figeľ,

Srdečne pozdravujem a prajem všetko dobré!

Chceli by sme Vám poďakovať za Vaše úsilie v nastoľovaní lásky a bratstva v politických vzťahoch na lokálnej a európskej úrovni. A rovnako Vám ďakujeme za Vaše aktivity zvlášť za efektívny prínos na verejnom zhromaždení, ktoré ste usporiadali zo solidarity s trpiacimi ľuďmi na Blízkom Východe.

Ďakujeme prostredníctvom Vás každému, kto sa zúčastnil tohto zhromaždenia solidarity, ktoré ukázalo kresťanskú solidaritu.

Vaša Exelencia,

Blízky Východ je kolískou kresťanstva. Ježiš sa narodil v Palestíne, avšak kresťanstvo sa zrodilo v Sýrii (v historickom slova zmysle).

V Sýrii sme na konci štvrtého roka krížovej cesty mnohých ľudí z každého hľadiska života. Čelíme utrpeniu mnohých našich milovaných ľudí. Každý trpí! Je tu mnoho chudoby, hladu, zimy a nedostatku oblečenia, mnoho chorôb, bolesti a postihnutí, a každý je rovnaký v utrpení!

V našom patriarcháte v Damašku máme humanitárnu komisiu, ktorá poskytuje pomoc vysídleným a trpiacim ľuďom v Sýrii.

Dobudúcna sa musíme vysporiadať s rozličnými druhmi pomoci pri vytváraní rôznych projektov a získať tak príjem pre výkupné za unesených ľudí.

Pomôžte nám zmierniť utrpenie našich ľudí!

Dúfame, že môžete podporiť naše služby a pomôcť nám tak pokračovať v poskytovaní stálej pomoci, prípadne odporučiť nás na ďalšie inštitúcie, ktoré nám môžu pomôcť.

Sme pripravení Vám poskytnúť všetky potrebné dokumenty a informácie.

Spolu s prorokom Izaiášom prosíme Boha, aby nás požehnal pokojom: „Ó Pane, daruj nám pokoj, Ty, ktorý si nám dal všetko.“

S láskou, v modlitbe a s apoštolským požehnaním,

Gregor III., patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema

 

 

Prenasledovanie kresťanov dosiahlo na Blízkom východe rozmery, ktoré nenechávajú ľahostajnými ani bežných ľudí v Európe a po celom svete. Západné média síce o probléme zaryto mlčia, vlády sa tvária, že neexistuje, ale do západného kultúrneho priestoru i tak prichádzajú alarmujúce správy o vyvražďovaní kresťanov najmä stúpencami Islamského štátu.

Z Komunít kresťanov ktoré sa počítali na Blízkom východe v stovkách tisícov zostali, najmä v Iraku iba trosky.

Za posledné obdobie došlo k viacerým brutálnym činom a únosom kresťanov. V polovici februára zverejnila teroristická skupina Islamský štát päťminútové video, zobrazujúce sťatie 21 kópskych kresťanov. "Ľudia kríža, nasledovníci nepriateľskej egyptskej cirkvi," hlásal nápis videa.

Pred popravou islamisti predniesli nasledujúce slová: „Bezpečnosť je pre vás križiakov niečím, čo si môžete len želať.“

24.2. teroristická skupina Islamský štát uniesla z dedín na severovýchode Sýrie najmenej 150 sýrskych kresťanov. Agentúra Sputnik odvolávajúc sa na informácie spravodajského portálu Arab Source uvádza, že unesených bolo najmenej 200 kresťanov.

Počas útoku na sýrske dediny militanti Islamského štátu podpálili domy a starobylý kostol v Tal Hermuz, ktorý je považovaný za jeden z najstarších kostolov v Sýrii.

Kresťanské komunity sú systematicky vyvražďované a vyháňané zo svojich domovov. Kresťania sú križovaní a popravovaní tými najbrutálnejšími spôsobmi, vrátane detí.

V utorok 3. marca sa o 17.00 hodine sa uskutočnilo na Hodžovom námestí v Bratislave pred Prezidentským palácom Verejné zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov a iných náboženských skupín vo svete.

Cieľom bolo vyjadrenie podpory a snaha apelovať na slovenských, európskych a celosvetových lídrov, aby poskytli konkrétnu pomoc a intenzívne sa usilovali o zastavenie násilia a zabíjania, najmä zo strany Islamského štátu.