Aktuálne

Anka odišla za manželom a rodičmi

Milí priatelia!

Chceme Vám všetkým, ktori ste vyjadrili svoju spoluúčasť nad odchodom našej Anky z toho sveta do nového života k Pánovi, veľmi pekne a zo srdca poďakovať. Za Vaše slová, blízkosť, pomoc. Za Vašu osobnú účasť na sv. omši a obradoch v Ilave, aj Vám ostatným za modlitby. Nech Vám Pán odplatí Vašu empatiu. Za všetkých Vás odslúžim sv. omšu.

Jozef - kňaz, Peter s manželkou Martinkou, ich deti Kristínka a Veronika