Aktuálne

Vizitácia pána biskupa Tomáša vo farnosti Višňové - historická chvíľa pre našu generáciu

VIZITÁCIA FARNOSTI VIŠŇOVÉ

dňa 15. októbra 2015

Návšteva pána biskupa Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa

Historickú chvíľu zažila naša generácia. Vizitáciu farnosti diecézneho biskupa. Nikto z nás to ešte nezažil! Za minulého režimu to nebolo možné. Višňové má vizitáciu a historické fakty z nej z roku 1713 !!!

O 8,30 pán dekan privítal pána biskupa na fare vo Višňovom. Najskôr sa pomodlili časť z breviára - Horu mediu, potom sa rozprávali. O 9,00. hod už bola naplánovaná prvá návšteva - u pána starostu v Turí. Pán starosta pred svojim úradom čakal pána biskupa. Privítal ho, predstavil sa mu, pozval hostí do úradu. Predstavil svoje p. úradníčky. Potom sa spolu rozprávali. Pred 9,30 hod. už pán dekan vstúpil do rozhovoru, aby sa posunuli ďalej.

 

Išli na návštevu k Mgr. art. Pavlovi Krškovi. Náš pán umelec zrovna dnes mal v Žiline premiéru diela, ktoré zložil pre svoju pani manželku z príležitosti 40-ho výročia spoločného manželského života. Odtiaľ sa pán biskup, jeho tajomník a pán dekan pobrali do školy v Turí na návštevu vyučovacej hodiny náboženstva. Zaklopali na dvere p. riaditeľky. Prvé dve dámy školy – p. riaditeľka a p. zástupkyňa – ich uviedli k ôsmakom. Žiaci boli celkom smelí, kládli pánovi biskupovi otázky. On odpovedal. Andrej dal p. biskupovi v mene triedy aj dva darčeky. Po hodine išli ku štvrtákom. Tí veľmi pekne zaspievali pieseň Na jazere je veľká búrka. Potom si navštívili takmer celú školu, medzi siedmakmi dal pán biskup požehnanie pre celú školu. Zastavil sa v zborovni pozdraviť všetkých učiteľov. Odtiaľ išli navštíviť Boží chrám v Turí. P. kostolníčky ich už čakali. Pán biskup pozdravil aj robotníkov, ktorí pracujú na streche kostola. Nasledovala návšteva TAU Turie. Pani riaditeľka aj so svojimi pracovníčkami poukazovali všetko, čo mohli. Pán biskup bol nadšený, aké to majú klientky veľmi pekne zariadené a vybavené. Po občerstvení a prehliadke sa stretli s obyvateľkami domu. Tie pripravili krátky pekný a srdečný program. Dostali požehnanie od pána biskupa. Pán biskup a p. dekan dostali pamiatky na toto stretnutie. Tam sa zdržali a tak utekali do školy vo Višňovom, aby stíhali podľa plánu. Pán riaditeľ s p. zástupkyňou ich vo Višňovom rovnako srdečne privítali. Hostia išli do zborovne, pán biskup pozdravil učiteľský kolektív. Všetkým dal požehnanie. V školskej družine deti zaspievali a potom pán biskup navštívil aj materskú školu. Nasledovalo stretnutie na Obecnom úrade vo Višňovom. Pani starostka tiež čakala pána biskupa. Posedeli u nej v kancelárii, prebrali niektoré témy. Potom sa všetci presunuli do kaštieľa v Turí na obed k manželom Franekovým, ktorý bol výborný. Po obede išiel pán biskup navštíviť p. emeritnú kostolníčku Veroniku Kubicovú k manželom Lúčaníkovým. Veronika to mala ako prekvapenie, za ktoré bola pánovi biskupovi veľmi vďačná. Požartovala, povedala čosi veselé, rovnako ju aj pán biskup povzbudil. Potom vizitácia pokračovala v Turí v Nebi, kde bolo stretnutie s ekonomickou a pastoračnou radou. Pán biskup povzbudil členov týchto rád, oni sa pýtali, p. biskup vysvetľoval. Z Turia potom išli do farského kostola, kde bolo stretnutie s rôznymi skupinami – ružencové spoločenstvá, eRko, Modlitby matiek, Manželské večery. Potom v prezentácii sme predstavili aj p. biskupovi aj farníkom prierez opráv, ktoré sa urobili za dvanásť rokov. Nasledovala v kostole diskusia p. biskupa s farníkmi. O 17,30 hod. sme sa pomodlili spoločne sv. ruženec. Pri sv. omši, pri ktorej zaspievali deti, mladí aj Višňovanka, pán biskup vysvetlil, čo je to vizitácia biskupa a povzbudil Boží ľud, aby mal nádej a vieru. Aby sme sa nebáli, ale slúžili nášmu Pánovi. Po poďakovaní nasledovalo divadelné spracovanie knihy Pramienok o tom, ako pred 500 rokmi vznikol náš višňovský chrám. Naši višňovskí umelci nám predviedli príbeh zahraný skutočne srdcom. Nielen potlesk prítomných, ale aj poďakovanie pán biskupa ich muselo hriať. Nakoniec sa pán biskup odobral na faru, aby niečo zjedol. Trochu sme ho „uhnali“, program bol náročný, ale zvládli sme to všetci. Asi o 22,00 hod. po náročnom dni sa vrátil na Biskupský úrad do Žiliny.