Aktuálne

Slovenskí biskupi na návštevu Ad limina apostolorum

  • Vytlačiť

Sobota 14. novembra 2015

Ukončenie návštevy: Klikni  sme.

Kázeň kardinála Jozefa Tomku: Klikni  sem.

 

Piatok  13. novembra 2015

Info z piateho dňa: Klikni  sem.

Brífing M. kramaru a S. Zvolenského: Klikni  sem.

Brífing S. Zvolenského: Klikni sem.

Kázeň biskup J. Haľka v Bazilike sv. Pavla: Klikni sem.

Video 5 je tu: Klikni  sem.

Rím 13. novembra. V Ríme vrcholí návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum. Program piateho dňa bol spojený s navštevami viacerých vatikánskych úradov. Program ukončili biskupi svätou omšou v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Prinášame aktualizované informácie z návštevy.

Piatkový program biskupov začal návštevou Kongregácie pre biskupov. Za KBS predniesol úvodný príhovor jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. Sústredil sa na opis situácie slovenskej cirkvi po územnej reorganizácii diecéz, o ktorom Svätá Stolica rozhodla v roku 2008.

Ďalším dikastériom, ktoré slovenskí biskupi navštívili, bola Kongregácia pre klérus. V ich mene sa tentoraz prihovoril nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý pri KBS vedie komisiu pre klérus. Predstavil jej jednotlivé subkomisie - pre trvalý diakonát, pre pastoráciu povolaní a semináre a pre trvalú formáciu. Mons. Judák hovoril o aktivitách komisie a rámcovo predstavil štatistické údaje týkajúce sa seminaristov, diakonov a kňazov na Slovensku. Spomenul počet povolaní, ktorý je oproti situácii na poslednej ad limina v roku 2007 nižší, aj keď každoročný prírastok nových kňazov na Slovensku ešte stále prevyšuje počet tých, ktorí za rok zomreli. V záverečnej časti svojho príhovoru informoval o dokumentoch, ktoré boli na Slovensku za posledné roky publikované ohľadom kňazskej formácie. Kardinál Beniamino Stella, ktorý vedie Kongregáciu pre klérus, slovenských biskupov naliehavo povzbudil, aby investovali čím intenzívnejšie úsilie do formácie formátorov, teda do prípravy tých, ktorí majú dbať nad formáciou kandidátov kňazského svätenia.

 

 

Štvrtok 12. novembra 2015

Príhovor Sv. Ota Františka slovenským biskupom je tu:  Klikni  sem

Info zo štvrtého dňa: Klikni  sem.

Brífing arcibiskupa S. Zvolenského, biskpov Lacha a Rábeka: Klikni  sem.

Brífing arcibiskupa S. Zvolenského a hovoricu M. Kramaru: Klikni  sem.

Brífing M. Kramaru, S. Zvolenského a S. Stolárika: Klikni  sem.

 

Video 4 je tu: Klikni sem.

Rím 12. novmbra. Štvrtkový program návštevy ad limina apoštolorum začal na Pápežskej rade pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov. Jej predstaviteľom sa prihovoril prešovský pomocný biskup vladyka Milan Lach, ktorý pri KBS vedie Radu pre pastoráciu v zdravotníctve. Vo svojej prezentácii hovoril aktivitách za posledné roky a sústredil sa tiež na opis činnosti bioetickej subkomisie, ktorej je predsedom. Informoval o témach, ktoré boli v poslednom období predmetom skúmania, ako napríklad alternatívna medicína, homeopatia, transhumanizmus alebo aj problematika závislosti na hazardných hrách či otázky týkajúce sa domáceho pôrodu. Predseda Pápežskej rady arcibiskup Zygmunt Zimowski ocenil výborné vzťahy dikastéria so Slovenskom. Biskupov informoval o medzinárodnej konferencii pod názvom Kultúra "Salus" a prijatia v službe človeka a planéty, ktorú organizuje Pápežská rada. Medzi prednášateľmi vystúpia aj dvaja Slováci, lekárka a europoslankyňa Anna Záborská, páter Ján Ďačok a tiež o príprave 24. Medzinárodneho dňa chorých, ktorý sa uskutoční vo februári 2016 v Nazarete. Sekretár rady Mons. Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu rozprával o činnosti rady a jej spolupráci s Pápežskou akadémiou pre život. Biskupi si vypočuli aj informácie o aktivitách nadácie "Dobrý Samaritán", ktorú založil pápež sv. Ján Pavol II. na podporu chorých a chudobných.

 


Streda 11. novembra 2015

Info z tretieho dňa: Klikni  sem.

Brífing biskupa T. Galisa a P. Rusnáka: Klikni  sem.

Brífing biskupa J. Haľka o Generálnej audiencii, návšteve na Kongregácii pre vieru: Klikni  sem.

Brífing P. Sopka, veľvyslanca SR pri Svätej Stolici a kardinála J. Tomka: Klikni  sem.

Video 3 je tu: Klikni  sem.

Rím 11. novembra. V Ríme pokračuje návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum. Program tretieho dňa začal účasťou na generálnej audiencii so Svätým Otcom. Potom čakala biskupov návšteva Kongregácie pre náuku viery. Prinášame aktualizované informácie z návštevy.

V stredu dopoludnia sa slovenskí biskupi spoločne s kňazmi a pútnikmi zo Slovenska zúčastnili na Generálnej audiencii so Svätým Otcom Františkom na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. "S láskou vítam pútnikov zo Slovenska, ktorí sprevádzajú svojich biskupov počas ich návštevy ad limina apostolorum, osobitne kňazov, seminaristov, zasvätené osoby i všetkých veriacich. Drahí bratia a sestry, vaša návšteva Ríma nech posilní povedomie príslušnosti k Cirkvi. Sprevádzajte vašich biskupov intenzívnymi modlitbami a nezabudnite na modlitbu aj za mňa. Zo srdca žehnám všetkých vás i vašich drahých vo vlasti," povedal Svätý Otec.

 

 

Utorok 10. novembra 2015

Brífing po jednotlivých stretnutiach dnešného dňa: Klikni  sem.

Info z druhého dňa: Klikni  sem.

Brífing biskupa P. Rusnáka, biskupa M. Chautura a hovorcu M. Kramaru: Klikni  sem.

Video 2 je tu: Klikni sem.

Rím 10. novembra. V Ríme pokračuje návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum. Program druhého dňa začal slávením Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v Bazilike Santa Maria Maggiore. Potom čakali biskupov návštevy vatikánskych úradov.

Program druhého dňa návštevy slovenských biskupov ad limina apostolorum začal slávením Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v Bazilike Santa Maria Maggiore. Biskupi spolu s kňazmi a pútnikmi sa o 7:15 zhromaždili v kaplnke Panny Márie, kde sa nachádza slávny obraz Božej Matky Salus Populi Romani. Sláveniu predsedal vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita. Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Vo svojom príhovore zdôraznil formy správnej úcty k Panne Márii. Podľa biskupových slov Božia Matka nezatieňuje úctu k Ježišovi Kristovi, ale práve naopak, pozýva k jej prehĺbeniu všetkých veriacich. V kaplnke zneli bohaté spevy gréckokatolíckeho východného obradu. S vladykom Jánom koncelebrovali sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ, bratislavský eparcha Peter Rusnák a prešovský pomocný biskup Milan Lach, ako aj prítomní biskupi latinského obradu.

Kázeň biskupa M. Chautura v bazilike Santa Maria Maggiore je tu: Klikni  sem - audio,  prepis kázne je tu: Klikni  sem.

 
 

Pondelok 9. novembra 2015

Brífing po jednotlivých stretnutiach dnešného dňa: Klikni  sem.

Info z prvého dňa: Klikni  sem.

Video 1 je tu: Klikni  sem.

Vatikán 9. novembra - Začala sa návšteva „ad limina apostolorum“ slovenských biskupov. Jej prvým bodom bola svätá omša pri oltári nad hrobkou svätého Petra vo Vatikánskej bazilike. Biskupi ju spoločne slávili o pol ôsmej ráno za účasti viacerých slovenských kňazov a rehoľných sestier pôsobiacich v Ríme, ako aj pútnikov, ktorí biskupov sprevádzajú, a za prítomnosti veľvyslanca SR pri Svätej stolici Petra Sopka s manželkou.

Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, podpredseda KBS, koncelebrovali nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý predniesol homíliu. Mons. Chovanec, ktorý je generálnym sekretárom KBS, priblížil historické súvislosti miesta pochovania sv. Petra, ktorého hodnovernosť dosvedčuje aj existencia baziliky, ktorá nad pôvodným hrobom postupne vyrástla až do dnešnej podoby. Pripomenul, že návšteva ad limina je vyjadrením vernosti svätému Petrovi a jeho nástupcom, ktorá si neraz žiada aj obetu.

Kázeň biskupa M. Chovanca pri hrobe sv. Petra je tu: Klikni sem.

Svätú omšu sprevádzali duchovné spevy veriacich, z ktorých veľkú časť tvorili členovia púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Po svätej omši sa začal program návštev dikastérií Rímskej kúrie. Dopoludnia biskupi navštívili Kongregáciu pre kauzy svätých a Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Popoludní zavítajú na pôdu troch pápežských rád: pre laikov, pre rodinu a pre spoločenské komunikačné prostriedky.

 

 

Nedeľa 8. novembra 2015:

Info pred návštevou: Klikni  sem.

Biskupi Slovenska odchádzajú na návštevu Ad limina apostolorum do Ríma

Bratislava 6. Novembra. V pondelok 9. novembra 2015 sa začína cesta slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne. Jej súčasťou bude i prvé spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom. Štrnásť slovenských biskupov sa s ním stretne počas tradičnej generálnej audiencie a súkromne. Posledná návšteva, ktorej náplňou je návšteva hrobu apoštola sv. Petra, stretnutie so Svätým Otcom a rokovanie s vatikánskymi dikastériami, sa konala v roku 2007. Na jednotlivých sekciách Rímskej kúrie budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave Cirkvi na Slovensku. Návštevu budú sprevádzať desiatky pútnikov, ktorí sa vydajú do Večného mesta. Novinárov informovali o návšteve výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský a hovorca KBS Martin Kramara.

"Toto je najvýznamnejšia udalosť pre Katolícku cirkev v tomto roku," povedal výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. Pripomenul, že návšteva má niekoľko cieľov. Hlavný vníma v púti k hrobom svätých apoštolov Petra a Pavla. Za druhý označil stretnutie so Svätým Otcom Františkom. "Týmto spôsobom sa upevňuje spojenie medzi miestnou a univerzálnou Cirkvou," povedal Ziolkovský. Tretí cieľ je návšteva jednotlivých dikastérii, ktoré zodpovedajú za jednotlivé oblasti cirkevného života. "Príprava pred touto návštevou spočívala v tom, že jednotliví biskupi zasielali správy na Svätú stolicu o stave svojich diecéz, kde odpovedali na množstvo otázok. A na jednotlivých úradoch sa bude podrobne hovoriť o týchto správach," povedal novinárom výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. Dodal, že púť biskupov budú sprevádzať aj viaceré zájazdy slovenských pútnikov.

Od ostatnej návštevy slovenských biskupov uplynulo osem rokov. Do tohto obdobia patria veľké zmeny, ktoré uskutočnil pápež Benedikt XVI. v oblasti usporiadania území diecéz. Najprv v januári 2008 zriadil Bratislavskú eparchiu a zároveň povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a zriadil Prešovskú gréckokatolícku metropoliu. Potom vo februári 2008 nasledovali zmeny v územiach rímskokatolíckych diecéz, bolí zriadené Bratislavská arcidiecéza a Žilinská diecéza, novým spôsobom boli usporiadané hranice diecéz Nitrianskej, Banskobystrickej a Rožňavskej a Trnavskej arcidiecézy.

"Návštevy ad limina tu boli vždy, ale dnes sa im prikladá oveľa väčší význam, aby tak mohli biskupi naozaj hovoriť so všetkými inštanciami Svätej stolice a tiež so mnou. Pri týchto stretnutiach, počas ktorých sa centrum a periféria stretáva v úprimnom zdieľaní, rastie správny vzájomný vzťah," opísal zmysel pravidelných návštev pred časom dnes už emeritný pápež Benedikt XVI., za ktorého pontifikátu sa konala posledná takáto návšteva slovenských biskupov vo Večnom meste (11. - 16. júna 2007). Biskupi Slovenska navštívia aj Baziliku sv. Klementa v Ríme, kde sa pomodlia pri hrobe sv. Cyrila.