Aktuálne

Pani kostolníčka Veronika Kubicová odišla k Nebeskému Otcovi

Dňa 24. februára 2016 odišla naša pani kostolníčka Veronika do Domu Nebeského Otca. Ďakujeme jej za veľa... Myslime na ňu v modlitbách...

 

 

Milí priatelia, milí farníci! Naša emeritná pani kostolníčka Veronika Kubicová zaopatrená sviatosťami odišla dnes ráno 24. februára 2016 v Roku Božieho Milosrdenstva v 82. roku svojho života žiť k svojmu Pánovi, ktorému tak veľmi dôverovala. Bola vyspovedaná, prijala sviatosti, mala pokoj v duši, so všetkými sa rozlúčila. Prosím, myslite na ňu vo svojich modlitbách. Na čas sa rozlúčime s našou Veronikou v piatok 26. februára 2016 o 15,00 hod. v Dome nádeje vo Višňovom. Pohrebná sv. omša bude za Veroniku v nedeľu 28. februára 2016 o 11,00 hod. vo farskom kostole sv. Mikuláša, kde slúžila takmer 40 rokov.