Aktuálne

ÔSMA DIECÉZNA PÚŤ RODÍN

Višňové privítalo tento víkend opäť veľký počet pútnikov z mnohých kútov Slovenska. 25. – 26. júna sa totiž konala už v poradí ôsma Diecézna púť rodín. Na začiatku programu vystúpili ženy a muži z Rodinkova a ukázali nám svoj pohľad na drámu rozvodu, ktorú prežili. Tento čas však nevnímajú ako čas stratený, bol to čas hľadania a nachádzania, milostí a ťažkostí a napokon čas, kedy Boh hovoril do ich životov viac ako inokedy. Spolu s nimi prišli aj kňazi, ktorí im pomocou cenných rád a duchovných obnov pomohli zvládnuť ich kríž. Tieto svedectvá povzbudili najmä pútnikov, ktorí riešia podobný problém a v nich mohli nájsť paralelu so svojimi životmi.

 

Hlavným celebrantom sobotňajšej večernej svätej omše bol otec vladyka Milan Chautur. Povzbudil pútnikov pomocou slovných obrazov o kráse rodiny, materstva a otcovstva. Hovoril o tejto spoločnosti, ktorá sa snaží vytlačiť na okraj zdravú rodinu a preferuje nezdravé vzťahy či rozvody, čím potláča zdravé príklady rodín s deťmi. Stretnutie v kruhu veriacich s otcom vladykom bolo skutočne rodinným stretnutím. Povedal: „Neprišiel som vám kázať, prišiel som sa s vami zhovárať.“ Program púte ďalej pokračoval svedectvami, ktoré odhalili ťažké chvíle spôsobené závislosťami. Nasledovalo divadlo, ktoré pripravili mladí animátori z lietavskej farnosti s názvom „Čo je to láska? Neviem! Ale keď to zistím, tak ti poviem!“ V tejto hodinke sme spoločne objavovali chvíle a momenty, o ktorých môžeme povedať, že sú láskou. Predstavenie bolo spracované humorným spôsobom, reálne obrazy života priam nútili celé publikum k smiechu. O 23,00 sa začala Talianska adorácia. Naše stretnutie s Eucharistickým Kristom. Uvažovali sme nad rodinou, manželstvom, snúbeneckým stavom, hľadaním životného partnera. Nočný program vyvrcholil polnočnou svätou omšou, ktorú slúžil pán dekan Jozef Bagin a krížovou cestou o milosrdenstve. V kázni sme sa zamýšľali nad dôverou človeka Bohu, na čo nadviazala aj krížová cesta s úryvkami z Denníčka svätej Faustíny. Po krátkom oddychu a spánku sme ráno začali svätou omšou, ktorú celebroval dp. Roman Seko. Povzbudil manželov vychádzajúc aj zo skúseností z Rodinkova, aby budovali doma krásnu a funkčnú rodinu. Dopoludnie nám spríjemnila skupina Višňovanka svojím spevom a hovoreným slovom. Záverečnú svätú omšu o 11,00 celebroval rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozef Jaráb, ktorý prišiel spolu s prorektorom Františkom Trstenským. Vyjadril vďaku rodinám, otcom, mamám a povzbudil aj ďalších k vstupu do manželstva. Bez manželstva nebude ani kňazstva, tieto dva stavy kráčajú ruka v ruke. Nazval Višňové „slovenským Nazaretom“, miestom, o ktoré je potrebné sa aj naďalej starať a zveľaďovať ho. Sme radi, že sme aj tento rok mohli privítať mnohých, ktorí povzbudili našu vieru, vliali opätovný elán a mali čo povedať širokým vekovým vrstvám prichádzajúcich pútnikov. Ďakujeme domácim farníkom za telesnú posilu vo forme gulášu na farskom dvore i všetkým, čo ochotne akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. Pán Boh zaplať!