Aktuálne

Čo skutočne povedal pápež František k vírusu Zika

  • Vytlačiť

Hovorca Svätej stolice objasňuje pápežov postoj k problému vírusu Zika

Vatikán 20. februára – Prinášame ďalšiu časť rozhovoru s riaditeľom Tlačového strediska Svätej stolice pátrom Federicom Lombardim, v ktorom pre Vatikánsky rozhlas komentuje pápežovo vyjadrenie ohľadne vírusu Zika.

Otázka redaktora:

„Ohľadom stratégií boja proti rozšíreniu vírusu Zika, ktoré prpaguje Svetová zdravotnícka organizácia, pápež František zdôraznil, že potrat je zločin, absolútne zlo. Média dnes hovoria o otvorení sa pápeža voči antikoncepcii. Čo možno povedať v tejto súvislosti?“

Odpovedá P. Lombardi:

„Kľúčovým aspektom, ktorý ako sa mi zdá, bol pochopený, je to, že pápež hovorí o neprijateľnosti potratu ako riešenia. V týchto prípadoch však bohužiaľ boli zaujaté postoje či vyhlásenia, ktoré ako sa zdá idú skôr v smere uľahčovania potratu, niečoho, čo je pre nás absolútne neprijateľné. Pápež potom jasne rozlišuje radikálnosť zla potratu ako ukončenia ľudského života a naopak možnosť použitia antikoncepcie alebo prezervatívov, čo sa môže týkať krízových prípadov alebo osobitných situácií, v ktorých sa neuháša ľudský život, ale vyhne sa tehotenstvu.

On nehovorí, akoby sa teraz mala akceptovať a používať táto možnosť bez akéhokoľvek rozlišovania, ale naopak jasne povedal, že to možno vziať do úvahy v prípadoch špecifickej krízy. Príklad, ktorý uviedol, že Pavol VI. povolil použitie tabletky pre rehoľníčky, ktoré boli vystavené ťažkému a neustálemu riziku násilia zo strany rebelov v Kongu v tragických časoch konžskej vojny, nám pomáha pochopiť, že to nebola normálna situácia, v ktorej sa toto bralo do úvahy.

A tiež si spomeňme napríklad na diskusiu okolo pasáže z knižného rozhovoru s Benediktom XVI. „Svetlo sveta“, v ktorom hovoril na tému používania kondómu v situáciách s rizikom nakazenia, napríklad aidsom. Teda antikoncepcia či prezervatív, v prípadoch osobitnej núdze a závažnosti, môžu tiež byť predmetom vážneho rozlíšenia vo svedomí. Toto hovorí pápež. Pokiaľ však ide o potrat, tu nedal priestor pre zvažovanie.

Potom pápež trval na tom, že je prirodzene nutné snažiť sa rozvinúť všetok vedecký výskum, vakcíny, aby sme tak mohli čeliť tejto epidémii a tomuto riziku vírusu Zika, ktorý vzbudzuje veľké znepokojenie. No je nutné, aby sme neprepadli panike a neuberali sa takými smermi alebo nerobili také rozhodnutia, ktoré nezodpovedajú realite problému. Čiže dobre pochopiť podstatu problému, naďalej ju študovať, reagovať aj výskumom, aby sme našli lepšie a stabilnejšie riešenia, vylúčiť v každom prípade použitie potratu a ak by sa vyskytli situácie vážnej núdze, tak dobre sformované svedomie môže vidieť, či je možnosť alebo nevyhnutnosť použitia neabortívnych prostriedkov na predídenie tehotenstvu.“

 

Čo v skutočnosti povedal Svätý Otec ohľadom vírusu Zika

Vatikán 18. Februára. (TK KBS) Počas tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate z apoštolskej cesty v Mexiku sa Svätý Otec vyjadril k používaniu termínu tzv. "menšieho zla" v kontexte šírenia vírusu "Zika". Keďže jeho slová boli v médiách dezinterpretované, prinášame ich znenie v slovenskom preklade. Otázku v danej súvislosti položila pápežovi Paloma Garcia Ovejero z denníka Cope.

Paloma Garcia Ovejero:

Svätý Otec, niekoľko týždňov trvá veľké znepokojenie vo viacerých krajinách Latinskej Ameriky, ale aj v Európe, kvôli vírusu "Zika". Najväčšie riziko by sa týkalo tehotných žien: sú tu obavy. Niektorí predstavitelia navrhovali ísť na potrat alebo sa vyhnúť tehotenstvu. V tomto prípade: môže Cirkev vziať do úvahy koncept "menšieho zla"?

Svätý Otec:

Potrat nie je "menšie zlo". Je to zločin. Je to odstránenie jedného pre záchranu druhého. To je to, čo robí mafia. Je to zločin, absolútne zlo. Čo sa týka "menšieho zla" - vyhnúť sa tehotenstvu je taký prípad - keď hovoríme v termínoch konfliktu medzi piatym a šiestym prikázaním. Pavol VI. - veľký! - v ťažkej situácii, v Afrike, dovolil rehoľným sestrám použiť antikoncepčné prostriedky pre prípad znásilnenia. Netreba si pliesť zlo vyhýbania sa tehotenstvu, samotné, s potratom. Potrat nie je teologický problém: je to ľudský problém, medicínsky problém. Zabíja sa jedna osoba, aby sa druhá zachránila - v najlepšom prípade - alebo aby si [človek] mohol užívať. Je to proti Hippokratovej prísahe, ktorú lekári musia skladať. Je to zlo samé v sebe, nie je to náboženské zlo, na začiatku, nie, je to ľudské zlo. A samozrejme, keďže je to ľudské zlo - ako každé zabitie - je na odsúdenie. Naopak, vyhnúť sa tehotenstvu nie je absolútne zlo - v niektorých prípadoch - ako napríklad v tom, ktorý spomínal blahoslavený Pavol VI., to bolo jasné. Okrem toho, vyzval by som lekárov, aby urobili všetko preto, aby sa našli vakcíny proti týmto dvom komárom, ktoré prenášajú toto zlo: na tomto treba pracovať... Ďakujem.

 

V češtine bolo zverejnené toto:

Virus Zika a umělý potrat

„Potrat není „menší zlo“. Je to zločin. Znamená to odstranit jednoho člověka, aby se zachránil jiný. Totéž, co dělá mafie. Je to zločin a absolutní zlo. Co se týče pojmu „menšího zla“ a vyvarování se těhotenství, lze o něm mluvit v případech rozporu mezi pátým a šestým přikázáním. Pavel VI., velký papež, ve velmi složité situaci povolil africkým řeholnicím, aby používaly antikoncepci v případech, kdy hrozilo znásilnění. Nesmíme zaměňovat zlo, kterým může být zabránění těhotenství samo o sobě, s potratem. Potrat není teologický, nýbrž lidský a lékařský problém. V lepším případě se zabije jeden člověk kvůli záchraně druhého. Jindy jen kvůli tomu, aby vše hladce proběhlo. Lékaři vykonávají čin, který odporuje Hippokratově přísaze. Potrat je sám o sobě zlem, avšak zpočátku nikoli náboženským, nýbrž lidským. Vzhledem k tomu, že je to lidské zlo, je – jako každá jiná vražda – odsouzeníhodný. Zabránění těhotenství naopak není absolutní zlo a v některých případech – jako při zmíněném zásahu bl. Pavla VI., to bylo zřejmé. Rád bych vyzval lékaře, aby hledali očkování proti dvěma komárům, kteří přenášejí onen virus. Na tom je třeba pracovat…“