Aktuálne

Pôst so sv. Terezkou

  • Vytlačiť

Veľkonočná nedeľa 27. marca

Ako Magdaléna, ktorá sa stále nakláňala do prázdneho hrobu a nakoniec našla čo hľadala, tak aj ja, keď som sa skláňala až do hlbín svojej ničoty, povzniesla som sa tak vysoko, že som mohla dosiahnuť svoj cieľ... Nedala som sa odradiť a pokračovala som v čítaní, až mi priniesla úľavu táto veta: "Usilujte sa o vyššie dary milosti!

Biela sobota 26. marca

Teraz ma vedie iba odovzdanosť, nemám nijaký iný kompas!... Neviem už o nič vrúcne prosiť, jedine o to, aby Pán Boh na mojej duši splnil svoju vôľu a aby tomu stvorenia nekládli prekážky. Je isté, že človek môže upadnúť, byť neverný, ale láska vie všetko zužitkovať, rýchlo strávi všetko, čo sa môže Ježišovi nepáčiť, a zanechá v hĺbke srdca iba pokorný a nekonečný pokoj...

Veľký piatok 25. marca

Možno je to klam, ale zdá sa mi, že nemôžeš zahrnúť dušu väčšou láskou, než akou si zahrnul moju; a preto sa odvažujem prosiť ťa, aby si miloval tých, ktorých si mi dal, ako si miloval mňa. No na tejto zemi si neviem predstaviť väčšiu nesmiernosť lásky, než je tá, ktorou sa ti zaľúbilo štedro ma zahŕňať zadarmo, bez akejkoľvek mojej zásluhy.

Zelený štvrtok 24. marca

Nikdy som si nepočínala ako Pilát, ktorý nechcel počuť pravdu. Vždy som znova a znova hovorila Bohu: "Môj Bože, veľmi dbám na to, aby som ťa počúvala. Prosím ťa, odpovedz mi, keď sa ťa pokorne pýtam: Čo je pravda? Daj, aby som videla veci také, aké sú, a aby mi nič nenasypalo piesok do očí."

Streda 23. marca

Akákoľvek by bola naša úbohosť, akékoľvek by nám zdali biednejšie naše skutky a pády, nemôžeme prestať dôverovať, že prídeme do cieľa. Prijmime to, že budeme vždy nedokonalí, hoci by sme nimi mali byť až do konca nášho života. Boh vidí našu lásku a dôveru ale aj našu dobrú vôľu.

Utorok 22. marca

Ježišu, čo na tom záleží, že padám každú chvíľu, vidím tak svoju slabosť, a to je pre mňa veľká výhra.

Pondelok 21. marca

Nie preto môžem pristúpiť k Bohu, že som čistá a svätá, ale preto, že som malá a slabá."

Kvetná nedeľa 20. marca

Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.

Sobota 19. marca

Prosila som svätého Jozefa, aby nado mnou bdel. Od detstva som spájala úctu k nemu s úctou k preblahoslavenej Panne a obe splývali v jednu lásku a nábožnosť. Neprešiel deň, aby som sa mu neodporúčala v modlitbe: "Svätý Jozef, otec a ochranca panien…" Takto som sa cítila chránená pred akýmkoľvek nebezpečenstvom.

Piatok 18. marca

Nezabúdajme na ľudí, ale zabúdajme pre nich na seba.

Štvrtok 17. marca

Keď si v tichosti splníme svoju povinnosť, nikto si to nevšimne. Naproti tomu nedostatky bijú do očí.

Streda 16. marca

Nechcela som byť milovaná. Nestarala som sa o to, čo si iní o mne myslia alebo hovoria. Chcela som len splniť svoju povinnosť a uspokojiť Boha.

Utorok 15. marca

Neodkladajte úsilie o svätosť na zajtrajšok.

Pondelok 14. marca

Slúžte Bohu s pokojom a radosťou. Pripomínajte si, že náš Boh je Boh pokoja.

Nedeľa 13. marca

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň.

Sobota 12. marca

Srdce, ktoré sa daruje Bohu, nestratí svoju prirodzenú nežnosť. Naopak, táto nežnosť rastie tým viac, čím je čistejšia a božskejšia.

Piatok 11. marca

Preťažený človek, ktorý má migrénu alebo duševne trpí, ak vykoná čo len polovicu svojej práce, urobí viac ako iný, zdravý na tele a na duši, ktorý ju vykoná úplne. Preto náš úsudok o blížnom musí byť vždy priaznivý.

Štvrtok 10. marca

Preto sa dáte tak ľahko vyviesť z rovnováhy, lebo si vopred neupokojíte srdce. Ak vás niekto rozčúli, najlepší prostriedok, ako nájsť vnútorný pokoj, je pomodliť sa za toho človeka.

Streda 9. marca

Boh mi hovorí: "Dávaj, dávaj znova a znova a nestaraj sa o výsledok."

Utorok 8. marca

Pri chorých musíme byť radostní. Nesmieme bedákať ako tí, čo nemajú nijakú nádej.

Pondelok 7. marca

Modlím sa Zdravas', Mária. Zvykla som si robiť to vždy, keď sa púšťam do práce.

 

Nedeľa 6. marca

Celá moja sila spočíva v modlitbe a obete. Sú to moje neporaziteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš. Dokážu rozhýbať duše skôr ako slovÃA1. To je moja častá skúsenosť.

 

Sobota 5. marca

Ako milosrdne ma Boh ustavične viedol. Nikdy mi nevnukol želania, ktoré by mi nesplnil. Dokonca aj jeho horký kalich sa mi zdal príjemný.

 

Piatok 4. marca

Viem, že musíme byť celkom čistí, aby sme mohli predstúpiť pred Boha, ktorý je svätosť sama. Ale viem aj to, že Pán je nekonečne spravodlivý. Táto spravodlivosť, ktorá toľkých odstrašuje, je dôvodom mojej radosti a dôvery. Byť spravodlivý neznamená len prísne zaobchádzať s previnilcom, ale aj uznať úprimné úmysly a odmeniť cnosti.

 

Štvrtok 3. marca

Tvoja milosrdná láska je zo všetkých strán zaznávaná, ba odmietaná. Srdcia, na ktoré ju chceš veľkoryso premárniť, sa obracajú k tvorom, aby od nich žobrali šťastie ich úbohej priazne, namiesto toho, aby sa vrhli do tvojho náručia a prijali tvoju nekonečnú lásku.

Streda 2. marca

Zdá sa mi, že láska môže nahradiť dlhý život. Ježiš sa nepozerá na čas, lebo v nebi čas nejestvuje. Pozerá sa iba na lásku. Milovať ho a nechať ho milovať, aké je to šťastie!

Utorok 1. marca

Cítim, že vo mne pôsobí sám Ježiš, keď som milosrdná. Čím viac sa s ním zjednocujem, tým viac milujem aj svoje sestry.

Pondelok 29. februára

Myslím si, že my, ktorí kráčame po ceste lásky, nemali by sme myslieť na bolesti, ktoré nás môžu v budúcnosti stretnúť. To by bol nedostatok dôvery a zároveň miešanie sa do Božích plánov.

Nedeľa 28. februára

Nemyslíte si, že keď veľkí svätí vidia, za čo ďakujú celkom malým dušiam, zahrnú ich neporovnateľnou láskou? Som si istá, že tam budú úžasné a prekvapujúce sympatie. Chránenec apoštola, cirkevného učiteľa bude možno malý pastierik a dôverný priateľ patriarchu jednoduché dieťa. Ako rada by som bola v tomto kráľovstve lásky!

Sobota 27. februára

Mnohí vravia: Nemám dosť síl, aby som priniesol takú obetu. Keby sa len tak ponamáhali ako ja! Boh nikdy neodmietne túto prvú milosť, ktorá dá odvahu konať. Srdce zosilnie a človek kráča od jedného víťazstva k druhému.

Piatok 26. februára

On nechce nič urobiť bez nás. Stvoriteľ vesmíru čaká na modlitbu úbohej malej duše, aby zachránil iných. Nie je apoštolát modlitby v určitom zmysle vznešenejší ako kázanie?

Štvrtok 25. februára

Robiť dobro bez Božej pomoci je takisto nemožné, ako nechať v noci svietiť slnko.

Streda 24. februára

Nič nespôsobuje väčšiu bolesť, ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme.

Utorok 23. februára

Aký dobrý je Boh! Ako prispôsobuje skúšky silám, ktoré nám dáva.

Pondelok 22. februára

Zodvihnúť špendlík z lásky môže obrátiť človeka. Aké je to tajomstvo! Len Ježiš môže dať našim skutkom takúto hodnotu.

Nedeľa 21. februára

Neodmietnime mu ani tú najmenšiu obetu. V duchovnom živote je všetko také veľké… 

Sobota 20. februára

Duša bez mlčania je ako mesto bez opevnenia. Kto pestuje mlčanie, zachová si dušu.

Piatok 19. februára

Vždy vidím dobrú stránku vecí. Niektorí ľudia všetko berú z tej horšej strany. U mňa je to naopak. Keď nemám nič iné, len ťažké utrpenie, keď je nebo zachmúrené a ja nevidím ani kúsoček jasu, v poriadku, radujem sa z toho.

Štvrtok 18. februára

V modlitbe a obete spočívala celá moja sila. Sú to neporaziteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš. Dokážu získať dušu oveľa lepšie ako slovo. Je to moja častá skúsenosť.

Streda 17. februára

Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch.

Utorok 16. februára

Dávajme a nepočítajme pritom. Jedného dňa nám Pán povie: "Teraz je rad na mne!"

Pondelok 15. februára

Nič nie je blahodarnejšie, ako dobre zmýšľať o svojom blížnom.

Nedeľa 14. februára

Boh obyčajne dopustí, aby sme trpeli tými istými slabosťami, ktoré sa nám nepáčia na iných: zábudlivosť, neúmyselná nedbalosť, únava… Potom je celkom prirodzené, že prepáčime chyby, do ktorých sme sami upadli.

                                                                  

Sobota 13. februára

Často som vybadala, že je dobré, keď človek znáša utrpenie, že ho to robí zhovievavým k iným, lebo utrpenie nás privádza bližšie k Bohu.

Piatok 12. februára

Ježiš, milujem ťa, milujem Cirkev, svoju matku. Prichádza mi na um: "Najmenší skutok je jej viac na úžitok ako všetky ostatné diela"(svätý Ján z Kríža). Ale je v mojom srdci naozaj čistá láska? Nie sú moje nesmierne túžby snom, preludom? Vieš, že hľadám pravdu.

Štvrtok 11. februára

Môj život je chvíľkou, okamihom, ktorý mizne. Môj život je chvíľkou, ktorá uniká ako sen. Na zemi, Bože, mám pre lásku k tebe len dnešný deň!

Popolcová streda 10. februára

Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa oň ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi.