Aktuálne

Prezident republiky menoval Františka Trstenského za profesora - BLAHOŽELÁME!

  • Vytlačiť

Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (* 13. marec 1973, Trstená) katolícky kňaz, teológ a publicista, prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy.

 foto:TASR

Dňa 2. júna 2015 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval Františka Trstenského za profesora v odbore katolícka teológia.

Pochádza z Tvrdošína na Orave. Je profesorom na Teologickej fakulte KU v Ružomberku, kde prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Je členom viacerých domácich a zahraničných biblických a teologických združení. Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami s biblickým zameraním. Spolupracuje s rádiom Lumen a televíziou Lux pri príprave relácií s biblickou tematikou. Keď mu čas dovolí, prichádza k svojmu bratovi Jánovi, ktorý žije so svojou rodinkou u nás vo Višňovom.

 

Štúdium

2008- Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (Doc.)

2007- Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PaedDr.)

2004-2006 - Papieska Akademia Teologiczna, Krakow (ThDr.,PhD.)

2003-2004 - École biblique et archéologique française de Jérusalem, Jeruzalem (doktorandské štúdium)

2000-2003 - Facolta delle Scienze Bibliche e Archeologia, Jeruzalem (SSLic.)

1991-1997 - Univerzita Komenského, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí (Mgr.)

 

  

Prednáškové a výskumné pobyty

Teologický inštitút v Rige, Lotyšsko (afiliované pracovisko Pápežskej Lateránskej univerzity) (Prednášky z Nového zákona a bibl. archeológie, 1-9.4.2014)

Saint John's University, USA (výsk. pobyt, november 2013-február 2014)

University of Notre Dame, USA (výsk. pobyt, 29.7.- 29.8. 2013)

École biblique et archéologique francaise de Jeruzalem, Izrael (výsk.pobyt, 1.-30.9.2012)

Teologický inštitút v Rige, Lotyšsko (afiliované pracovisko Pápežskej Lateránskej univerzity) (Prednášky z Nového zákona a bibl. archeológie, 4-8.4.2011; 25.-30.10.2011; 18.-22.3.2013)

University of Notre Dame, USA (výsk. pobyt, 1.-30.6.2011; 2.5.-3.6.2012)

University of Ljubljana, Slovinsko (Erazmus - prednášky, marec 2012)

University of Edinburgh, Škótsko (výsk. pobyt, august-október 2009)

Aristotle University of Thessaloniki, Grécko (Kurz modernej gréčtiny a gréckej kultúry, 5.-31.7. 2009)

Katholieke Universiteit, Leuven, Belgicko (Erazmus - prednášky, 27.1-10.2.2008)

 

Pôsobenie

od roku 2014 - prorektor pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku

od roku 2009 - 2014 prodekan pre mobility a rozvoj na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU)

od roku 2008 - docent na katedre histórie a biblických vied na TF KU

v rokoch 2004 - 2009 - odborný asistent na TF KU (katedra biblických vied a archeológie)

od roku 2007 - člen The Catholic Biblical Association of America

od roku 2007: člen Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu a člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu

od roku 2006 - člen Society of Biblical Literature (USA)

od roku 2005 - člen Katolíckeho biblického diela za Spišskú diecézu

od roku 2005 - člen redakčnej rady Studia biblica slovaca

 

Dielo

Pavlove pastorálne listy. Exegeticko-teologická analýza., Ružomberok, 2015,

Múdrosť, ktorá hľadá Boha. Náčrt biblickej múdroslovnej literatúry., Ružomberok, 2014,

Spoluautor: Komentár k Markovmu evanjeliu., Dubovský, P. (editor),Trnava, 2013,

Prvý a Druhý list Solúnčanom. Exegeticko-teologická analýza, Ružomberok, 2013,

Pavlove listy z väzenia. Exegeticko-teologická analýza, Svit, 2012,

Život apoštola Pavla, Svit, 2011,

Il fenomeno sociale d'Israele nel suo contesto vicino orientale, Roma, Aracne Editrice 2010,

Komentár k Jakubovmu listu, Svit, 2010,

Amare il Signore per vivere. Studio esegetico di Dt 30,1-10, Roma, Aracne Editrice 2009,

Kumrán a jeho zvitky, Svit, 2009,

Rozumieť Matúšovmu evanjeliu, Svit, 2008

Svätý Pavol z Tarzu, Bratislava, 2008,

Svet Nového zákona, Svit, 2008,

Na ceste do Damasku, Svit, 2007,

Kniha žalmov, PF KU, Ružomberok, 2007,

Aby si poznal spoľahlivosť učenia. Úvod do Nového zákona, Svit, 2006