Aktuálne

Robme skutky milosrdenstva celý rok

  • Vytlačiť

Štvrtok 4. adventný týždeň

24. decembra 2015

Štedrý deň

Robme skutky milosrdenstva

celý rok

 

Všetkých vás srdečne vítam na našom poslednom tohtoročnom rorátnom stretnutí. Čo všetko krásne sme sa naučili! 

Otázka deťom:

Aké tri časti mali tohtoročné Roráty!

(Prvá fáza: historická, krst, prví svätci

Druhá fáza: sv. Ján Pavol Veľký, sv. Faustína

Tretia fáza: skutky telesného a duchovného milosrdenstva)

Kňaz:

Pozrite, aký zajímavý obraz má tento baner.

Vysvetlime si zaujímavé logo Svätého roku milosrdenstva:

Aké krásne skutky milosrdenstva robil pre nás pán Milan Sýrny, ktorý nás vozil pravidlene autobusom. Pozvime ho sem k nám, zatlieskajme mu.....

 

Kňaz:

Už som vám pripomínal vašu fotografiu: dnes ste ju mali priniesť do kostola. Dúfam, že nikto nezabudol. Na druhej strane fotografie ste mali napísať, akým skutkom milosrdenstva by ste chceli obdariť Pána Ježiša.

Vytiahnite svoju fotografiu teraz.

Tu, pred oltárom stoja jasličky. Ešte sú prázdne, lebo Božie narodenie bude zajtra. Ale my už teraz v slávnostnej procesii pôjdeme cez svätú bránu: cez kostol von hlavnou bránou a potom Svätou bránou milosrdenstva dnu, položíme naše fotografie do prázmych jasličiek – to bude náš darček pre Pána Ježiša, náš sľub, že chceme byť iskrami jeho milosrdenstva v škole, doma, na prázdninách, všade, kde budeme.

(Deti za spevu hymny „Blahoslavení milosrdní“ v procesii podídu k jasličkám a položia tam svoje fotografie, kde je napísaný skutok milosrdenstva, ktorý chcú dať Pánu Ježišovi ako darček)

 

Kňaz deťom:

Teraz na záver poďme na naše MM „miesto milosrdenstva“, ktoré sme si vytvorili pri Svätej bráne.

Všetci si kľaknime pred tento krásny obraz Božieho milosrdenstva, pomodlime sa Korunku Božieho milosrdenstva tak, ako sme sa ju naučili počas tohtoročných Rorátov.

Spoločné foto