Aktuálne

Boli sme v Medžugorií...

V nedeľu 16. augusta sme sa opäť vydali na púť za Matkou. Miesto premodlené, kde Mária vyprosuje mnohé milosti, sme navštívili aj my s vierou, že si ju ešte viac posilníme. Deti, poďte domov; deti, poďte jesť; deti, poďte spať. Matka nás stále volá, lebo jej záleží na každom jednom z nás. Zúčastnili sme sa každodenného programu, adorácii, boli sme na sv. omšiach, v jedno ráno už o 4,30 hod. sme putovali na Križevac, kde sa pán dekan modlil Krížovú cestu. Niektorí putovali kráčajúc po ostrých skalách aj bosí... Na vrchu Podbrdo sme meditovali nad tajomstvami sv. ruženca. Potešili sme sa aj pri mori, kde sme si vychutnávali krásu Božej prírody.  

 

V nedeľné popoludnie sa začala naša púť za Pannou Máriou do Medžugoria. Po nočnej jazde autobusom nás vítalo ranné slnko na Makarskej riviére. Deň sme začali svätou omšou na pútnickom mieste Veprič,

kde nám pán dekan priblížil časté slová mamy z pohľadu Márie: Deti, poďte domov, deti, poďte jesť a deti, poďte spať. Po posilnení duše, sme šli osviežiť i telo na pobrežie Makarskej riviéry. V utorok, kráčajúc na miesto zjavenia Panny Márie na Podbrde, s modlitbou a rozjímaním nad tajomstvami ruženca, sme prosili našu Mamu o potrebné milosti. Následne sme naše prosby predložili spolu s množstvom pútnikov zo Slovenska i pri svätej omši a večernej adorácii. V ďalší deň, ešte za tmy, sme putovali na vrch Križevac, ktorý je pre pútnikov "pozvaním stretnúť Ježiša v Jeho utrpení a objaviť Jeho lásku". Cestou na kopec sme sa modlili krížovú cestu pri zastaveniach z bronzových reliéfov, na ktorých je zobrazená i Panna Mária. Po výstupe na vrch sme strávili chvíľku ticha v modlitbe pri kríži, v ktorom sú umiestnené relikvie sv. kríža z Ríma. Ďalším obohatením bolo i stretnutie s Terezkou Gažiovou. Priblížila nám 5 duchovných kameňov Panny Márie, na ktorých má stáť naša viera a povzbudzovala nás žiť posolstvá Nebeskej Mamy. Vyvrcholením dňa bola svätá omša, po ktorej nasledovala adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Pri chválení Boha spevom, modlitbou sa nebo dotýkalo zeme a v tej chvíli sme mohli načerpať množstvo darov, ktoré sa nám ponúkalo. V posledný deň sme sa opäť osviežili pri mori a so západom slnka sme cestovali domov, naplnení pokojom, radosťou, láskou a vďačnosťou za požehnaný týždeň... a s vierou, že milosti, ktoré sme v Medžugorí dostali si nenecháme vziať a budeme ich rozdávať tým, ktorých stretneme.

Vďaka za krásny čas. 

                                                       -t-