Aktuálne

Siedma diecézna Púť rodín

  • Vytlačiť

Višňové aj tento rok privítalo veľký počet pútnikov. Siedma diecézna Púť rodín sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. júna 2015 pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie. Motto bolo inšpirované Svätým Otcom Františkom, ktorý vyhlásil Rok zasvätených, my sme túto myšlienku spracovali do témy púte „Mária, Matka zasvätených v manželstve“.

Povzbudili nás mnohí hostia z blízkeho i ďalekého okolia. Hlavnú večernú svätú omšu celebroval pán biskup Mons. ThDr. Tomáš Galis, PhD., kazateľom bol pán arcibiskup z Ríma Mons. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD., sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Kázeň bola veľmi aktuálna, zameraná na komunikáciu, stretnutia v našich životoch a vzájomné navštevovanie sa v rodinách. Samota ľudí ničí. Mali by sme byť otvorení a priateľskí voči sebe navzájom a modliť sa za seba, prosiť jeden za druhého, sýtiť svoje duše, stretávať sa s Bohom. Svedectvá a chvály zazneli z úst spoločenstva Nový Jeruzalem, Mgr. Richarda Vašečku, manželov Ladislava a Márie Baránkovcov, vzácnou hosťkou bola aj poslankyňa Európskeho parlamentu, pani MUDr. Anna Záborská. Večerný program pokračoval divadelným spracovaním histórie višňovského chrámu pod názvom Pramienok, do ktorého sa zapojilo mnoho rodín. Náš chrám si totiž pripomína 500. výročie postavenia. Vicky a Robert de Hoxar, manželia z Anglicka, mali prednášku pod názvom „Boh je náš skutočný Otec“. Polnočnú svätú omšu slúžil pán dekan Jozef Bagin, venoval sa problematike partnerských vzťahov a otázke, či k šťastiu v tomto zväzku je potrebné sviatostné manželstvo pred Bohom. Nočný program sme ukončili zaujímavou krížovou cestou s témou: čo ničí naše rodiny. Rannú sv. omšu v nedeľu celebroval náš rodák Mgr. Ondrej Gašica. Slávnostnú svätú omšu celebroval ThDr. Ivan Špánik, PhD. Prihovoril sa pútnikom svojou kázňou o manželstve, rodine, Cirkvi ako Kristovej neveste.

Počasie držalo celý víkend na vlásku, ale Pán požehnal všetko, čo bolo pripravené s láskou a vierou pre tých, ktorí sa k nám prišli povzbudiť. Vďaka Nebeskému Otcovi i Panne Márii za celé more milostí, ktoré vyliali počas tohto víkendu na Višňové a všetkých pútnikov.

Postupne zverejníme kázne, svedectvá, príhovory.