Aktuálne

Vyhlásenie KBS k prenasledovaniu kresťanov a iných skupín

  • Vytlačiť

Slovensko 17. marca - Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie s výzvou na pomoc prenasledovaným kresťanom a členom iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe a v niektorých krajinách Afriky. Obrátila sa v ňom na vládu Slovenskej republiky, aby medzi svoje zahraničnopolitické priority zaradila starostlivosť o prenasledovaných. Na Kvetnú nedeľu 29. marca KBS vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Prinášame text publikovaný na 80. plenárnom zasadaní KBS v dňoch 16. – 17. marca v Melčiciach:

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k prenasledovaniu kresťanov

„Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje rastúce prenasledovanie kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe i v niektorých afrických štátoch. Sme šokovaní brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany radikálnych islamských fundamentalistov.

Obraciame sa na vládu Slovenskej republiky, aby starostlivosť o prenasledovaných zaradila medzi svoje zahraničnopolitické priority. Uvedomujeme si, že nedostatočné úsilie aj európskych národov a inštitúcií prehlbuje humanitárnu katastrofu a núti kresťanov k odchodu z oblastí, kde žili dve tisícročia. Oceňujeme všetkých verejných činiteľov a občianskych aktivistov, ktorí neprestávajú upozorňovať verejnosť na túto nespravodlivosť a porušovanie základných ľudských práv.

V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vo viere, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a v solidarite s ťažko skúšanými cirkvami vyhlasujeme celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa uskutoční pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu, dňa 29. marca 2015. Rovnako sa obraciame na všetkých veriacich s naliehavou prosbou o modlitby za mier a zmierenie medzi národmi.

Nech naša konkrétna pomoc a modlitba prispejú k zmierneniu utrpenia a k skončeniu špirály násilia. Tieto tragické udalosti potvrdzujú, že zachovávanie náboženskej slobody je základným predpokladom rozvoja každej spoločnosti.“