Aktuálne

Zaznelo na Púti rodín 2016

Pani starostka JUDr. Marcela Halaganová privítala vladyku Mons. Milana Chautura: Klikni sem.

Vladyka Mons. Milan Chautur, biskup Košickej eparchie sa prihovoril pútnikom takto: Klikni sem.

Myšlienky z homílie zverejnil vladyka aj na svojej stránke, kde odpovedá mladým na otázky: Klikni sem.

Pán Juraj Kluvánek s manžekou a synom poďakovali vladykovi v mene veriacich, aj v mene všetkých rodín: Klikni sem.

Riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy ThLic. Mgr. Roman Seko sa prihovoril pútnikom v nedeľu ráno: Klikni sem.

"Nalomenú trsť nedolomí..." Spoločenstvo Rodinkovo zo Žilinskej diecézy ponúklo pohľad a svedectvá na problém ako byť pri Bohu aj po dráme rozvodu. Klikni sem.