Aktuálne

Hlavný vatikánsky exorcista, don Gabriele Amorth o ruženci

Hlavný vatikánsky exorcista, don Gabriele Amorth o ruženci

´Raz môj priateľ počas exorcizmu počul diabla ako hovorí:

Každé “Zdravas,Maria“ je pre mňa ako úder po hlave.

Keby kresťania vedeli, ako mocný je ruženec, to by bol môj koniec.

Tajomstvo, ktoré túto modlitbu robí tak mocnou spočíva v tom,

že je to súčasne ako modlitba tak i meditácia.

Je určená Otcovi, Blahoslavenej Panne i Najsvätejšej Trojici

a predstavuje meditáciu zameranú na Krista.

 

Šírme túto mocnú exorcistickú modlitbu, ruženec,

ktorý obsahuje modlitbu “Otče náš“, prekrásnu modlitbu,

ktorá sa modlí päťkrát počas tejto modlitby,

pred každým jednotlivým desiatkom tajomstva ruženca.

To sú modlitby podopierané mocnými modlitbami našej Matky,

ktorá sa modlí s nami,keď mi vyslovujeme 53x “Zdravas, Mária“.

 

Večný Otec vysvetlil, čo sa deje, keď sa modlíme ruženec:

Zatiaľ čo sa my modlíme

“Svätá Mária, Matka Božia,pros za nás hriešnych

teraz i v hodinu smrti našej,“

Blahoslavená Panna Mária hneď prichádza k nám,

aby sa modlila s nami. A ona neprichádza sama.

Ona prichádza aj s anjelmi.

A to nie s jedným alebo dvoma,

pretože ona je Kráľovná Anjelov,

celé chóry anjelov prichádzajú s ňou.

A pretože sú Ona a Ježiš zjednotení v Srdci

a nemôžu byť oddelení,ona privádza aj Ježiša.

A Ježiš nemôže byť oddelený zas

od Najsvätejšej Trojice,teda On privádza

so sebou Otca a Svätého Ducha.

A tam,kde je Najsvätejšia Trojica,

tam je celé stvorenie,

potom sme my obklopení takou krásou a svetlom,

že si to vôbec nedokážete v tomto živote predstaviť.‘

 

Naša Matka prichádza ako naša Pani Milostí,

s vystretými rukami.

Lúče svetla vyžarujú z jej rúk a prebodávajú vaše telo,

liečia vás a napĺňajú vás milosťami.

To je naše dedičstvo,ktoré sa vylialo

z Ježišovho srdca na kríži vo chvíli,

keď vojak prebodol jeho srdce kopijou

do jednej čistej nádoby,pripravenej prijať také milosti.

Preto,keď sa modlíme ruženec

prijímame svoj diel týchto milostí.