Aktuálne

Pán dekan ďakoval za 25 rokov kňazstva

Pán dekan prijal sviatosť kňazstva 17. júna 1990 v Nitre z rúk otca kardinála, vtedajšieho nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma Korca. Po rokoch totality bol pán dekan prvým, ktorého vysvätil oficiálne "tajne svätený biskup Korec". Ďakujme s ním za nesmierny dar kňazsva. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal, viem, že som toho nehodný, ďakujem Ti za kňazsva dar....