Aktuálne

Prof. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity na Púti rodín

  • Vytlačiť

Na hlavnú Mariánsku púť v Roku milosrdenstva príde do Višňového aj rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Prof. Jozef Jarab, PhD. Otec rektor bude slúžiť sv. omšu v nedeľu 26. júna o 11,00 hod. v areáli mariánskeho pútnickeho miesta. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť.

 

Životopis otca rektora

Po základných školách v Bijacovciach a Spišskom Podhradí vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Levoči, ktorú absolvoval v roku 1965. V rokoch 1965 – 1970 študoval Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil s titulom Mgr. 21. júna 1970 v Bratislave prijal kňazskú vysviacku, následne pôsobil ako kaplán v Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Od 1. apríla 1974 bol Štefanom Garajom menovaný za tajomníka Biskupského úradu v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. V roku 1980 mu však bol odobraný štátny súhlas. Potom pôsobil na farnosti Svit-Lučivná a Spišské Bystré.

12. januára 1990 bol Františkom Tondrom menovaný za rektora kňazského seminára v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. V seminári pôsobil až do roku 2014. V rokoch 1993 až 1995 opäť študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte. Doktorandské štúdium katolíckej teológie ukončil titulom ThDr, získal aj titul Ph.D. Po ukončení habilitačného konania bol 1. júna 1996 rektorom Univerzity Komenského menovaný za docenta.

V rokoch 1994 až 2003 bol vedúcim Katedry pastorálnej teológie na RCMTF kde prednášal pastorálnu teológiu, rétoriku a homiletiku. Rétoriku prednášal tiež na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (v rokoch 1997 až 2001). Vyučoval tiež na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (1990 – 2003). Na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty KU v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule prednášal od roku 2003 pastorálnu teológiu, pastorálnu psychológiu, pastorálnu medicínu a vybrané kapitoly z teológie. Od roku 2003 pôsobil tiež na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde vyučoval pastorálnu medicínu, pastorálnu psychológiu, pastoračnú prax a liturgiku a rovnako od roku 2003 tiež na pracovisku Pedagogickej fakulty KU v Poprade (manažment) aj vybrané kapitoly z teológie. Za profesora v odbore katolícka teológia bol menovaný prezidentom republiky 13. júna 2005.

Od roku 1999 pracuje v Akreditačnej komisii, od septembra 2013 do mája 2014 bol jej podpredsedom. Bol členom viac než dvadsiatich fakultných a univerzitných vedeckých rád.

Profesor Jarab pracoval na viacerých vedeckých projektoch. Medzi inými Teologické súvislosti mediálnej problematiky v katechéze v rokoch 2008 až 2010 a Multikultúrna edukácia ako základné východisko eliminácie neznášanlivosti a xenofóbie v kontexte celoživotného vzdelávania pracovníkov základných a stredných škôl v rokoch 2013 až 2015. Viedol tiež projekt Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti.

Podľa rozhodnutia akademického senátu 9. mája 2014 bol od 1. júna 2014 poverený vedením Katolíckej univerzity v Ružomberku. Stalo sa tak po abdikácii predošlého rektora Tadeusza Zasępu 5. mája s platnosťou od 31. mája. Prof. Jarab vtedy uviedol: „Kvalita univerzity porastie len vtedy, keď sa naučíme slúžiť jeden druhému.“ Po voľbe ho vo funkcii potvrdil veľký kancelár univerzity, arcibiskup Bernard Bober.

Mons. prof. ThDr Jozef Jarab, Ph.D. je od júna 2014 rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.